Bild
Image of a manuscript
Länkstig

Topica Project

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - 2022
Projektägare
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Samarbetspartners
Centre
CHSPAM
Finansiär
Knut and Alice Wallenberg Foundation

Kort beskrivning

The Topica Project leds av Ana María Mora-Márquez och finansieras av Knut and Alice Wallenberg Foundation. Projektets syfte är att föreslå en läsning av Aristoteles redogörelse för argumentation i Topics, och av dess medeltida reception (ca 1250-ca 1350), ur ett pragmatiskt perspektiv. För att tillhandahålla det material som behövs för dess medeltida del, inkluderar projektet också utgåvan av två 1200-talskommentarer om Topics – en anonym och den som skrevs av Radulphus Brito. Gustavo Fernández Walker, vår postdoktor, arbetar med den anonyma kommentaren, och Mora-Márquez med kommentaren av Radulphus Brito.

Läs mer om projektet

Utförlig information finns på den engelska sidversionen:
Topica Project