Till sidans topp

Sidansvarig: Therese Palmer
Sidan uppdaterades: 2018-11-14 11:16

Tipsa en vän
Utskriftsversion

NYa stipendier - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Nya stipendier 2018-11-14

 

 

16 NOV 
Queen Silvia Nursing Award

Ett stipendium för dig som studerar till sjuksköterska på grund- eller specialistnivå och vill vara med och bidra till framtidens utveckling av vård och omsorg av äldre. Stipendiet delas ut årligen till en sjuksköterskestudent som bidragit med en innovativ idé som främjar vård av äldre och personer med demenssjukdom.
Queen Silvia Nursing Award
 

 

 

30 NOV
Mistra - Idrott, friluftsliv och miljö

Forskningsprogrammet ska vidareutveckla kunskapen om och förståelsen för hållbarhet i relation till idrott och friluftsliv och i betydande omfattning bidra till minskad negativ miljöpåverkan och till en hållbar samhällsomvandling. Ett utvecklat tvärvetenskapligt samarbete mellan forskargrupper inom idrott och friluftsliv förväntas.
Mistra

 

30 NOV
Dan David Prize 2019

An international prize which annually awards three prizes of US$ 1 million each for achievements having an outstanding scientific, technological, cultural or social impact on our world. Each year fields are chosen within the three Time Dimensions:

 • Past Time Dimension - Macro History
 • Present Time Dimension - Defending Democracy
 • Future Time Dimension - Combatting Climate Change

Dan David Prize


 

30 NOV
Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond

Under detta år fokuserar STMFF på  pris för värdefulla insatser inom det trafikmedicinska området, samt stipendier vars användning skall främja sökandes och trafikmedicinens utveckling.
STMFF

 

 

30 NOV 
YAMAHA MUSIC FOUNDATION OF EUROPE - STIPENDIEPROGRAMMET 2018/2019

Sammanlagt 46 stipendier i 33 länder kommer att delas ut till heltidsstudenter 2018/2019. Temat kommer att vara: Trumpet Reglerna kan variera något, beroende på land.
Yamaha

 

30 NOV
The Scandinavian Research Council for Criminology - Research Grants 2019

NSfK provides grants for 2019 to projects of Nordic criminological relevance. The countries participating in the NSfK are Finland, Denmark, Iceland, Norway and Sweden. The research which the grant is meant for must be carried out in one or more of the member countries.
NSfK

 

 

 

1 DEC
Icelandic Government Scholarships

Scholarships for studies in Icelandic as a second language at the University of Iceland, Reykjavík. 
The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies

 

 

1 DEC
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv

Stipendierna är individuella och riktar sig till svenska medborgare för två veckors till tre månaders vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige. Sökande kan vara forskare, doktorander, journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande.
Japanstiftelsen

 

 

1 DEC
Parkinsonfonden

Reseanslag till Konferens- och kongressresor och Forskningsvistelse. Anslag kan endast sökas av den som har hel- eller deltidstjänst vid ett svenskt universitet eller sjukhus.
Parkinsonfonden
 

 

 

5 DEC
Svenska Institutet - Arrangera SI Summer Academy for Young Professionals (SAYP)

Arbetar ditt lärosäte, myndighet eller organisation med frågor som berör modern, hållbar statsförvaltning? Ansök om stöd för att medverka i genomförandet av SAYP under sommaren 2019 och få möjligheten att utöka era kunskaper och nätverk inom Östersjöregionen och länder inom EU:s Östliga partnerskap eller på Västra Balkan.
Svenska Institutet

 

 

6 DEC
Google Europe Students with Disabilities Scholarship

Applicants must be university students studying computer science, computer engineering, informatics, or a closely related technical field at a university in Europe or Israel with a disability.
Google

 

 

6 DEC
The Women Techmakers Scholars Program

To be eligible to apply, applicants must:

 • Currently be enrolled at an accredited university for the 2018-2019 academic year
 • Intend to be enrolled in or accepted as a full-time or part-time student in a Bachelor's, Master's or PhD program at a university in Europe, Middle East or Africa for the 2019-2020 academic year.

