Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Strategisk samverkan - Utvärdering och utveckling av nya arbetssätt inom arbetsmiljöarbetet i offentlig sektor

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3 000 000
Projekttid
2018 - 2021
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
AFA Försäkring

Kort beskrivning

En av nycklarna till att motverka ohälsa i arbetslivet är effektivt arbetsmiljöarbete på organisationsnivå. Förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete gynnar både anställda och verksamhet och kan öka arbetstillfredsställelse och prestationsförmåga samt minska sjukfrånvaro. Men det saknas modeller och processer för att kunna arbeta förebyggande på organisationsnivå. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att bidra med kunskap som leder till ett mer effektivt och ändamålsenligt arbetsmiljöarbete som i sin tur kan leda till en förbättrad arbetsmiljö och sänkt sjukfrånvaro inom arbetslivet. Ett särskilt stort fokus i projektet riktas mot organisatoriska åtgärder, dvs åtgärder som syftar till att förbättra förhållanden på arbetsplatsen snarare än stärka enskilda individer, och deras funktion.