Bild
Bolaget Swedish Agea Factory AB
Professor Angela Wulff (mitten) omringad av teamet i Swedish Algae Factory AB. Sedan 2014 utvecklar bolaget unika produkter och tjänster utifrån en forskningsbaserad idé om mikroalger som Angela kom till Forsknings- och innovationskontoret för 2 år sedan.
Länkstig

Värdeskapande och nyttiggörande av forskning

Göteborgs universitet bidrar till en hållbar och kunskapsbaserad samhällsutveckling bland annat genom att utveckla innovativa, forskningsbaserade lösningar. Ofta är det i gränslandet mellan akademin och andra samhällsaktörer som idéer uppstår och lösningar tillåts mogna för kunna skapa värde i samhället och för medborgarna. Utvecklingen av idéer och innovationer, från forskning till tillämpning, stöttas och katalyseras av universitetets stödsystem för innovation och nyttiggörande.

Forsknings- och innovationskontoret

Här utvecklas innovativa projekt och idéer för tillämpning utanför akademin i form av nya forskningsbaserade metoder, arbetssätt, produkter eller tjänster. Många av forskarna och idébärarna är intresserade av samarbeten med entreprenörer, studenter, näringsliv, offentlig sektor eller andra samhällsaktörer.

GU Ventures

GU Ventures är Göteborgs universitets inkubator och holdingbolag. Här bildas, utvecklas, investeras i och avyttras företag för att omsätta idéer med koppling till universitetet till framgångsrika och hållbara samhällsutvecklande lösningar.

Navigate to video: An introduction to GU Ventures, what we do and what we want to achieve.
Video (1:40)
An introduction to GU Ventures, what we do and what we want to achieve.

Entreprenörsutbildningar

Inom universitetets entreprenörskapsutbildningar arbetar studenter med riktiga case från företag och samhällsaktörer, nära kopplat till universitetets forskning inom innovation och entreprenörskap. Entreprenörsutbildningen på Sahlgrenska akademin har för tillfället pausats.

Samverkan

Universitetets forskare, lärare och studenter samarbetar med andra lärosäten och med aktörer utanför akademin på en mängd olika sätt. På våra samverkanssidor finns konkreta, inspirerande exempel på hur det kan se ut.

Kontakt om webbsidan
Allan Eriksson

allan.eriksson@gu.se