Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

UrbTWin – Urban air Temperature and Wind speed variability: Empirical modeling to improve planning applications

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2023
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Finansiär
European Union (Hoziron H2020 - Marie Skłodowska - Curie Individual Fellowships)

Kort beskrivning

Det övergripande målet för UrbTWin är att bestämma de urbana tygegenskaperna (främst morfologi, vegetationstäckning och markanvändning) som påverkar lufttemperaturen och vindhastighetens rumsliga variation. Denna nya kunskap kommer att integreras i existerande verktyg kopplat till geografiska informationssystem för att göra det tillgängligt för forskare som arbetar med stadsfrågor såväl som stadsplanerare. Det första steget är att utveckla empiriska och numeriska modeller för att relatera lufttemperatur och vindhastighet till geografiska indikatorer (till exempel avstånd till byggnadens fasad, vegetation eller byggnadstäthet etc.). Sedan kommer dessa modeller att integreras i Urban Multiscale Environmental Predictor (UMEP) ett klimatplaneringsverktyg utvecklat av stadsklimatgruppen vid Göteborgs Universitet.