Göteborgs universitet
Bild
Tre studenter står och pratar med varandra på Geovetarcentrum
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

5 anledningar - därför geovetenskap och geografi

 • Din studietid blir en spännande kombination av teoretisk kunskap och praktiska moment i fält
 • Du väljer ett meningsfullt framtidsyrke! Vad som än ska byggas - broar, vägar, tunnlar, vindkraft, nya stadsområden - så behövs geologers och geografers kompetens
 • Med din nya kunskap kommer du att kunna bidrar till en hållbar omställning av människans användning av jordens resurser
 • Din kompetens är eftertraktad på arbetsmarknaden
 • Du kan välja olika karriärvägar efter dina studier, både nationellt och internationellt

Så gör du en sen anmälan

Båda våra program - kandidatprogrammet i geografi och kandidatprogrammet i geovetenskap - är öppna för sen anmälan efter att första antagningsbeskedet kommit. Du kan göra en sen anmälan till våra program från och med 15 juli.

Gör en sen anmälan

Vad händer efter att jag gjort en sen anmälan?

Sektionen för antagning handlägger sena anmälningar efter att andra antagningsbeskedet skickats ut 28 juli 2022. När din anmälan är behandlad syns detta på antagning.se.

Geovetenskap eller geografi - vad ska jag välja?

Programmen har likheter samtidigt som de skiljer sig åt. Den främsta skillnaden mellan programmen är att behörighetskraven skiljer sig åt. Efter slutförda studier inom geografiprogrammet har du en filosofie kandidatexamen med huvudområdet geografi, medan slutförda studier på kandidatprogrammet i geovetenskap resulterar i en naturvetenskaplig kandidatexamen med huvudområdet geovetenskap.

Här kan du läsa mer om programmens fokus och vilka inriktningar vi erbjuder.

Geovetenskap

Bild
En grupp studenter står invid en glaciär i Norge
Geologistudenter på exkursion till Nigardsbreen i Norge för att observera glaciärens struktur och beteende. Foto: Mark Johnson
Foto: Mark Johnson

Geovetenskap

Geologer studerar hur jorden är uppbyggd från de minsta mineralkorn i jordskorpans bergarter och jordar, till jordens inre heta mantel och kärna. På kandidatprogrammet i geovetenskap kan du efter ditt första år välja mellan två olika inriktningar: geologi och naturgeografi/klimatologi. För dig som  studerat samhällsvetenskap eller teknik på gymnasiet eller hittat ditt intresse för geovetenskap senare i livet finns en annan väg in i programmet - geovetenskapliga profilen.

 • Inriktningen geologi innebär att du studerar hur jorden är uppbyggd från de minsta mineralkorn i jordskorpans bergarter och jordar, till jordens inre heta mantel och kärna. Geologer studerar hur den förändrats och utvecklats, hur oceanbassänger och bergskedjor bildats och försvunnit, hur kontinenter slagits samman och åter splittrats upp. Studier av landformer och olika processer som verkar i och på jorden, i havet och i atmosfären är andra områden som hör hemma inom geologi.

  De här kurserna ingår i inriktningen geologi
   
 • Inriktningen naturgeografi/klimatologi ger dig kunskap om klimatet och dess effekter på människa och samhälle och passar dig som vill arbeta med klimatfrågeställningar. Hur har miljön och landskapet utformats och vilka förändringar ser vi idag och på lång sikt framöver? Det är frågor som är i fokus på inriktningen naturgeografi/klimatologi.

  För kandidatprogrammet i geovetenskap gäller Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D. Utbildningen leder till naturvetenskaplig kandidatexamen med huvudområdet geovetenskap

  De här kurserna ingår i inriktningen naturgeografi/klimatologi
   
 • Geovetenskapliga profilen - en möjlighet för dig med intresse för geovetenskap men som saknar viss behörighet. Profilen skiljer sig inte mycket från det ordinarie programmet förutom att du under första året på vårterminen läser kursen Naturvetenskapliga verktyg för geovetare (GVG200), som ger dig matematik, statistik och kemi anpassat för geovetare. Detta för att komplettera dina naturvetenskapliga kunskaper från gymnasiet.

  Läs mer om Kandidatprogrammet i geovetenskap (180 hp)

  Läs mer om Geovetenskapliga profilen och vilka kurser som ingår

Geografi

Vy över Göteborgs hamninlopp
På geografiprogrammet lär du dig bland annat om sambandet mellan den geografiska miljön och människans utformning av samhället.
Foto: Anders Wester/Göteborgs bildbyrå

På geografiprogrammet är huvudfokus på sambandet mellan den geografiska miljön och människans utformning av samhället. Programmet genomsyras av ett tvärvetenskapligt perspektiv, där både det naturvetenskapliga och det samhällsvetenskapligt perspektivet finns med. Geografer studerar nämligen både jordytan, hur människan använder den och hur den förändras av samspelet mellan människa, samhälle och naturens egna processer. Det här gör att du som student får en bra grundutbildning som ger många valmöjligheter för framtiden.

För kandidatprogrammet i geografi gäller grundläggande behörighet. Utbildningen leder till filosofie kandidatexamen med huvudområdet geografi

Läs mer om Kandidatprogrammet i geografi (180 hp)

De här kurserna ingår i geografiprogrammet

Bild
Tre studenter sitter på ett litet berg och studerar material
Att samla in och tolka geografisk och geologiska data är viktiga moment i båda kandidatprogrammen.
Foto: Jenny Meyer

Det klarnade - men programmen verkar ändå ha en hel del gemensamt

Det stämmer!

 • Inom både geografiprogrammet och geovetenskapsprogrammet studeras jorden - landmassorna, haven och atmosfären - och du får lära dig om jordens resurser och hur människa, samhälle och natur samspelar.
 • På båda programmen bedrivs undervisningen av engagerade lärare som antingen bedriver forskning inom ämnet eller arbetar som konsulter och har stor yrkeskunnighet. 
 • Undervisningen är varierad inom båda program och passar dig som vill varva teoretisk kunskap med praktiska moment i fält och spännande exkursioner.
 • Kurserna som ingår i båda programmen har nära koppling till många av FN:s Globala hållbarhetsmål och kompetensen som du får gör att du kan bidra du till en mer hållbar framtid för människor och natur.
Jordklotet
Illustration av hur FN:s globala hållbarhetsmål kopplas till geovetenskap
Foto: Illustration: Geological society

Geo i ett sammanhang

Kolla in den här kartan så får du en bild av hur ämnena inom geografi och geovetenskap knyter an till de globala hållbarhetsmålen. Geoscience for the future - by The Geological Society