Länkstig

The Swedish CArdioPulmonary BioImage Study

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin 

Kort beskrivning

The Swedish CArdioPulmonary BioImage Study (SCAPIS) är ett nationellt samverkansprojekt för att reducera hjärt-kärlsjukdomar, lungssjukdomar och relaterade metabola sjukdom. Huvudmålet är att klargöra förklaringsfaktorerna till dessa sjukdomar. Forskare vid sex universitetssjukhus samarbetar i denna prospektiva observationssjudie av 30 000 slumpvis utvalda individer 50-64 år i Sverige.

Första omgångens datainsamling genomfördes 2016-2018 och ska börja att analyseras. SCAPIS leds av en styrkommittee med medlemmer från de sex universitetssjukhusen. Huvudansvarig för SCAPIS är professor Göran Bergström vid Göteborgs universitet. Forskare vid Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Göteborgs universitet och vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm ansvarar för kvalitet och metodutveckling rörande fysisk aktivitetsmätning i projektet. 

Hjärt-kärlsukdomar, lungsjukdomar och relaterade metabola sjukdomar bidrar stort till den totla sjukdomsbördan i Sverige. The Swedish CArdioPulmonary BioImage Study (SCAPIS) initierades som en nationell samverkan mellan sex universitetssjukhus i Göteborg, Linköping, Malmö/Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala för att i en prospektive observationsstudie av 30 000 slumpvist utvalda individer 50-64 år undersöka förklaringsfaktorerna till dessa sjukdomar. Ett stort batteri av frågeformulär, biokemiska metoder, antropometri, elektrokardiografi, blodtryck, accelerometri, lungfunktionstest, avbildningstekniker av blodkärlen och kroppsfett tillämpas och möjliggör därmed detaljerade studier.

SCAPIS föregicks 2012 av ett pilotprojekt i Göteborg som har gett upphov till flera publikationer. SCAPIS leds av en styrkommittee med representanter från de sex universitetssjukhusen. Huvudansvarig för SCAPIS är professor Göran Bergström vid Göteborgs universitet/Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Första omgångens datainsamling skedde 2016-2018 och forskare ansöker om datauttag för att genomföra studier på materialet. På grund sv sin storlek och omfattande och detaljerade undersökning, kommer SCAPIS att bidra stort till vår förståelse kring forklaringsfaktorerna till hjärt-kärlsukdomar, lungsjukdomar och relaterade metabola. Forkare vid Centrum för hälsa och prestation (CHP), som är en centrumbildning mellan Utbildningsvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska akademin Medicinska fakulteten) vid Göteborgs universitet, i samverkan med forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm (GIH) är ansvariga för kvaliteten och metodoutvecklingen rörande mätning av fysisk aktivitet.

Deltagare

Interna deltagare:

 • Professor Mats Börjesson
 • Docent Daniel Arvidsson
 • Doktorand Jonatan Fridolfsson och doktorand Frida Nilsson
 • Professor Göran Bergström (huvudansvarig, samverkan)
 • Professor Jan Hedner (samverkan)
 • Professor Claes Ohlsson (samverkan),
 • Professor Anders Wallin (samverkan)
 • Professor Ingibjörg Jonsdottír (samverkan)

Externa:

 • Docent Örjan Ekblom och docent Elin Ekblom-Bak (Gymnastik- och idrottshögskolan)
 • Lektor Peter Palm och postdok Pasan Hettiarachchi (Uppsala Universitet)
 • Docent Patrik Wennberg och postdok Frida Bergman (Umeå Universitet)