Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Fredy Saguti, mikrobiolog, undersöker virus i vatten.
Mikrobiolog Fredy Saguti arbetar med undersökning av virus och virus-infektivitet i vatten.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Forskning

Göteborgs universitet har en bred och framgångsrik forskning som präglas av mångvetenskapligt samarbete och är nära knuten till utbildningen.

Våra drygt 3 000 forskare, lärare och doktorander forskar om allt från utvecklingsbiologi, logistik och genusfrågor, till statsvetenskap, design och medeltidshistoria. Universitetet har också starka forskarprofiler. Forskningen vid Göteborgs universitet bedrivs vid våra institutioner och centrumbildningar.

Nyheter och reportage

Bloggar, poddar och filmer

Video (11:58)
Akademisk kvart: Skattemoral
Video (17:41)
Akademisk kvart: Stegen under pandemin
Video (15:16)
Akademisk kvart: Ekologisk mjölk
Video (16:14)
Akademisk kvart: Alzheimers sjukdom

Värdeskapande och nyttiggörande av forskning

Göteborgs universitet bidrar till en hållbar och kunskapsbaserad samhällsutveckling bland annat genom att utveckla innovativa, forskningsbaserade lösningar. Ofta är det i gränslandet mellan akademin och andra samhällsaktörer som idéer uppstår och lösningar tillåts mogna för kunna skapa värde i samhället och för medborgarna.

Stöd kring publicering och informationshantering

Göteborgs universitetsbibliotek är ett av Sveriges största och ämnesmässigt bredaste forskningsbibliotek med unika samlingar och tillgång till omfattande digitala källor.

Forskarnätverk för hållbar utveckling

För att hitta hållbara lösningar på komplexa utmaningar krävs att olika kompetenser arbetar tillsammans. Därför arbetar Chalmers och Göteborgs universitet ihop inom detta tvärvetenskapliga forskarnätverk som är placerad vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV).

Gemensam satsning på IT och digitalisering

Digitaliseringen håller på att förändra hela vårt samhälle. Artificiell intelligens är nästa steg i denna transformation. Göteborgs universitet är i frontlinjen av denna utveckling.

Göteborgs universitets vision 2021-2030

Visionen Ett universitet för världen uttrycker Göteborgs universitets strävan att vara ett internationellt lärosäte som tar ansvar för samhällsutvecklingen och bidrar till en hållbar värld. Visionen innehåller universitetets kärnvärden och ett antal övergripande ställningstaganden som anger riktningen för universitetets utveckling.