Till sidans topp

Sidansvarig: Therese Palmer
Sidan uppdaterades: 2018-06-20 08:14

Tipsa en vän
Utskriftsversion

NYa stipendier - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Nya stipendier 2018-06-20

 

 

25 JUNI
The Prince Mahidol Award

The award, which is conferred to individual(s) or institution(s), is divided into two categories:

 1. In Medicine: for outstanding performance and/or research in the field of medicine for the benefit of mankind
 2. In Public Health: for outstanding contribution in the field of public health for the sake of the well-being of the peoples

Announcement

 

 

29 JUNI
Prevent och AFA Försäkring

Stipendiet Utmärkt arbetsmiljöuppsats på 15 000 kr till studenter på ingenjörsutbildningar och samhällsvetenskapliga utbildningar.  Handledare och examinatorer kan nominera en studentuppsats om arbetsmiljö skrivna av studenter på ingenjörsutbildningar och samhällvetenskapliga utbildningar. 
Prevent

 

 

 

4 JULI
The Lush Prize

The Lush Prize rewards initiatives across science and campaigning that work to end or replace animal testing, particularly in the area of toxicology research. We will accept nominations from anywhere in the world, for projects which have taken place anywhere in the world.
The Lush Prize

 

15 JULI 
Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists

The Prize is awarded annually to one young scientist for outstanding life science research for which he/she was awarded a doctoral degree in the previous two years. The topic of the entrant's thesis research must be in one of the following categories: Cell and Molecular Biology, Genomics and Proteomics, Ecology and Environment, Translational Medicine.
American Association for the Advancement of Science

 

 

31 JULI
Aurora Equality and Diversity Award

Students and staff at the University of Gothenburg are now welcome to apply for the award. Nominations can include projects, practises and individual activities and interventions.
The Aurora Universities Network

 

1 AUG
The Harry Frank Guggenheim Foundation - Research Grants

The foundation welcomes proposals from any of the natural and social sciences and the humanities that promise to increase understanding of the causes, manifestations, and control of violence and aggression. Applicants for a research grant may be citizens of any country.
Guggenheim Foundation

 

 

1 AUG
Stiftelsen Astrid och Einar Holmgrens Understödsfond

Ett antal stipendier för studieåret 2018/2019. Den sökande skall vara mellan 18 och 25 år och vara eller ha varit skriven i Köpings kommun. Ansökan ska gälla eftergymnasiala studier.
Svenska kyrkan, Köping

 

 

4 AUG
Svensk sjuksköterskeförening

Doktorandstipendium år 2018 är på en summa av 108 000 kr. Den sökande ska vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening.
Svensk sjuksköterskeförening

 

 

5 AUG
Västra Götalandsregionens folkhälsopris

Ett pris på 50 000 kr för nyskapande personer, föreningar, organisationer eller institutioner som stärker folkhälsan i Västra Götalandsregionen. Vem som helst kan lämna in en nominering.
Västra Götalandsregionen

 

 

 

15 AUG
Georgiastipendiet läsåret 2019-2020

Ta chansen att studera ett år i USA, och få dessutom ett oslagbart internationellt nätverk som du har nytta av hela livet. Ett 80-tal utländska studenter tilldelas stipendier årligen. Stipendierna omfattar terminsavgifter, läromedel, kost och logi på campus samt ett mindre omkostnadsbidrag.
Rotarys Ungdomsutbyte

 

 

 

22 AUG
Forte - Internationella bidrag, Nätverksbidrag och Tidskriftsbidrag 2018

Utlysningen avser fem olika bidragsformer: gästforskarbidrag för inresande och utresande forskare, konferensbidrag, nätverksbidrag samt tidskriftsbidrag.
Forte

 

22 AUG
Forte - Forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer 2018

Medel utlyses för en särskild satsning om forskning kring välfärdens kvalitet, organisation och processer. Utlysningen syftar till att ge en vetenskapligt underbyggd kunskapsbas om organisering och styrning av hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Forte