Google
 

 

 

14 DEC
Ann-Mari och Ragnar Hemborgs Minnesfond

Minnesfondens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom den ortopediska medicinens område, d.v.s. avseende skador eller sjukdomar inom rörelseorganen som ej behandlas med kirurgiska eller specifikt reumatologiska metoder.
Ann-Mari och Ragnar Hemborgs Minnesfond

 

 

15 DEC
Utlandsstudiestipendium

Stipendiet, 15 00 kr,  ska sökas för heltidsstudier som du vill påbörja under 2019 på en skola utomlands.
Utlandsstudier.se

 

 

15 DEC
The Gruber Foundation

Nominations on behalf of individuals whose achievements in Cosmology, Genetics, or Neuroscience would make them suitable candidates for recognition through the 2019 Gruber International Prize Program.
The Gruber Foundation

 

 

15 DEC
Anna-priset 2018

Ett stipendium som årligen delas ut till en person med ett filmprojekt om kvinnors rättigheter. 
Wift Sverige
 

 

 

21 DEC 
Foder och Spannmål

Stipendium för bästa examensarbete i ekonomi. Arbetet skall vara på magister- eller masternivå eller motsvarande. Arbetet skall vara inriktat på frågeställningar inom områdena företagsekonomi,
nationalekonomi, ekonomisk historia eller näraliggande områden. Arbetet skall i vid mening beröra någon del av livsmedelskedjan räknad hela vägen från primärproduktion till konsumtion.
Utlysning Foder och Spannmål

 

 

30 DEC
Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning

Bidrag och stipendier till personer, organisationer, universitet, högskolor och andra undervisningsanstalter som aktivt verkar för eller arbetar med forskning och utveckling inom ändamålets ram.
Brandförsäkringsverkets stiftelse
 

 

 

31 DEC
Plan - Stipendium för bästa examensarbete inom logistikområdet

Stipendiet är öppet för studerande vid universitet och högskolor i samband med kandidat- och magisteruppsatser samt för examensarbeten inom logistikområdet. 
Plan

 

 

31 DEC
Stipendier från Avfall Sverige

Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna eller examensarbetena på grundnivå, inom områdena avfallshantering och återvinning, och som läggs fram och godkänns under innevarande kalenderår.
Avfall Sverige


31 DEC
Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd

Alvins fond delar ut pengar till projekt som bidrar till svenskt naturskydd, främst fågelskydd.
Naturvårdsverket
 

 

 

8 JAN
The Novo Nordisk Foundation’s new research leader programme within endocrinology and metabolism

DKK 120 million has been allocated to research leaders in the Nordic countries at different stages of their career.
Novo Nordisk fonden

 

 

11 JAN
Märta Lundqvist Stiftelse

Stiftelsens övergripande syfte är att främja forskningen om den mänskliga hjärnan vid svenska universitet. Särskilt kommer patientrelaterad och kliniskt fokuserad forskning att prioriteras. Stiftelsen har även som målsättning att stimulera yngre forskare. Utlysning

 

 

11 JAN
IIASA’s annual 3-month Young Scientists Summer Program

YSSP offers research opportunities to talented young researchers whose interests correspond with the institute’s ongoing research on issues of global environmental, economic, and social change.
IIASA
Formas

 

 

 

15 JAN
Kommuninvests forskningsfond

Utlysningen av 2019 års forskningsmedel har det övergripande temat Kommunal ekonomi i balans och riktar sig huvudsakligen till forskare inom ämnena företagsekonomi, kulturgeografi, statsvetenskap, nationalekonomi och juridik.
Kommuninvest i Sverige AB
 

 

 

16 JAN
Energimyndigheten

Den andra utlysningen inom forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag. I denna utlysning välkomnas projektförslag som kombinerar energi-, design- och beteendeområden för att ta fram nya affärsmodeller, tekniklösningar, produkter och tjänster. Projekt med kommersialiseringsfrämjande inslag välkomnas särskilt.
Energimyndigheten

 

 

18 JAN
Nordiskt Vägforums svenska avdelning

 • Du som bedriver forskning eller utvecklingsarbete inom väg-, vägtrafik- eller vägtransportområdet inbjuds att söka stipendium.
 • Ett pedagogiskt pris för insatser inom ett eller flera av dess verksamhetsområden utdelas. Priset delas ut till enskild person eller grupp som utmärker sig. Du inbjuds att nominera lämplig kandidat.

