Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Närbild på ålgräsäng i havet.
Foto: Göteborgs universitet
Länkstig

ZORRO – Tvärvetenskaplig forskning om förvaltning och restaurering av ålgräsängar i Sverige

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2011 - pågående
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

Zorro är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som startades 2011 vid Göteborgs universitet med det övergripande målet att förbättra förvaltningen av svenska kustekosystem med fokus på ålgräsängar i Västerhavet.

Programmet utgör en bas för forskningssamarbete mellan marinekologer, miljöjurister, miljöekonomer om förvaltning och restaurering av ålgräsekosystem som utförs i nära samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Havs- och Vattenmyndigheten.

Inom Zorro samarbetar i dag totalt över 20 svenska och utländska forskare och personer från nationella och regionala myndigheter i flera olika forskningsprojekt.

Forskningsfokus inom Zorro

 • Ekologiska orsaker till ålgräsets minskade utbredning och brist på återhämtning i Bohuslän
 • Rättsliga orsaker till, och de ekologiska konsekvenser för ålgräsängar av småskalig kustexploatering i Bohuslän.
 • Ekonomisk värdering av ålgräsängars ekosystemtjänster i Västerhavet
 • Brister i dagens rättsliga förvaltning av ålgräsängar och andra grunda kustekosystem samt hur den kan förbättras.
 • Rättliga förutsättningar för ekologisk kompensation när en ålgräsäng förstörs samt metoder för hur omfattningen på kompensationen ska skattas.
 • Kostnadseffektiva metoder för storskalig restaurering av ålgräs i Sverige.
Vy över ålgräsplantering
Ålgräsplantering (10 x 10 m).
Kvinna undersöker bur med ålgräsfrön.
Burförsök som studerar predation på ålgräsfrön.

Forskningsresultat

Resultaten från forskningen har bl.a. resulterat i rapporter, handböcker och vägledningar om förvaltning och restaurering av ålgräs i Sverige.

Video (1:27)
Handbok för ålgräsrestaurering

Samarbetspartners

 • Ingemar Andersson, Havs- och vattenmyndigheten
 • Ingela Isaksson och Fredrik Larson, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
 • Johan Eklöf, Stockholms universitet
 • Marianne Holmer, Syddansk Universitet, Danmark
 • Erik Kristensen, NOVAGRASS, Syddansk Universitet, Danmark
 • Berit Hasler och Janne Helin, Aarhus University, Danmark
 • Jeanine Olsen, University of Groningen, Holland
 • Marieke van Katwijk och Tjisse van der Heide, Radboud University Nijmegen, Holland
 • Tjeerd Bouma, NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research, Holland
 • Christoffer Boström och Emilia Röhr, Åbo Akademi University, Finland

Avslutade forskningsprojekt

Icke-försämringskrav, kompensationsåtgärder och restaurering av marina habitat: rättsliga och ekologiska hinder och lösningar (2012-2017)

Målet med det tvärvetenskapliga projektet är att (1) identifiera rättsliga och biologiska orsaker till förlusterna av ålgräs och bristen på återhämtning, (2) bedöma de rättsliga och ekologiska begränsningarna och möjligheterna med kompensationsåtgärder, (3) utveckla kostnadseffektiva metoder för restaurering av ålgräshabitat, och (4) utveckla en alternativ lagstiftning som förhindrar försämring och ger incitament för restaurering av kusthabitat.
Projektgrupp: Lena Gipperth och Per Moksnes (PIs), Scott Cole, Eduardo infantes, Kristjan Laas, Louise Eriander (Göteborgs universitet)
Finansiering: Vetenskapsrådet FORMAS, Göteborgs universitet

Utveckling av förvaltning och restaurering av ålgräsekosystem (2014-2017)

Målet med projektet är att (1) studera de negativa processer som motverkar återhämtning och restaurering av ålgräs i områden där ängarna försvunnit, (2) utveckla oceanografiska och ekonomiska modellverktyg för ålgräsförvaltning, samt (3) producera detaljerade handböcker och instruktionsfilmer om restaurering av ålgräs i Sverige.
Projektgrupp: Per Moksnes (PI), Lena Gipperth, Eduardo infantes, Scott Cole, Kristjan Laas, Louise Eriander och Per Jonsson (Göteborgs universitet) och Jonas Stenström (UntamedScience).
Finansiering: Havs- och Vattenmyndigheten

Integrering av ålgräsets ekologiska och ekonomiska värden för en uthållig fysisk havsplanering och förvaltning (2016-2019)

Målet med det tvärvetenskapliga projektet är kombinera oceanografiska partikelmodeller, populationsgenetiska metoder och bioekonomiska modeller för att utveckla en serie nya spatiella förvaltningsredskap för områdesskydd och restaurering av ålgräsängar.
Projektgrupp: Per Jonsson och Per Moksnes (PIs), Lars-Ove Loo och Marlene Jahnke (Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet), Jeanine Olsen (Department of marine benthic ecology & evolution, University of Groningen, Holland), Berit Hasler och Janne Helin (Department of environmental science, Aarhus University)
Finansiering: Vetenskapsrådet FORMAS

Towards science-based coastal management: Tipping points for seagrass conservation and restoration. (2015-2019)

Målet med projektet är att med empiriska studier och oceanografiska modeller studera hur ålgräsängar stabilerar botten och motverkar resuspension och erosion av sedimentet för att förstå hur ålgräsängar påverkar ekologiska regimskiften i grunda kustområden.
Projektgrupp: Eduardo Infantes (PI), Per Moksnes (Göteborgs universitet), Marieke van Katwijk och Tjisse van der Heide (Radboud University Nijmegen), Tjeerd Bouma (NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research).
Finansiering: Vetenskapsrådet FORMAS

Utvärdering av lokaler för ålgräsrestaurering (2017-2018)

Målet med projektet är att identifiera lokaler för storskalig restaurering i södra Bohuslän där stora förluster av ålgräs skett.
Projektgrupp: Per Moksnes (PI), Louise Eriander (Göteborgs universitet), Sandra Andersson (Marine monitorinng), Ewa Lawett, Anders Olsson (Länsstyrelsen i Västra Götalands län).

Finansiering: Länsstyrelsen

Kostnadseffektiv övervakning av kustmiljöer med hjälp av drönare (2018-2019)

Målet med projektet är att utveckla teknik och metoder för att använda drönar vid kartläggning och övervakning av utbredning av ålgräsängar och andra grunda undervattensmiljöer.
Projektgrupp: Eduardo Infantes (PI), Per Moksnes (Göteborgs universitet), Anita Tullrot (Länsstyrelsen i Västra Götalands län)

Finansiering: Vinnova