 

 

 

27 AUG
Swedish Embedded Award

Förutsättningar och kriterier

 • Alla bidrag skall för sin funktion använda inbyggnadsprocessor(er) med tillhörande programvara och får gärna vara baserade på befintliga plattformar
 • Kommersiellt intressant slutprodukt
 • Konstruktion baserad på nytänkande

Swedish Embedded Award
 

 

 

31 AUG 
Kungl. Vetenskapsakademien

 • Generella kungörelser för samhällsvetenskaper, medicinska vetenskaper samt humaniora 
 • Stiftelsen Torsten Amundsons fond - studier över homosexualiteten.
 • Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond - vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige.
 • Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden - forskning angående Emanuel Swedenborgs liv och verksamhet, eller forskning inom någon av de grenar, som Swedenborg ägnat sig å.
 • Adelskölds medalj- och stipendiefond - Stipendier kan beviljas till doktorander och till forskare som avlagt doktorsexamen.

KVA

 

 

31 AUG
Polhemspriset

Du kan nominera en eller flera personer som ligger bakom en teknisk innovation på hög nivå eller en genialisk lösning av ett tekniskt problem. Innovationen ska finnas tillgänglig på den öppna marknaden, vara konkurrenskraftig och uthålligt miljövänlig.
Polhemspriset

 

31 AUG
Gustafsbergsstiftelsen

Stipendier för studier. Sökanden skall vara under 25 år och född och uppväxt i landskapet Bohuslän (Obs! Församlingarna Öckerö, Torslanda, Björlanda, Säve, Backa, Brunnsbo, Bäckebol och Rödbo ligger i landskapet Bohuslän. Övriga Göteborg tillhör Västergötland.).
Gustafsbergsstiftelsen

 

 

31 AUG
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 • Forskning kring barn och ungdomar - anslag till forskare och doktorander vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång.
 • Musikstudier på högskolenivå - stipendier till i första hand instrumentalister och sångare i storleksordningen 10 -20 000 kr.

Ansökningsperiod: 1 aug – 30 aug 2018.
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 

 

 

1 SEPT
Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning

Stiftelsens ändamål är att genom anslag till enskilda forskare främja klinisk medicinsk forskning.
Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning

 

 

1 SEPT
Radiumhemmets forskningsfonder

Radiumhemmets forskningsfonder stödjer ett brett fält av forskningsprojekt inom den kliniska cancerforskningen.
Radiumhemmets forskningsfonder

 

 

1 SEPT
Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond samt Stiftelsen Anders Malmstens Minnesfond

Syfte: Att främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande cystisk fibros. Att stödja framtagandet av nya undersöknings- och behandlingsmetoder avseende cystisk fibros. Att främja forskning rörande CF-patientens och CF-familjens sociala situation.
Riksförbundet Cystisk Fibros

 

 

1 SEPT
Västsvenska Kulturfonden

Stipendierna går till personer eller grupper som söker stipendiet för kompetensutveckling inom alla de sköna konstarter som kan inräknas i ett aktivt kulturliv. Skönlitteratur, bildkonst, scenkonst, musik och andra konstarter som exempelvis fotografering, design, textilkonst, arkivering, webbkonst, smideskonst etc.
Västsvenska Kulturfonden

 

 

1 SEPT 
Torsten Söderbergs Stiftelse

Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur och historia. Ansökningsperiod: 10 augusti - 1 september 2018.
Torsten Söderbergs Stiftelse

 

 

1 SEPT
PsykoterapiStiftelsen

Resestipendiet är ämnat för en studieresa i syfte att förkovra sig inom psykoterapiområdet. Kan sökas av legitimerad psykoterapeut, psykoterapeutstuderande (påbyggnadsutbildning) och aktiv psykoterapiforskare.
PsykoterapiStiftelsen

 

 