Nordiskt Vägforums svenska avdelning
 

 

 

31 JAN
Stockholms Arbetareinstitutsförenings forskningsstipendier

För 2019-20 utlyses fyra stipendier avsedda för forskarstuderande som bedriver forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige.
Bestämmelser Stockholms Arbetareinstitutsförening

 

 

31 JAN 
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Stiftelserna har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia. Ansökan mellan 1 dec 2018 - 31 jan 2019 kan göras till: Browaldhstipendier, Förlängning Browaldhstipendier, Forskningsprogram samt Forskarutbyte och spridning.
Handelsbanken

 

31 JAN 
Stiftelsen Markussens studiefond - Forskarstuderande

Stipendier till “behövande, skötsamma och särskilt begåvade” studerande som är födda i Kronobergs län, det vill säga i någon av kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö eller Älmhult. Stipendiet är avsett att underlätta slutfasen i doktorandstudierna.
Stiftelsen Markussens studiefond

 

 

31 JAN
Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden”

Stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering. 2019 års inriktning är Hållbar utveckling i miljonprogrammet. 
Utlysning Riksbyggen

 

 

31 JAN
Svenska ProjektAkademien

Ett årligt uppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete (motsvarande kandidat/magister, bachelor/master eller C/D-uppsats) med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag.
Svenska ProjektAkademien

 

 

31 JAN
Svenska Fornminnesföreningen

Föreningen delar varje år ut stipendier i mån av medel till forskare, företrädesvis till doktorander för forskning inom arkeologi, konstvetenskap och metallurgi.
Svenska Fornminnesföreningen
 

 

 

1 FEB 
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond - Medicin

Forskningsanslag kommer år 2019 att ges för forskning inom områden

 1. Infektioner
 2. Immunterapi mot cancer
 3. Cancer i bukspottkörteln
 4. Akut myeloisk leukemi (inkl myelodysplastiskt syndrom)

Utlysning Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

 

 

1 FEB 
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond - Beteendevetenskaplig och Social forskning

 • Anslag ges generellt till projekt av både teoretisk och tillämpad karaktär, inom fältet barns välbefinnande och psykiska hälsa i relation till hemmiljö och pedagogisk verksamhet i (för)skola.
 • Stiftelsen prioriterar för 2019 speciellt projekt av tillämpad karaktär rörande barn/unga med autismspektrumtillstånd.

Utlysning Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

 

 

1 FEB
 Helge Ax:son Johnsons stiftelse

 • Forskning - Bidrag ges till forskarstuderande och nydisputerade forskare och kan endast avse mindre kostsamma forskningsuppgifter. 
 • Konstnärlig verksamhet - Till enskilda personer lämnas bidrag för studier efter grundläggande högskolestudier och konstnärlig forskning/konstnärligt utvecklingsarbete

Ansökningsperiod: 1 dec – 1 feb.
Helge Ax:son Johnsons stiftelse

 

 

1 FEB 
PRECIS uppsatstävling

Skriver du uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi eller statsvetenskap vars ämne ryms under rubriken: PR och kommunikation som strategiskt verktyg? Anmäl din uppsats till PRECIS uppsatstävling och visa upp dina resultat för branschen– och ta chansen att vinna 15.000 kr som är priset för den bästa uppsatsen.
PRECIS

 

 

1 FEB
Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi, född Bildt

Stipendier till sökande med italienskt eller svenskt medborgarskap för studier utomlands. Stiftelsens ämnesområden är fysik, kemi, odontologi, läkar- och ingenjörs- och datavetenskap, geofysik, geokemi och astrofysik samt näraliggande områden av särskilt värde vid internationellt utbyte.
Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi, född Bildt

 

 

1 FEB
Konkurrensverket

Konkurrensverket stödjer forskningsprojekt, delar av forskningsprojekt eller forskningsprogram. Medel ges i första hand till projekt som har en klar anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden.
Konkurrensverket

 

 

1 FEB
The Richard C. Malmsten Memorial Foundation Scholarship

This scholarship is for students who have applied for and been admitted to a Master´s programme at the School of Business, Economics and Law, at the University of Gothenburg and are required to pay a tuition fee for education in Sweden.
University of Gothenburg
 

 

1 FEB
The Volvo Group scholarship programme for Master's students in business and economics

Are you a citizens of the People’s Republic of China or the Republic of India and required to pay a tuition fee for education in Sweden? Then you have the opportunity to apply for the Volvo Group scholarships. The Scholarship is open for students applying to selected master programmes at the Graduate School, School of Business, Economics and Law, at the University of Gothenburg.
University of Gothenburg

