Till sidans topp

Sidansvarig: Therese Palmer
Sidan uppdaterades: 2019-08-13 07:47

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Aktuella stipendier - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuella stipendier


Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.Uppdaterad 2019-08-13


De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

15 AUG
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur

Forskningsmedel under temat barn och ungdomars livsmöjligheter. Huvudsökande ska vara professor/docentkompetent och vara anställd vid universitet/högskola i Västra Götalandsregionen eller Halland.
Sten A Olssons Stiftelse

 

15 AUG
Georgiastipendiet 2020-2021

Studera på college i Georgia, USA under ett år! Stipendierna omfattar terminsavgifter, läromedel, kost och logi på campus samt ett mindre omkostnadsbidrag. 
Rotary

 

16 AUG
Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitténs uppsatsstipendium

Uppsatsen ska handla om och har en tydlig koppling till jämställdhet och/eller mångfald.
Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation

 

16 AUG
Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa 2019

Vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa, varvid möjligheterna till försäkringsskydd mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse. Styrelsen välkomnar ansökningar för studier som avser ny teknik som enkelt främjar nyttjandet av naturresurser med undantag av fossila bränslen. Stipendiet kan sökas av såväl anställda inom försäkringsbranschen som studerande eller forskare vid universitet och högskolor med företräde för anställda inom den svenska kooperativa rörelsen.
Svenska Försäkringsföreningen

 

16 AUG
Adolf Lindgrens stiftelse

Stipendier till studerande som ej fyllt 30 år. Den sökande skall vara född i och bosatt i Örebro län eller folkbokförd i länet sedan minst fem år. Även sökande som studerar utanför länet betraktas som behörig, under förutsättning att flytten från länet beror på fortsatta studier.
Adolf Lindgrens stiftelse

 

22 AUG
Delegationen för militärhistorisk forskning

DMF utlyser ett till tre stipendier i militärhistoria som får dela på den totala summan om 200 000 kr. Stipendierna riktar sig både till disputerade forskare med militärhistorisk inriktning mot säkerhetspolitik och försvarsfrågor i stort, samt anställda med lägst kandidatexamen inom arkiv, bibliotek och muséer.
DMF

 

25 AUG
Svenska Celiakiförbundets forskningsfond

Fonden stödjer svensk celiakiforskning.  Forskningen ska bedrivas i Sverige, vid högskola/universitet eller inom sjukvården. Forskningen kan exempelvis röra sjukdomens uppkomst, behandling, komplikationer eller andra konsekvenser, samt hur den kan förebyggas.
UtlysningSvenska Celiakiförbundet

 

26 AUG
Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens

Stiftelsen stödjer personer och projekt inom forskning, utbildning och kommunikation som arbetar mot antibiotikaresistens genom förebyggande åtgärder. Projektens syfte ska vara att minska användningen av antibiotika genom förebyggande åtgärder som stärker immunförsvaret och därmed minskar antalet infektioner.
Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens

 

27 AUG
Vetenskapsrådet

 • Röntgen-Ångström Cluster - RÅC är ett tysk-svenskt forskningssamarbete inom strukturbiologi och materialvetenskap. 
 • Projektbidrag för planering av klinisk behandlingsforskning.   

 Vetenskapsrådet

 

27 AUG
Barncancerfonden och MedTech4Health

Anslag till utvecklings- och innovationsprojekt inom området medicinteknisk innovation för barn med cancer. Syftet är att åstadkomma produkter eller tjänster som bidrar till bättre vård eller omsorg för cancerdrabbade barn och deras familjer. 
Barncancerfonden

 

28 AUG
Energimyndigheten

Projekt som bidrar till utvecklingen av ett hållbart sjötransportsystem och stärker svensk konkurrenskraft kan få stöd.
Energimyndigheten

 

28 AUG
Energimyndigheten

Du som har en idé och som vill vara med och bidra till en hållbar klimatomställning är välkommen att söka stöd för projekt som syftar till att utveckla lösningar och kunskap för framtidens solel, vindkraft och elnät.
Energimyndigheten

 

 

28 AUG
Japanese Studies PhD Research Grants 2020

The program provides research grants for PhD candidates enrolled at Nordic institutions/ universities in all subjects within the broad field of contemporary Japanese studies, to enable them to conduct research activities in Japan for a period from one month to one year.
The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

 

29 AUG
The Renova environmental scholarship 2019

Renova donates a scholarship worth SEK 50,000 to PhD students and young researchers at Chalmers University of Technology and the University of Gothenburg who are working in environmental research relevant to Renova's operations.
GMV (sv)
GMV (eng)
 

 

30 AUG
Konsumentverket - Uppsatstävling

Uppsatserna ska handla om konsumtion och vara relevanta för Konsumentverket och konsumentpolitiken. Konsumentperspektivet ska vara tydligt och vi ser gärna att uppsatserna på något sätt fångar upp perspektiv på sårbara och utsatta konsumenter, genus- och jämställdhetsperspektiv eller frågor som rör hållbar konsumtion.
Konsumentverket

 

30 AUG
Birgit och Gad Rausings Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja avancerad svensk vetenskaplig forskning inom humaniora, företrädesvis inom arkeologi, historia, konstvetenskap, litteratur-vetenskap och språkvetenskap, och dessa ämnens hjälpvetenskaper i Sverige och utomlands.
Birgit och Gad Rausings Stiftelse

 

30 AUG
The University of Gothenburg's Sustainability Thesis Award, GUSTA

Awards to outstanding theses written on sustainable development related topics within the University of Gothenburg. The award is meant to motivate students to critically engage with sustainability issues and search for more knowledge towards a sustainable world.
Gothenburg Centre for Sustainable Development

