Bild
Händer och dator
Länkstig

Forskningsprojekt inom ULF-avtal steg 2

Samtliga sökanden som lämnat in forskningsskiss i Steg 1 har nu fått meddelande via e-post om de gått vidare i ansökningsprocessen eller ej. De sökande som gått vidare till steg 2 kunde fram till 18 februari lämna in en fullständig projektansökan.

Steg 2 i utlysningen av projektmedel för genomförande av ULF-projekt innebär en fullständig projektansökan innehållande forskningsformulär, forskningsprogram samt projektöverenskommelse/r med berörda skolenheter. Projekt kan beviljas medel i upp till 1 miljon kronor för ett tvåårigt projekt. Söker du för kortare projekt/period minskar beloppet proportionellt. Planerad projektstart kan ske tidigast juni 2022.

Villkor för huvudsökande Steg 2
För att lämna in en fullständig projektansökan i Steg 2 måste huvudsökanden:
• Ha avlagt doktorsexamen senast det datum som ansökan om projektmedel ska lämnas in.
• Vara tillsvidareanställd hos antingen skolhuvudman i Göteborgsregionen som ingått ULF-avtal, eller tillsvidareanställd vid Göteborgs universitet.

Kriterier
I steg 2 kommer bedömningskommittén att ha samtliga kriterier i åtanke. Viktiga aspekter i kriterierna är samverkan, praktisk användbarhet i förskole- och skolverksamheten, vetenskaplig relevans och kvalitet samt spridning.

Så här söker du Steg 2
Mallar till forskningsformulär, forskningsprogram samt projektöverenskommelser med berörda skolenheter har skickats ut via e-post till berörda.

Preliminär tidsplan för utlysningen steg 2
Öppnade: 10 december
Stängde: 18 februari 2022
Beslut planerat till: 25 maj

Typ av bidrag: Projekt
Bidragstid: 12, 18 eller 24 månader
Bidragsbelopp: Upp till 1 miljon kronor för ett 2-årigt projekt
Planerad projektstart: tidigast juni 2022