Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Thyroideacancer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kort beskrivning

Benigna förändringar i sköldkörteln (thyroidea) är mycket vanliga och är med tillgängliga utredningsmetoder ibland svåra att skilja från maligna förändringar som till skillnad från benigna förändringar skall behandlas aktivt.

Diagnostik

Benigna förändringar i thyroidea är mycket vanliga och är med tillgängliga utredningsmetoder ibland svåra att skilja från maligna förändringar som till skillnad från benigna förändringar skall behandlas aktivt. Som en konsekvens av detta genomgår ett antal patienter operativ behandling i diagnostiskt syfte vilket medför risker för patienten och kostnader för sjukvården.
I ett pågående projekt studeras om bland annat strukturerat användande av ultraljud kan förbättra diagnostik av maligna tumörer i thyroidea. Parametrar som studeras är utfall av preoperativ utredning i relation till slutligt PAD, livskvalitet, hälsoekonomi och patientsäkerhet.

Optimerad behandling för aggressiv thyroideacancer

Thyroideacancer har i allmänhet en god prognos om den behandlas i enlighet med aktuella riktlinjer. En subgrupp av mer aggressiva thyroidea tumörer (t.ex. anaplastisk thyroideacancer) har dock fortsatt en betydligt sämre prognos. I dessa fall finns det ett stort behov av förbättrade behandlingsmetoder.
I ett pågående projekt används djurmodeller och vävnadsodling av insamlade thyroideacancer preparat i syfte att identifiera nya behandlingsstrategier som sedan kan utvärderas i kliniken. Projektet är ett samarbete med andra forskargrupper inom Sahlgrenska akademin.

Kontaktinformation

  • Jakob Dahlberg , PhD-student, Specialistläkare kirurgi
  • Andreas Muth, Docent, Överläkare