1 SEPT
Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

Stiftelsen delar ut tre stipendier för att belöna intressanta uppsatser inom ämnen som ligger nära Torgny Segerstedts gärning, till exempel demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet och civilkurage.
Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

 

 

1 SEPT
Stiftelsen Sävstaholm

Stiftelsen stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt kring barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning.
Stiftelsen Sävstaholm

 

 

1 SEPT 
The Brain Prize 2019

The prize is awarded researches for outstanding contributions to neuroscience - from basic to clinical. Nominees can be of any nationality and working in any part of the world.
The Brain Prize

 

 

 

3 SEPT
Kaleido - Stipendium för unga konsthantverkare

Vem får söka? Den som avslutat en högskoleutbildning i konst/konsthantverk/design för högst tre år sedan, inte är under utbildning vårterminen 2019, samt är bosatt och verksam i Sverige.
Kaleido

 

 

3 SEPT
Capios Forskningsstiftelse

Capios Forskningsstiftelse har till syfte att stödja och främja patientnära forskning samt forskning som har relevans för stora patientgrupper. Tvärprofessionell forskning med tydlig patientnytta gynnas i bedömningarna av ansökningar.
UtlysningCapios Forskningsstiftelse

 

 

 

7 SEPT
Tuulis Forsgren Minnesfond

Pris till i första hand studenter på avancerad nivå som arbetat med finska, meänkieli eller samiska utifrån olika perspektiv och från skilda disciplinutgångspunkter. Studierna skall ha resulterat i ett examensarbete eller uppsats.
Utlysning Tuulis Forsgren Minnesfond
Johan Nordlander-sällskapet

 

 

11 SEPT 
Nordforsk

Call: ERA-Net Smart Energy Systems - Project Outline
Nordforsk

 

 

 

13 SEPT
Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond

Stipendier till personer som arbetar med förnyelse inom pedagogikens och skolundervisningens område. Stipendierna riktar sig till nydanande pedagogiska projekt som kommer skolan och dagens elever till godo.
Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond

 

 

13 SEPT
Resebidrag ur Knut & Alice Wallenbergs stiftelse

Göteborgs universitet tilldelas årligen medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för utdelande av resebidrag till forskare och forskarstuderande. Anslaget skall i första hand begagnas till stipendier för sådana resor, som bäst befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning.
Fakultets utlysningar

 

 

 

15 SEPT 
Åhlén-stiftelsen
Anslag utdelas till forskning inom följande områden: Parkinsons sjukdom/ALS/Psykoser, framför allt schizofreni och bipolär sjukdom/ Demenssjukdomar/ Missbruk och beroende, dock inte alkoholsjukdom/ Perinatala hjärnskador. Ansökningstid 1 juli- 15 sept.
Åhlén-stiftelsen

 

 

15 SEPT
New Grant Program for the Study of Contemporary Japan in the Nordic Countries

 • Establishment of lectureships in contemporary Japanese Studies
 • Research grants for PhD candidates in contemporary Japanese Studies

Contemporary Japanese Studies are defined as fields within the humanities, social sciences, art, architecture, law, education and history, and the interdisciplinary study and research of various aspects of Japan, its society, history and culture with a view to deepening and enhancing an understanding of the country.
The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

 

15 SEPT
Håkan Frisingers stipendiet 2018

Håkan Frisingers stipendium för transportmedelsforskning delas ut årligen och går till en person som gjort framstående forskningsinsatser inom nämnda område. Ni erbjuds härmed att komma med förslag på kandidat(er) till stipendiet.
Utlysning

 

 

15 SEPT
Forskningsstiftelserna - Förlängning av Browaldhstipendier, Wallanderstipendier, Hedeliusstipendier, Forskarutbyte och spridning

Stiftelserna har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia.  Ansökningsperiod: 10 aug  - 15 sept 2018.
Svenska Handelsbanken AB


 