 

30 AUG
Energimyndigheten - Viable Cities

Utlysning: Klimatneutrala städer – snabbare tillsammans! Nu kan du söka stöd för projekt som kan förstärka och accelerera klimatomställningen i städer på ett sätt som bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser.
Energimyndgheten

 

31 AUG
Allaljudbocker.se - Uppsatsstipendium

För att kunna söka stipendiet behöver du skriva en uppsats på minst 1 500 ord där du ska svara på följande fråga: Hur kan universitet gå ifrån att rekommendera och låna ut tryckt litteratur till studenter och i stället främja användandet av ljudböcker och e-böcker i studier? 10 000 kronor kommer betalas ut till den student som bidrar med de bästa insikterna och argumentationerna i sin uppsats.
Allaljudbocker.se

 

31 AUG
Föreningen Karin Bergöö Larssons Vänner

Kulturstipendiet på 10 000 kr skall uppmuntra kvinnligt skapande. Stipendiet skall ges till en kvinna, eller kvinnlig grupp, som bor i, är verksam i eller på annat sätt har anknytning till Hallsbergs kommun.
Föreningen Karin Bergöö Larssons Vänner

 

31 AUG
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Stipendier för eftergymnasial utbildning till kvinnliga studerande hemmahörande i Göteborg. Den sökande skall ha avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun.
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

 

31 AUG
Spädbarnsfonden

Medel för stöd till forskning med syfte att förhindra att barn dör före födelsen eller under spädbarnsperioden. Forskningen kan även handla om att förbättra bemötandet av drabbade föräldrar och närstående. Anslag kan sökas för biomedicinsk forskning, inom fostermedicin och nyföddhetsvård, och för omvårdnads- och vårdvetenskaplig samt psykosocial forskning.
Spädbarnsfonden

 

31 AUG 
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

Stipendier till forskare/doktorander vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång. Ansökningsperiod: 1 - 31 aug 2019.
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 

31 AUG
Polhemspriset

Priset delas ut för teknisk innovation på hög nivå eller genialisk lösning av ett tekniskt problem. Pristagare belönas med 250 000 kronor och Polhemsmedaljen. Du kan nominera en eller flera personer som ligger bakom en teknisk innovation på hög nivå eller en genialisk lösning av ett tekniskt problem.
Polhemspriset

 

31 AUG
Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade

KMA delar ut forskningsanslag för främjande av medicinsk forskning rörande synskador.
KMA

 

 

1 SEPT 
Västsvenska Kulturfonden

Stipendiet för kompetensutveckling inom alla de sköna konstarter som kan inräknas i ett aktivt kulturliv. Skönlitteratur, bildkonst, scenkonst, musik och andra konstarter som exempelvis fotografering, design, textilkonst, arkivering, webbkonst, smideskonst etc. Stipendierna vill också värna om det unga kulturlivets fortsatta utveckling.
Västsvenska Kulturfonden

 

1 SEPT 
Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning

Stiftelsens ändamål är att genom anslag till enskilda forskare främja klinisk medicinsk forskning. Sökande som ännu inte har etablerat sig som mottagare av regelbundna anslag från den medicinska forskningens ordinarie finansieringsorgan är prioriterade.
Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning

 

1 SEPT 
Torsten Söderbergs Stiftelse

Anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur och historia. Ansökningsperiod: 10 aug - 1 sept.
Torsten Söderbergs Stiftelse


 

1 SEPT
PsykoterapiStiftelsen

Resestipendiet är ämnat för en studieresa i syfte att förkovra sig inom psykoterapiområdet. Kan sökas av legitimerad psykoterapeut, psykoterapeutstuderande (påbyggnadsutbildning) och aktiv psykoterapiforskare.
PsykoterapiStiftelsen

 

1 SEPT
Stiftelsen Sävstaholm

Stiftelsen stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt kring barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning.
Stiftelsen Sävstaholm

 

2 SEPT
Gustafsbergsstiftelsen

För att vara berättigad till stipendier från stiftelsen ska du vara under under 25 år, född och uppväxt i landskapet Bohuslän och
genomgå utbildning inom teoretiskt eller praktiskt område.
Gustafsbergsstiftelsen

 

2 SEPT 
Kungl. Vitterhetsakademien

 • Resestipendier ur Jacob Lettersteds stipendiefond  - svenska forskare inom historiens, litteraturens eller fornforskningens område i åldern 25–40 år.
 • Resestipendier för disputerade forskare  - humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena.
 • Gästföreläsaranslag  - institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna.

Kungl. Vitterhetsakademien

 

2 SEPT 
Stiftelsen Bergteknisk Forskning

Sök medel till att driva forskningsprojekt, utveckling och innovation inom området bergteknik och bergmekanik.
BeFo

 

2 SEPT
Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond

Stipendier till personer som arbetar med förnyelse inom pedagogikens och skolundervisningens område. Stipendierna riktar sig till nydanande pedagogiska projekt som kommer skolan och dagens elever till godo.
Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond

 

2 SEPT 
Capio forskningsstiftelse

Forskningsstiftelsen stödjer patientnära forskning och annan betydelsefull forskning för stora folkhälsogrupper.
UtlysningCapio forskningsstiftelse

 

2 SEPT
Nordic Cancer Union Research Grant

NCU provides funding to support and stimulate collaborative cancer research within the Nordic countries. Researchers working in two Nordic countries or more must be involved in the project.
NCU

 

3 SEPT
Naturvårdsverket

 • Utlysning av forskningsmedel om kumulativa effekter
 • Utlysning av forskningsmedel för våtmarkers ekosystemtjänster

