Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Undersökning av jazzens potential som andlig musik

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Doktorsavhandling av Uwe Steinmetz.
Den andliga musiken i världens alla kulturer uttrycker det som är heligt i den aktuella kulturen och delar heliga eller översinnliga transformativa erfarenheter genom ritualistiskt framförande och lyssnande. Ur ett postsekulärt perspektiv framhäver den andliga musiken det outsägliga, det outtalbara djupet och mystiken i vår mänskliga situation genom ett konstnärligt språk med plats för reflektion, på ett sätt som det talade språket inte kan.

Min forskning fokuserar på den kristna, andliga musik som har framförts utanför kyrkorna och som har uppfattats som religiös eller liturgisk musik som passar lika bra i kyrkan som i konsertsalen (Messiaen) samt på den andliga jazztraditionen (Coltrane, Ellington, Blade). Jag ifrågasätter hur den musikaliska kompositionen och improvisationen kan påverkas och formas av kompositörernas teologiska koncept och religiösa erfarenhet samt hur det kan påverka hur deras lyssnare uppfattar musiken. Jag undersöker kopplingen mellan vetenskapsgrenarna musikteologi och jazzteori med utgångspunkt i den spirituella jazzens rötter från 1960-talet i USA och Europa och fram till idag. Mitt syfte som aktiv artist och kompositör är att formulera mitt eget musikaliska språk kring andlig jazz med nya kompositioner och framträdanden i och utanför kyrkor i olika kulturella och konfessionella sammanhang och beskriva detta i musikologiska och teologiska termer. Jag hoppas kunna visa att jazz som andlig musik kan vittna om religiös kunskap (Habermas), om tro i ett postsekulärt samhälle.

Forskningsblog: www.liturgicaljazz.com

Bild på Uwe Steinmetz
Uwe Steinmetz
Foto: Privat