Länkstig

Synutredning av barn med hjärnsynskada och barn som far illa

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Många sjukdomar, missbildningar och andra tillstånd hos barn kan störa synens utveckling. Många gånger kan synstörningen som uppkommer vara subtil eller svår att definiera, men tillståndet kan vara skadligt för barnets kognitiva utveckling. Forskningen inom gruppen avser bland annat att utveckla metodik för att hitta denna typ av synstörningar hos barnen, att beskriva dem och att erbjuda alternativa strategier för barnet i det dagliga livet.

Vår forskning

Flera neurologiska tillstånd, exempelvis cerebral pares och skalltrauma, kan orsaka störningar av olika synfunktioner, som till exempel:

  • Synskärpa
  • Synfält
  • Bildtolkning
  • Ansiktsigenkänning
  • Formtolkning
  • Spa Orientering

Synskadorna kan påverka barnets utveckling till vuxen negativt på flera sätt. Delprojekten inom forskargruppen vill förutom att utveckla metodik för att hitta synstörningarna hos barnen och beskriva dem, även erbjuda strategier för barnets utveckling, för barn i skolan, för dess kommunikation, och för barnet i det dagliga livet. 

Gruppmedlemmar

Forskargruppsledare:

Marita Andersson Grönlund, docent/lektor, ögonläkare, universitetssjukhusöverläkare 
Anders Sjöström, docent, överläkare

Forskare:

Susann Andersson, med.dr., överläkare
Gunnar Braathen, med.dr., överläkare. Habiliteringsläkare, barnläkare, barnneurolog
Gunilla Magnusson, docent, ögonläkare
Bertil Sterner, med.dr., överoptiker
Eva Aring, med.dr., överortoptist

Forskningsingenjör:

Sören Lundberg

Övriga medarbetare:

Nuria Fluriach Dominguez, specialistläkare
Christina Westerberg, specialpedagog