Länkstig

Svenska partimedlemsundersökningen 2015

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Undersökningen syftar till att ta reda på vad partimedlemmar i Sverige tycker om sitt engagemang, svensk politik och sitt politiska parti.

I början av 2015 sa partisekreterarna i sex av de svenska riksdagspartierna (plus Feministiskt Initiativ, som är det enda icke-riksdagspartiet med represention i Europaparlamentet) ja till att vara med och genomföra en nätbaserad enkät bland sina partimedlemmar. Undersökningen administrerades av Laboratory of Opinion Research (LORE) vid Göteborgs Universitet.

I maj 2015 distribuerade partisekreterarna i respektive parti en personlig länk till sina medlemmar. Länken gick till en i övrigt identisk enkät. Alla partier utom Socialdemokraterna skickade enkäten till samtliga sina registrerade medlemmar. Socialdemokraterna skickade istället enkäten till ett stort, slumpmässigt urval av sina medlemmar. När enkäten stängde den 3 juli hade totalt 10.392 partimedlemmar svarat.

Undersökningens frågor är grupperade i sex moduler:

  • socio-demografi
  • allmänna politiska attitydfrågor
  • skäl till och längd av medlemskapet
  • position inom partiet
  • aktivism
  • uppfattningar om och attityder till medlemmarnas roll i partiet.

Frågorna utvecklades i samarbete med forskargruppen Members and Activists of Political Parties (MAPP) för att möjliggöra jämförelser mellan länder. Den svenska partimedlemsundersökningen, med specifika frågor om medlemskap ställda till just partimedlemmar, har genererat unik data som kommer att låta forskare undersöka svenskt partimedlemskap på nya sätt.