Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Studie av ungdomars motståndskraft och stress (STARS)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin

Kort beskrivning

Stress är en viktig faktor som ökar risken för kardiometabol sjukdom. STARS är är en longitudinell observationsstudie kring stress, hantering av stress, levnadsvanor, socioekonomi och kardiometabol sjukdomsrisk hos 13-åriga ungdomar som följs upp vid 15, 18 och 23 år. En viktig förklarande faktor som följs upp är den fysiska aktiviteten uppmätt med accelerometer. Projektet är en samverkan mellan professor Peter Friberg vid Göteborgs universitet som är projektansvarig och Centrum för hälsa och prestation vid Göteborgs universitet.

Stress ökar risken för kardiometabol sjukdom. Stress kan ses i allt yngre åldersgrupper. Det är dock viktig att ta reda på förklaringsfaktorerna till att vissa utvecklar mer och andra utvecklar mindre stress. Kan levnadsvanor som fysisk aktivitet bidra till minskad negativ effekt av stress? Vilket sätt att fastställa stress, självupplevd eller uppmätt från hårkortisol, ger bäst prediktering av risk för kardiometabol sjukdom. Är socioekonomisk status kopplat till upplevd stress och psykosomatiska problem.

Projektet är en longitudinell uppföljning av 2245 13-åriga ungdomar vid 15, 18 och 23 år i Västra Götaland. Deltagarna underöks om psykosociala faktorer, antropometri, blodmarkörer, fysisk aktivitet med accelerometri, psykosomatiska symtom, copying-strategier, upplevd stress och hårkortisol som objektivt mått på stress.

Projektet är en samverkan med professor Peter Friberg vid Göteborgs universitet som är projektansvarig och genomförs i forskningsmiljön Centrum för hälsa och prestation vid Göteborgs universitet.

Deltagare

Interna:

  • Professor Mats Börjesson
  • Docent Daniel Arvidsson,
  • Doktorand Jonatan Fridolfsson
  • Professor Peter Friberg (projektansvarig),
  • Docent Yun Chen
  • Doktorand Johan Dahlstrand.

Externa:

  • Docent Örjan Ekblom och docent Elin Ekblom-Bak (Gymnastik- och idrottshögskolan).