Naturvårdsverket

 

3 SEPT
Kaleido - Stipendium för unga konsthantverkare

Stipendium till den som avslutat en högskoleutbildning i konst/konsthantverk/design för högst tre år sedan, inte är under utbildning vårterminen 2020, samt är bosatt och verksam i Sverige.
Kaleido
 

 

5 SEPT 
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv

Extrastipendier för journalister inför OS i Tokyo 2020.  Syftet med stipendiet är att öka kunskapen om japanskt samhällsliv. Besöket ska göras första halvåret 2020 och inte under själva Olympiaden.
Japanstiftelsen

 

7 SEPT 
Alzheimerfonden - Vetenskaplig forskning

Behöriga att söka anslag är disputerade forskare vid universitet eller motsvarande läroanstalt samt doktorander som fullgjort halvtidskontroll. Ansökan ska vara inriktad på vetenskaplig forskning inom området Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.
Alzheimerfonden

 

9 SEPT 
Gun och Bertil Stohnes Stiftelse

 • Forskningsanslag - Stiftelsen främjar i första hand geriatrisk forskning av klinisk betydelse och beviljar endast undantagsvis anslag över SEK 100.000 för enskilt projekt.
 • Forskningsstipendium - har främst som ändamål att stödja en person under forskarutbildning inom ämnesområdet geriatrik under ett år.

Ansökningsperiod: 19 aug - 9 sept 2019.
Gun och Bertil Stohnes Stiftelse

 

10 SEPT 
Stiftelsen för Strategisk Forskning

Varje bidrag inom programmet strategisk mobilitet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva strategisk forskning inom något av stiftelsens ansvarsområden som är naturvetenskap, teknik och medicin.
SSF

 

10 SEPT
Energimyndigheten - Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende

Ny utlysning inom E2B2. I denna utlysning välkomnas ansökningar inom hela programmets område. Tvärvetenskapliga projekt och projekt i samverkan mellan olika aktörsgrupper är särskilt välkomna.
Energimyndigheten

 

12 SEPT
Stiftelsen Promobilia

Anslag till forskningstjänster inom ämnesområdet funktionshinder. Två forskningstjänster, fördelade på en doktorandtjänst och en postdoktortjänst.
UtlysningStiftelsen Promobilia

 

13 SEPT
Sverige-Amerika Stiftelsen

Stipendier för master-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse.
Sverige-Amerika Stiftelsen

 

13 SEPT
Resebidrag ur Knut & Alice Wallenbergs stiftelse

Göteborgs universitet tilldelas årligen medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för utdelande av resebidrag till forskare och forskarstuderande. Anslaget skall i första hand begagnas till stipendier för sådana resor, som bäst befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning.
Fakulteterna utlysningar

 

15 SEPT 
Axlagården Hospice AB

Pris till examensarbeten som har en tydlig profil mot vård av personer i livets slutskede. Uppsatserna kan vara litteraturöversikter eller empiriska studier. Lärare (handledare och examin- atorer) kan nominera uppsatser.
UtlysningAxlagården Hospice AB

 

15 SEPT
Svensk-Spanska Stiftelsen

Stipendium kan sökas av svensk studerande ungdom för eftergymnasiala studier eller utbildning i Spanien eller spansk studerande ungdom för eftergymnasiala studier eller utbildning i Sverige. Stipendium kan inte sökas enbart för språkstudier. Sökande får inte vara äldre än 30 år.
Svensk-Spanska Stiftelsen

 

15 SEPT
Magn. Bergvalls Stiftelse

Anslag lämnas till vetenskapsmän/kvinnor och svenska vetenskapliga och kulturella institutioner inom områdena humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap inklusive teknikvetenskap samt medicin. Med svenska vetenskapsmän avses personer med svenskt medborgarskap.
Magn. Bergvalls Stiftelse

 

15 SEPT 
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Forskningsstiftelserna har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia. Ansökningsperiod:10 aug - 15 sept  2019.
Svenska Handelsbanken AB

 

15 SEPT 
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

Stiftelsens ändamål är att främja studier som utvecklar ungdomars kunskaper inom ämnesområdet internationella organ, internationellt samarbete och internationella förhållanden, speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt frågor kring energi, miljö och hållbar utveckling, med fokus de samhällsvetenskapliga, rättsliga, ekonomiska och politiska dimensionerna.
Ansökningsperiod:15 maj - 15 sept.
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

 

15 SEPT 
The Olav Thon Foundation

Support for Nordic research projects in medicine. For 2020, the Board of the Foundation has decided to invite applications for research on reparative medicine targeting diseases in the musculoskeletal and peripheral and central nervous system.
Announcement

 

 

15 SEPT
Göteborg Energi - Tänk:Om-stipendiet

Stipendiet för idéer och projekt som bidrar till en mer hållbar vardag. Projektet är ett led i Göteborg Energis omfattande arbete med hållbarhet och miljöfrågor.
Göteborg Energi

 

15 SEPT 
Konkurrensverkets uppsatstävling

Uppsatstävling för studenter som skrivit uppsatser om konkurrens- och upphandlingsrelaterade ämnen på kandidat-, magister- och masternivå. Uppsatserna skickas in av institutionsföreståndaren eller handledaren.
Konkurrensverket

 

15 SEPT
Letterstedtska föreningen

Föreningens uppgift är att befordra gemenskapen mellan de fem
nordiska länderna på industrins, vetenskapens och konstens områden. Anslag utdelas till anordnande av nordiska konferenser och seminarier, gästbesök av forskare från annat nordiskt land, tryckning, översättning eller publicering av skrifter av gemensamt nordiskt
intresse m.m.
Letterstedtska föreningen

