Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En liten medicinsk klinik i Malawi
Nu undersöks attityder och rädslor kring bland annat hälsa och ekonomiska konsekvenser av coronapandemin i Malawi och Zambia.
Foto: GLD
Länkstig

Vilka är de samhälleliga behoven under coronakrisen? Om utvecklandet av lokala Covid-19-strategier i Malawi och Zambia

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

I mars 2020 rapporterades de första fallen av Covid-19 i Malawi och Zambia. Det ledde till att ländernas regeringar införde begränsningar för resor, publika event samt tillsatte en kriskommitté för att hantera situationen och sprida information. De åtgärder som hittills genomförts har varit viktiga, men korresponderar inte alltid med befolkningens behov och faktiska situation. Studien syftar till att generera en större förståelse för civilas situation och behov under coronapandemin i Zambia och Malawi.

Syfte

The Program on Governance and Local Development (GLD) ska tillsammans med sina samarbetspartners undersöka effekter och utmaningar som till exempel; människors kunskap om Covid-19, attityder och rädslor kring hälsa och ekonomiska konsekvenser, social, ekonomisk och fysisk utsatthet samt social distansering och andra förebyggande åtgärder. Särskild uppmärksamhet ägnas åt lokala variationer i oro för socialt stigma, graden av åtgärder, (till exempel nedstängning av marknadsplatser eller socialt stöd) och ledande instansers engagemang (till exempel religiösa och lokale ledare).

Två huvudsakliga mål

1) Att generera information och underlag för beslutsfattare, CSOs, hjälporganisationer, andra aktörer samt civilbefolkningen.

2) Att bidra med insikt för akademiker och forskare som undersöker relationen mellan individers, hushållens, och samhällets utsatthet vid kriser.