15 SEPT 
Magnus Bergvalls Stiftelse

Anslag lämnas till vetenskapsmän/kvinnor och svenska vetenskapliga och kulturella institutioner inom områdena humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap inklusive teknikvetenskap samt medicin. Med svenska vetenskapsmän avses personer med svenskt medborgarskap.
Magnus Bergvalls Stiftelse

 

 

15 SEPT
Systembolagets Alkoholforskningsråd

Anslag till olika forskningsprojekt. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras, tillsammans med forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador.
CAN

 

 

15 SEPT 
Åke Wibergs Stiftelse

 • Anslag till medicinsk forskning genom anslag till självständiga gruppledare som disputerat under de senaste tio åren.
 • Anslag till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap genom mindre forskningsanslag och tryckningsbidrag samt ett årligt postdoktoralt stipendium.

Åke Wibergs Stiftelse

 

 

15 SEPT
Konkurrensverket -  Uppsatstävling

Uppsatstävling för studenter som skrivit uppsatser om konkurrens- och upphandlingsrelaterade ämnen på kandidat-, magister- och masternivå.
Konkurrensverket

 

 

15 SEPT 
The Abel Prize 2018

The Abel Prize recognizes outstanding scientific work in the field of mathematics, including mathematical aspects of computer science, mathematical physics, probability, numerical analysis and scientific computing, statistics, and also applications of mathematics in the sciences.
The Norwegian Academy of Science and Letters

 

 

15 SEPT
Sven Svenssons stiftelse

Bidrag till forskning inom svensk numismatik.
Sven Svenssons stiftelse
 

 

 

20 SEPT
Jerringfonden

Jerringfonden stöder forskning inom vård, omsorg och utbildning, som syftar till att förbättra hälsa och livssituation för barn och ungdomar med särskilda behov.
Jerringfonden
 

 

 

29 SEPT 
Stiftelsen Solstickan

Ett postdoc-bidrag inom området barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling. Postdoc-tjänstgöringen skall förläggas till annan institution än där avhandlingsarbetet utfördes.
Stiftelsen Solstickan

 

 

 

30 SEPT
Värme- och Kraftföreningen

VoK delar årligen ut stipendium för att uppmuntra studenter som väljer att genomföra sitt examensarbete inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse (energibranschen, skogsindustrin och övrig energiintensiv industri).
Värme- och Kraftföreningen
 

 

 

3 OKT 
Nordforsk

Call: Nordic Clinical Trial Projects on Paediatric Cancer Treatment
Nordforsk

 

 

 

15 OKT
Alfred Österlunds stiftelse

Understöd till medicinsk forskning inom områdena reumatologi, ortopedi, allergi, inflammation, medicinsk kemi, immunologi och mikrobiologi.
Alfred Österlunds stiftelse

 

 

15 OKT
John Hedins Stiftelse för Mariestad

Medel till studerande, nu eller tidigare folkbokförda i Mariestads kommun,som bedriver minst treårig eftergymnasial utbildning inom landet (universitet, högskola, eller motsvarande).
John Hedins Stiftelse 

 

 

30 OKT
Riksbankens Jubileumsfond - medel till forskning om global ojämlikhet

Årets utlysning fokuserar på social ojämlikhet (Social Inequality), men ingår i det bredare internationella forskningsprogrammet Global Issues – Integrating Different Perspectives, som syftar till att stimulera internationellt forskningssamarbete och skapa nya insikter om tänkta frågor av global relevans.
Volkswagensstiftung
Riksbankens Jubileumsfond

 

31 OKT
Expertvalet.se

5000 SEK scholarship for students with an interest in business and entrepreneurship!
Expertvalet.se

 

 

31 OKT 
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

Stiftelsen beviljar bidrag till i Sverige boende ungdoms utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell utbildningsanstalt.
Sökande skall vara under 25 år. Ansökningsperiod 1 sept - 31 okt.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse


 

Sidansvarig: Therese Palmer|Sidan uppdaterades: 2018-06-20
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?