 

15 SEPT
Allmänna BBs Minnesfond

Forskningsbidrag beviljas för forskning i Sverige kring, graviditeten, förlossningen och det nyfödda barnet. Bidrag kan sökas för forskning inom gynekologi, fostermedicin, neonatologi och förlossning och för vårdvetenskaplig och psykosocial forskning inom det perinatala området.
Allmänna BBs Minnesfond

 

15 SEPT
Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Fonden ger enligt sina stadgar anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård.
Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

 

15 SEPT
SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith

Nominera pristagare. Pristagaren ska ha gjort avgörande insatser för att förverkliga en innovation. Innovationen ska ha ett tydligt teknikinnehåll och har uppnått en viss mognad.
SKAPA

 

15 SEPT
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

 • Märtha Gahns stiftelse - textilkonstnärer som har intresse för och som ägnar sig åt sakrala uppgifter inom textilkonsten.
 • Bo Hammarskjölds stiftelse - inom hemslöjden verksam person, företrädesvis yngre, för studier som kan vara till gagn för hemslöjden i Sverige.
 • Ingeborg Strömbergs stiftelse - yngre slöjdare som vill ta vara på och utveckla slöjden och öka sin yrkesskicklighet.

Ansökningsperiod: 15 aug -  15 sept 2019. 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

 

15 SEPT
Prins Bertil-stipendiet för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring internationella marknader

Resestipendium till studerande vid Handelshögskolan för studier, praktik eller uppsatsarbete utomlands med fokus på internationella marknader.
Handelshögskolan - Studentportal

 

15 SEPT 
Sven Svenssons stiftelse

Stöd till forskare inom området svensk numismatik.
Sven Svenssons stiftelse

 

15 SEPT 
Systembolagets Alkoholforskningsråd

Projektbidrag för forskning inom tre områden:

 • vad som förebygger alkoholskador, missbruk och beroende samt ökar kunskapen om vård- och behandlingsmetoder.
 • effekter av policy/lag/marknadsförändringar på alkoholkonsumtion och dryckesmönster.
 • alkoholkonsumtionens och dryckesmönstrens hälso-, sociala och ekonomiska effekter på både individ-, grupp- och samhällsnivå.

Systembolagets Alkoholforskningsråd

 

15 SEPT
Åke Wibergs Stiftelse

 • Medicinsk forskning - anslag till medicinsk forskning genom anslag till självständiga gruppledare som disputerat under de senaste tio åren.
 • Humaniora och Samhällsvetenskap - mindre forskningsanslag och tryckningsbidrag samt ett årligt postdoktoralt stipendium.

Åke Wibergs Stiftelse

 

15 SEPT 
Åhlén-stiftelsen

Anslag till  forskning inom följande områden: Parkinsons sjukdom /ALS/Psykoser, framför allt schizofreni och bipolär sjukdom/Demenssjukdomar/Missbruk och beroende, dock inte alkoholsjukdom/Perinatala hjärnskador.
Åhlén-stiftelsen

 

15 SEPT
Adlerbertska stipendier läsåret 2019/20

Stipendierna kan sökas av studenter vid Göteborgs universitet på grundnivå/avancerad nivå och studerande på forskarutbildningsnivå. Stipendierna utdelas med prioritet för resor och boende. Förutsatt att det finns medel kvar sedan rese- och bostadsstipendierna fördelats kan även studiestipendier utgå.
Adlerbertska stipendier

 

 

15 SEPT
Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade

KMA, delar årligen ut följande stipendier för studier:

 1. Karin Fallenius stipendium till synskadad ungdom under 30 år för vidare studier främst i språk
 2. Johan Otto Lundgrens stipendium till synskadad ungdom för studier och därefter yrkesutbildning.

KMA

 

 

15 SEPT
The Canon Foundation in Europe

Up to 15 Fellowships to highly qualified European and Japanese researchers. European Fellows are expected to pursue a period of research in Japan whereas Japanese Fellows are expected to do their research in Europe.
The Canon Foundation


 

15 SEPT
Strokefonden - Forskningsbidrag

Projekten skall vara fokuserade på stroke. Patientnära forskning och rehabilitering är prioriterade.
STROKE-Riksförbundet

 

 

15 SEPT
The Abel Prize 2020

The Abel Prize recognizes outstanding scientific work in the field of mathematics, including mathematical aspects of computer science, mathematical physics, probability, numerical analysis and scientific computing, statistics, and also applications of mathematics in the sciences.
The Norwegian Academy of Science and Letters

 

 

15 SEPT
Diabetesfonden

Projektbidrag, för såväl grundforskning som klinisk patientnära forskning med tydlig diabetesrelevans, avseende diabetesforskning med hög vetenskaplig kvalitet. Forskningsanslagen som Diabetesfonden delar ut är vanligtvis mellan 100 000 - 500 000 kr.
Diabetesfonden
 

 

16 SEPT
Centrum för idrottsforskning

Forskningsbidrag finns nu att söka från CIF för 2020:

 • Projektbidrag
 • Lönemedel till postdok inklusive ett basanslag
 • Bidrag till organisation, samverkan och nätverkande

Idrottsforskning kan ta sin utgångspunkt i samtliga vetenskapsområden och alla ansökningar ska ha en tydlig idrottsrelevans.
Centrum för idrottsforskning

 

17 SEPT 
Naturvårdsverket - Viltvårdsfonden

Forskningsmedel för budgetåren 2020-2022 ur Viltvårdsfonden för projekt som ska utveckla vetenskapligt baserad kunskap till stöd för en hållbar förvaltning av vilt som naturresurs. Forskningen kan vara naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller humanistisk.
Naturvårdsverket

