Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Synutredning av barn med hjärnsynskada och barn som far illa

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Många sjukdomar, missbildningar och andra tillstånd hos barn kan störa synens utveckling. Flera neurologiska tillstånd som t ex Cerebral Pares och/eller skalltrauma kan orsaka störningar av någon/några synfunktioner; t ex synskärpa, synfält, bildtolkning, ansiktsigenkänning, formtolkning, orientering m. fl. Många gånger kan synstörningen vara subtil eller svår att definiera, men för barnets utveckling kan tillståndet vara deletärt. Delprojekten avser att utveckla metodik för att hitta denna typ av synstörningar hos barnen, beskriva dem och erbjuda alternativa strategier för barnet i skolan, för kommunikation, i dagliga livet och utveckling.

Gruppmedlemmar

Forskargruppsledare:

Marita Andersson Grönlund: Docent/Lektor, Ögonläkare, Universitetssjukhusöverläkare 
Anders Sjöström: Docent, Överläkare

Forskare:

Susann Andersson, Med.Dr., Överläkare
Gunnar Braathen, Med.Dr. Överläkare. Habiliterings-Läk/Barnneurolog/Barnläkare
Gunilla Magnusson, Docent, Ögonläkare
Bertil Sterner, Med.Dr., Överoptiker
Eva Aring, Med.Dr., Överortoptist

Forskningsingenjör:

Sören Lundberg

Medarbetare:

Nuria Fluriach Dominguez, Specialistläkare
Christina Westerberg, Specialpedagog