 

 

1 FEB
Centralförbundet för Socialt Arbete

CSA delar ut medel till forskning på socialpolitikens område.
Centralförbundet för Socialt Arbete

 

 

1 FEB
Nordiska kulturfonden - Projektstöd

Stöd till konst- och kulturprojekt med samarbetspartner från flera av de nordiska länderna (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland). De sökande kan vara privatpersoner, grupper, organisationer, institutioner, föreningar eller företag.
Nordiska kulturfonden

 

 

1 FEB 
Stiftelsen Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning

Bidrag till profylaxinriktad forskning, vilken beräknas kunna ge resultat som kan tillämpas i klinisk odontologisk verksamhet för att främja oral hälsa och motverka oral ohälsa.
Patentmedelsfonden

 

 

1 FEB 
Stiftelsen Sävstaholm

Stiftelsen stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt kring barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning.
Stiftelsen Sävstaholm
 

 

 

14 FEB
University of Gothenburg Study Scholarships

You are eligible to apply for the scholarship if you meet the criteria listed below.

 • You are required to pay tuition fees
 • You have applied for a Master’s programme, full-time studies, at the University of Gothenburg by 15 January 2019
 • You have paid the application fee and documented your eligibility for studies by 1 February 2019

NB! The scholarship application form will be available on our website between 4 February and 14 February 2019.
University of Gothenburg

 

 

 

20 FEB 
Stiftelsen Markussens studiefond - Stipendier för grundutbildning

Stipendier till “behövande, skötsamma och särskilt begåvade” studerande som är födda i Kronobergs län, det vill säga i någon av kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö eller Älmhult.Studieresultat från minst två terminers studier på den aktuella utbildningen måste kunna redovisas.
Stiftelsen Markussens studiefond


 

 

1 MARS 
Bidrag ur Stiftelsen Gustaf Adolf Bratts föreläsningsfond

Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd inbjuder härmed anställda vid institutioner inom filosofiska fakultetsområdet  att inkomma med ansökningar om bidrag för enskild föreläsning, föreläsningsserie eller liknande aktivitet riktad mot allmänheten.
Utlysning
 

 

4 MARS
Mistra -  Design for reduced exposure to hazardous substances

The focus of this call is to use various design tools and concepts to reduce exposure to hazardous chemicals. The research should aim to bring about the efficient use of resources over the entire life cycle of products and the chemicals they contain, and to foster ecologically, socially and economically sustainable development.
Mistra

 

 

6 MARS
Mistra  - Environmental Communication

Mistra invites research groups, jointly with other stakeholders in society, to submit proposals for a new research programme to further develop understanding of the nature of the connection between knowledge and action.
Mistra

 

 

10 MARS 
The Dan David Prize Scholarship 2019

Advanced doctoral and postdoctoral students of excellent achievements and promise studying topics related to the fields chosen for this year, are invited to apply for the scholarships. Fields:

 • Past Time Dimension - Macro History
 • Present Time Dimension - Defending Democracy
 • Future Time Dimension - Combatting Climate Change

Dan David Prize
 

 

 

15 MARS
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

Stiftelsen delar varje år ut omkring 10 stipendier på mellan 50.000 och 100.000 kronor till högskole- och universitetsstuderande utomlands. Gemensamt för stipendierna är att studierna ska ge ett internationellt perspektiv och en ökad förståelse för internationella förhållanden, oavsett ämne.
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse
 

 

 

1 APRIL 
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

MMW inbjuder forskare vid svenska universitet att ansöka anslag avseende forskning om autonoma system och AI.
MMW

 

 

31 MAJ
Medisera stipendiet 2019

Ett stipendium på 5500 kr under 2019 som avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom hälsa.
Medisera

 

 

 

27 JUNI 
Nytt&Nyttigt – En uppsatstävling om innovation

Tävlingen är öppen för uppsatser/examensarbeten som är framlagda vid svenska högskolor och universitet under läsåret 2018-2019. Det grundläggande kravet för att delta är att uppsatsen har stark koppling till temat innovation och kommersialisering/nyttiggörande.
Nytt&Nyttigt

 

 stipendier@gu.se

 

Sidansvarig: Therese Palmer|Sidan uppdaterades: 2018-11-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?