 

17 SEPT
Energimyndigheten - Transporteffektivt samhälle

Sök stöd för forskning som bidrar till ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt. Projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora såväl som teknik och naturvetenskap samt tvärvetenskapliga projektförslag är välkomna i utlysningen.
Energimyndigheten

 

18 SEPT
STINT - Teaching Sabbatical 2019

Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationell erfarenhet vill STINT bidra till att högre utbildning i Sverige förnyas och nya nätverk skapas. STINT samarbetar med utvalda lärosäten i Asien och USA, där stipendiaten kommer att arbeta under hela höstterminen 2020 och undervisa, antingen själv eller genom ”co-teaching”.
STINT

 

 

18 SEPT
Riksantikvarieämbetet

Nu öppnar den fjärde anslagsutlysningen inom Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017–2021 för kulturarv och kulturmiljö. Behöriga att söka är disputerade personer verksamma vid universitet och högskolor, forskningsinstitut eller inom kulturarvsområdet.
Riksantikvarieämbetet
 

 

19 SEPT
Erik Philip-Sörensens stiftelse

 • Anslag för genetisk forskning utdelas efter särskild ansökan till disputerade forskare eller forskargrupper i Sverige utan någon begränsning till universitet eller högskola. Rent klinisk/medicinsk forskning stöds ej av Stiftelsen.
 • Anslag för humanistisk forskning utdelas efter särskild ansökan till i första hand disputerade forskare eller forskargrupper knutna till discipliner inom humaniora vid Lunds universitet.

Ansökningsperiod: 19 juli - 19 sept.
Erik Philip-Sörensens stiftelse

 

20 SEPT 
Holger och Thyra Lauritzens stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet

Anslag till bearbetning av filmhistoriskt material, kulturhistorisk forskning samt undervisning på den rörliga filmens (kinematografiens) område.
Stiftelseansökan.se

 

20 SEPT 
Olof Palmes Minnesfond

Stipendierna ska främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred och nedrustning, eller stödja arbete mot rasism och främlingsfientlighet, eller på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet.
Olof Palmes Minnesfond

 

20 SEPT
Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande

Inbjudan till nominering av kandidater till Pris i Idrottsvetenskap 2019. Pris till forskning med hög kvalitativ och som bedöms vara av stort värde för utvecklingen av svensk idrott.
Utlysning Kriterier
 

 

20 SEPT 
Jerringfonden

Jerringfonden stöder forskning inom hälso- och sjukvård, omsorg och utbildning, som syftar till att förbättra livssituationen
för barn och ungdomar med särskilda behov. Forskningen kan vara inriktad på hälsoaspekter, livsvillkor, livskvalitet och lärande.
Jerringfonden

 

 

26 SEPT
The Schwarzman Scholars 

The program gives the world’s best and brightest students the opportunity to develop their leadership skills and professional networks through a one-year Master’s Degree at Tsinghua University in Beijing – one of China’s most prestigious universities.
Schwarzman Scholars

 

 

27 SEPT
STINT - Mobility Grants for Internationalisation

Syftet med Mobility Grants for Internationalisation är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Sökande ska vara disputerad samt verksam och anställd vid ett svenskt lärosäte.
STINT
 

 

29 SEPT 
Apotekarsocieteten

Stipendier för deltagande i vetenskapliga konferenser och symposier:

 • Young Scientist Day (YSD), 27 November 2019
 • The 2019 Scheele Symposium: CRISPR-Cas and gene therapy, 28 november 2019.

Apotekarsocieteten

 

30 SEPT
Pineberry Stipendium

Stipendiet ges till den bästa uppsatsen inom ämnesområdet digital marknadsföring.  Stipendiet kan sökas av dig som skrivit C- eller D-uppsats vid en högskola eller ett universitet i Sverige under det gångna läsåret.
Pineberry AB

 

30 SEPT 
Björn Lundén Informations stipendium – för ekonomistudenter inom redovisning

Stipendiet kan sökas av dig som under läsåret 2018/2019 skrivit C- eller D-uppsats vid ett svenskt universitet eller högskola. Stipendiet ges till den eller de studenter som skrivit den bästa uppsatsen på temat digitalisering på redovisningsområdet. 
Björn Lundén Information

 

30 SEPT 
Mystep Stipendium

Stipendium på 10 000 kr till C- eller D-uppsats inom ekonomi vid en högskola eller universitet i Sverige. Uppsatsen ska beröra ett ämne som är relevant till konsumenters privatekonomi, t.ex. lån, sparande etc.
Mystep.se

 

30 SEPT
Mistra - Livsmedelsförsörjning och hållbara livsmedelssystem

Mistra erbjuder forskargrupper att tillsammans med andra samhällsaktörer lämna förslag på ett nytt forskningsprogram som ska bidra med lösningar på hur ett hållbart, konkurrensmässigt, lönsamt och innovativt svenskt livsmedelssystem kan utvecklas till 2030.
Mistra

 

30 SEPT
Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse

Anslag till bl a vetenskaplig forskning.
Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse

 

30 SEPT
O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

Stiftelsen delar ut stipendier för forskning, företrädesvis inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stipendier ges normalt till disputerade forskare och inte för studier och resor. Stipendiernas storlek är normalt 25 000 – 150 000 kronor per år.
O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

 

30 SEPT
Viking Olov Björk’s scholarship

The scholarship supports research in the intersection between medical technology and its close to clinical applications. This covers research and development within such areas as tissue engineering, nanotechnology or biomaterial research. The scholarship is to be given to a young researcher at a Nordic university who has shown scientific skills in the field and shown aptitude for leadership within the scientific field supported by the scholarship.
Utlysning
 

30 SEPT 
Lars Salviusföreningen

 • Projektbidrag - Projekten ska helst vara av bestående värde för utgivning och spridning av vetenskap och populärvetenskap, exempelvis i böcker, tidskrifter, etermedier, sociala medier, vid publika sammankomster – eller i helt nya sammanhang.
 • Stipendier - Stipendierna ges för redan utförda insatser och tilldelas fysiska personer som har en betydande skriftlig produktion, i huvudsak av vetenskaplig karaktär, och vilkas verk har använts, företrädesvis kopierats, vid universitet och högskolor.

