Bild
Göteborgs universitetsbibliotek stödjer forskning vid Göteborgs universitet genom att erbjuda samlingar, tjänster och stöd
Göteborgs universitetsbibliotek tillhandahåller samlingar, tjänster och stöd till forskare och doktorander vid Göteborgs universitet.
Länkstig

Unika samlingar och stöd kring publicering

Göteborgs universitetsbibliotek är ett av Sveriges största och ämnesmässigt bredaste forskningsbibliotek med unika samlingar och tillgång till omfattande digitala källor.

Som forskare eller doktorand vid Göteborgs universitet får du tillgång till bibliotekets samlingar som innehåller närmare 3 000 000 tryckta volymer och mer än 5 000 tryckta tidskrifter. Via bibliotekets licenser får du också tillgång till hundratals databaser, mer än 23 000 e-tidskrifter och närmare 2 500 000 e-böcker.

Tjänster för forskare

 • Rabatter på publiceringsavgifter
  När du publicerar i en open access-tidskrift måste du ofta betala en publiceringsavgift till förlaget. 
  Som anställd vid Göteborgs universitet kan du använda dig av universitetsbibliotekets publiceringsavtal för att slippa betala eller få rabatt på avgiften.
  Hitta tidskrifter som ingår i bibliotekets avtal.
   

 • Publicering av olika material med Open Access 
  Universitetsbiblioteket tillhandahåller plattformar för öppna tidskrifter, publicering av peer-reviewgranskade monografier och antologier och publicering i Acta-serier. Biblioteket ger också stöd vid publicering av forskningsdata.

  Olika former av publiceringsstöd som biblioteket erbjuder.
   

 • Digitalisering av tryckt material från bibliotekets samlingar
  Universitetsbiblioteket digitaliserar material från sina samlingar åt forskare och forskningsprojekt med anknytning till Göteborgs universitet. Tidigare projekt har innefattat samarbeten med Litteraturbanken, Lunds tekniska högskola och Svensk Nationell Datatjänst.
  Läs mer om bibliotekets stöd kring digitalisering.
   

 • Stöd vid sökningar och referenser
  Biblioteket hjälper forskare och doktorander vid Göteborgs universitet med stöd kring informationssökning, avancerade sökningar och systematiska litteraturöversikter. Biblioteket ger också support kring referenshanteringsprogram och håller utbildningar för forskare och doktorander.

  Om sökhandledning och hjälp med referenshantering.