Lars Salviusföreningen

 

30 SEPT 
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

Anslag för vetenskaplig undersökning och beskrivning av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland samt till vård av sådana fornlämningar.
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

 

30 SEPT
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2019

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel.
Utlysning

 

30 SEPT 
Neuro

Bidrag till forskning om hjärnans sjukdomar. Ansökningsperioden för 2020 öppnar den 15 augusti.
Neuro

 

30 SEPT 
ÅForsk

Resestipendium kan sökas för tre ändamål: Konferens utomlands, Examensarbete utomlands och Besök vid utländskt universitet.  Ansökningsperiod: 1-30 sept.
ÅForsk

 

30 SEPT 
Värme- och Kraftföreningen

Två examensarbeten och/eller doktorsavhandlingar som tilldelas ett stipendium på 20 000 SEK vardera. För att kunna utses för stipendiet måste examensarbetet/doktorsavhandlingen vara offentlig och till nytta för flertalet av föreningens medlemmar- idag eller i framtiden.
Värme- och Kraftföreningen

 

 

30 SEPT 
Cancer- och Allergifonden

Fonden stöder miljörelaterad cancer- och allergiforskning och du som forskar vid ett universitet kan ansöka om forskningsanslag. Forskningsanslag får inte användas till regelrätta djurförsök.
Cancer- och Allergifonden

 

 

30 SEPT 
Brandforsk

Tematisk utlysning 2019-2020. Brandforsk har tre teman: Brandsäkerhet i det hållbara samhället; Brandsäkert boende för alla; Vår brandsmarta värld.
Brandforsk

 

 

30 SEPT
Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik

Stipendier för universitetsstuderande med inriktning på mynt- och penninghistoria inklusive medaljkonst samt för resor för forskningsändamål inom ämnet numismatik.
Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik

 

 

30 SEPT 
Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung stödjer forskning som ökar livskvaliteten för människor som lever med hjärt- och/eller lungsjukdom. Prioriterade forskningsområden kopplade till hjärt- och lungsjukdom är rehabilitering, förebyggande av återfall och försämring, egenvård, livsstil, mental hälsa och mötet med vården.
Riksförbundet HjärtLung

 

 

30 SEPT
Stiftelsen Lars Fredricsson

Stipendierna ska företrädesvis underlätta för unga personer, som arbetar eller har arbetat som hantverkare, exempelvis snickare, timmerman, murare, elektriker, VVS-entreprenörer, golvläggare, målare, glasmästare och andra hantverkare inom byggsektorn, att vidareutbilda sig till egenföretagare, där de får utveckla och förverkliga sina idéer.
Svenska Handelsbanken AB, stiftelsetjänst

 

 

30 SEPT
Reumatikerförbundet

Anslag till forskning inom reumatologi/rörelseorganens sjukdomar inklusive vårdforskning kring sjukdomarna.
Reumatikerförbundet

 

30 SEPT
Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor

Medel för främjande av vetenskaplig forskning inom Geriatriken. Ansökningsperiod: 1- 30 sept.
Stiftelseansökan.se

 

30 SEPT
Stiftelsen den Göranssonska Fonden

Är du eller dina föräldrar skrivna i Sandvikens kommun? Eller arbetar du eller dina föräldrar på Sandvik i Sandviken? Studerar du på en CSN-berättigad utbildning och är du yngre än 56 år? Då kan du söka studiemedel hos oss!
Stiftelsen den Göranssonska Fonden

 

 

30 SEPT
Bo Rydins Stiftelse för vetenskaplig forskning

Stiftelsen stödjer teknisk/naturvetenskaplig forskning vid svenska universitet, högskolor och institut inom Essitys och SCAs verksamhetsområden.
Bo Rydins Stiftelse för vetenskaplig forskning

 

30 SEPT
Stiftelsen San Michele

Gästbostad på Villa San Michele, Capri, år 2020 för forskare, konstnär, konsthantverkare, musiker, tonsättare, sångare, författare eller journalist.
Stiftelsen San Michele

 

 

1 OKT 
Folke Bernadotte Stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder

Stiftelsen har som uppgift att stödja sådan forskning och kunskapsspridning, som kan öka möjligheterna för dessa att leva och utvecklas så likt sina jämnåriga kamrater som möjligt och få tillgång till en likvärdig utbildning. Huvudsaklig målgrupp för detta stöd är forskare och praktiker inom områdena vård, skola och omsorg. Bidrag ges i form av forskningsstipendier, för olika former av dokumentationer, samt som konferens -och resebidrag inom och utom Sverige.
Folke Bernadotte Stiftelsen

 

1 OKT
Hörselforskningsfonden

Fonden stödjer medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning kring hörselskadade och hörselskadades situation. I år görs en särskild satsning på barn. En miljon av de totalt 2,5 miljoner som delas ut är öronmärkta för forskning som på något sätt rör hörselskadade barn.
Hörselforskningsfonden

 

1 OKT
IDO-stiftelsen för språkforskning till Hellmut Röhnischs minne

Undervisning, utbildning och forskning inom det språkvetenskapliga området. Eftersom stiftelsens medel ursprungligen donerats för främjande av det internationella världsspråket Ido, bör - om så befinnes lämpligt - sådan undervisning, utbildning och forskning främjas som behandlar världsspråk och andra medel för att överbrygga barriärer mellan människor och nationer.
IDO-stiftelsen

 

1 OKT
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

IFAU delar ut medel till forskning om arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och studier av arbetsmarknadens funktionssätt samt effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet.
IFAU

 

1 OKT 
Stiftelsen Cecilia Falkmans Minnesfond

Fonden har till ändamål att främja vetenskaplig, klinisk och social forskning samt annan verksamhet rörande cystisk fibros genom att i första hand bidra till utbildning, information och erfarenhetsutbyte av såväl medicinsk personal som andra personer verksamma med att bekämpa cystisk fibros.
Stiftelsen Cecilia Falkmans Minnesfond

 

1 OKT 
Skyltfonden

Två gånger om året delar Skyltfonden ut pengar till olika projekt. Drivkraften är att stötta goda idéer som kan bidra till bättre trafiksäkerhet. Alla är välkomna att söka medel från Skyltfonden för sina idéer: innovatörer från såväl universitet, organisationer och företag som privatpersoner.
Skyltfonden

 

1 OKT 
Stiftelsen för Njursjuka

Stipendier till forskare som arbetar med patientnära forskning om njursvikt och njurdonationer.
Stiftelsen för Njursjuka

 

1 OKT 
Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet

Stipendier för att främja vetenskaplig forskning rörande bruk och vanor inom svensk alkoholkultur. Forskningen skall bedrivas inom svensk alkoholkultur med inriktning på traditioner, attityder och dryckesmönster. Även forskning inom exempelvis media, teknik- och tillverkningshistoria samt ekonomi och politik kan komma ifråga.
Spritmuseum

 

1 OKT
Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Ansökan från enskilda forskare för projekt inom alla ämnesområden.
Stiftelsen Lars Hiertas Minne

 

1 OKT
Wenner-Gren stiftelserna

 • Postdoktorsstipendier för utbildning i Sverige (utländska postdoktorer)
 • Gästforskarstipendier (vid svensk institution)
 • Sabbatsstipendier för forskning i utlandet (seniora forskare)
 • Resestipendier

Wenner-Gren stiftelserna

 

1 OKT
Kungl. Vetenskapsakademien

KVA bjuder in professorer och universitetslektorer vid medicinska, ofdontologiska och veterinärmedicinska fakulteter vid universitet och högskolor i Sverige att nominera till Hilda och Alfred Erikssons pris år 2020.
Utlysning

 

1 OKT 
Svenska barnboksinstitutet - Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten

 • Stipendium till forskare - svensk barnlitteraturforskare som vill studera utomlands. Institutionsledare skickar in förslag på stipendiater. 
 • Korttidsstipendier - stipendier för att ge forskare inom ämnet barn- och ungdomslitteratur möjlighet att spendera tid i Svenska barnboksinstitutets forskningsbibliotek och nyttja dess stora samlingar.

Svenska barnboksinstitutet

 

1 OKT
Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond samt Stiftelsen Anders Malmstens Minnesfond

Stipendier och forskningsanslag för att bedriva forskning kring basal, klinisk och social problematik om cystisk fibros.
Riksförbundet Cystisk Fibros

 

1 OKT
Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning inom området reumatiska sjukdomar

Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade doktorander. Vi välkomnar sökande från alla professioner inom området vård och rehabilitering vid reumatisk sjukdom.
Reumatikerförbundet

 

 

1 OKT 
Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi

Stipendierna kan sökas av musikterapistuderande eller examinerade musikterapeuter för aktivt deltagande i musikterapikonferenser, studieresor eller kurser.
Kungl. Musikaliska akademien

 

1 OKT
Stipendier för musikforskning

Medel till musikforskning, dels i form av stipendier och priser, dels i form av stöd för studier utomlands och för projekt av mindre omfattning.
Kungl. Musikaliska akademien

 

 

1 OKT
Centralförbundet för Socialt Arbete

Medel utdelas till forskning inom socialpolitikens område.
Centralförbundet för Socialt Arbete

 

 

1 OKT
Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond - Forskningsbidrag

Fondens syfte är att främja klinisk forskning, speciellt cancerforskning med anknytning till Göteborgs Universitet. Ansökningar om bidrag till forskningsprojekt gäller företrädesvis Göteborgs Universitet och Västra Götalands län.
Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

 

 

1 OKT
Sartorius & Science Prize for Regenerative Medicine & Cell Therapy

An annual prize aimed at supporting and encouraging scientists focused on basic or translational research that advances medical progress in regenerative medicine and cell therapy.
Sartorius

 

1 OKT
Brottsofferfonden - Forskningsprojekt

Forskning om brottsoffer kan bedrivas inom olika ämnesområden, till exempel kriminologi, sociologi, psykologi, socialt arbete, rättsvetenskap, ekonomi, media och medicin. Brottsofferfonden finansierar doktorandprojekt under förutsättning att en disputerad forskare står som huvudsökande.
Brottsofferfonden

 

1 OKT
Estrid Ericsons Stiftelse

Bidrag främst till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign.
Estrid Ericsons Stiftelse

 

1 OKT 
Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond

Forskning kring HIV-infektion och AIDS, särskilt aspekter avseende behandling och prevention och vaccin. 
Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond

 

1 OKT
Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp

Fonden delar årligen ut anslag som kan sökas av forskarstuderande antagna till forskarutbildning vid universitet och högskolor i landet. Tema för året är: Kroniska sjukdomar hos barn – medicinska, psykologiska och sociala aspekter.
Drottning Silvias Jubileumsfond

 

1 OKT
Kulturfonden för Sverige och Finland

 • Aktivitetsbidrag Fonden beviljar bidrag för en bred målgrupp inom följande kategorier; musik, litteratur, scenkonst, film, bildkonst , samhälle och demokrati, vetenskap, media och skolutveckling och lärarfortbildning.
 • Vistelsestipendier är avsedda för en resa till det det andra landet i syfte att genomföra förstudier, forskning, kartläggningar, reportage, intervjuer, besöka organisationer, institutioner, myndigheter och delta i seminarier, konferenser och så vidare.

Kulturfonden för Sverige och Finland

 

1 OKT
Fondet för Dansk-Svensk Samarbejde

Fonden stöder forskningsprojekt och studier som syftar till att öka förståelsen mellan länderna inom kultur och andra områden.
Fondet för Dansk-Svensk Samarbejde

 

 

1 OKT
Stiftelsen Söderström - Königska sjukhemmet

Stiftelsens avkastning ska främja vetenskaplig forskning inom psykiatri och den delar i första hand ut anslag till forskningsprojekt som främjar psykiatrisk kunskapsutveckling.
Svenska Läkaresällskapet

 

 

1 OKT
Nordisk Kulturfond - Projektstöd

Nordiska kulturfonden stödjer konst- och kulturprojekt med samarbetspartner från flera av de nordiska länderna. Nordisk relevans och nordiskt samarbete ska vara en grundpelare i projektet.
Nordisk Kulturfond
 

 

2 OKT
Mistra - Projektansökan

Mistra Innovation 23 inbjuder små och medelstora svenska företag att tillsammans med akademiska forskningsorganisationer lämna in ansökan om forskningsprojekt. Projekten ska bidra till att lösa miljöproblem och bidra till en hållbar utveckling i samhället.
Mistra

 

 

 

5 OKT 
Cancerfonden

 • Fellowship för ovarialcancerforskning
 • Forskarskola
 • Postdoktortjänst
 • Junior Investigator Award
 • Junior Clinical Investigator Award
 • Senior Investigator Award
 • Senior Clinical Investigator Award

Cancerfonden
 

 

7 OKT
Göteborgs universitet - Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Bidrag för forskningsvistelse vid utländskt lärosäte. Bidraget skall göra det möjligt för disputerade lärare/forskare med tillsvidareanställning inom fakulteten, att vistas vid en utländsk forskningsinstitution för forskning och vidare meritering.
Utlysning
 

7 OKT
Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning

Bidrag till forskningsprojekt som är av värde för svensk oljeväxtodling.
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

 

14 OKT
Stiftelsen Samariten

Bidrag ges som forskningsanslag eller stipendiemånader (1-3 mån) till forskningsprojekt inom barnsjukvård.
UtlysningStiftelsen Samariten

 

15 OKT 
Svensk Båtutbildnings stipendium för ökad sjösäkerhet

Vi vill genom stipendiet komma närmare en nollvision för förolyckade till sjöss i Sverige. Därför ger vi en person eller organisation möjlighet att få ta del av de medel Svensk Båtutbildnings stipendium möjliggör samt en kostnadsfri utbildning till Kustskeppare.
Svensk Båtutbildning AB

 

15 OKT 
L´Amitié Franco-Suédoise - Stipendier för studier i Frankrike

Stipendiet ”Chambre Linné” för studier i Grenoble. Föreningen erbjuder ett rum - ”Chambre Linné” – att hyra i den internationella studentstaden i Grenoble och ett stipendium på 20 000 SEK som bidrag till hyreskostnaden. Hyran är cirka 415 Euro/mån. Stipendiet är avsett för svensk medborgare, som önskar bedriva vetenskaplig forskning eller postgymnasiala studier på högre nivå i ämnen med fransk inriktning.
Utlysning Blankett
 

 

15 OKT 
Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse

Studiestipendier till unga heltidsstuderande kvinnor på högskolenivå. Ansökningstid: 15 aug –15 okt. 
Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse

 

15 OKT 
Ottarfonden

Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning som i Sverige och/eller internationellt främjar familjeplanering.
Ottarfonden

 

15 OKT
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

Stiftelsen beviljar ett mindre antal stipendier i individuellt stöd för forskning inom de humanistiska och konstnärliga områdena.
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

 

15 OKT
Stiftelsen Anna Ahrenbergs Fond

Göteborgsstipendier för gästforskare. Syftet är att möjliggöra för i Göteborg verksam forskare att inbjuda kollega vid annat universitet utanför Sverige att vistas här under minst två månader.
Stiftelsen Anna Ahrenbergs Fond

 

15 OKT 
Bertil & Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik

Stiftelsens syfte är att främja forskning och utbildning i belysningsteknik.
Stiftelse för belysningsteknik

 

15 OKT 
Stiftelsen för scenkonstens historia i Göteborg

Stiftelsens ändamål är att främja scenkonstforskning och konstnärligt utvecklingsarbete.
Stiftelsen för scenkonstens historia i Göteborg

 

15 OKT
Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse

Anslag till medicinsk forskning: dels psykiatri, dels barn och ungdomar med funktionshindereller kronisk sjukdom av somatisk eller psykisk natur. Ansökningsperiod: 15 sept - 15 okt 2019.
Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse

 

17 OKT
The Nordic-Russian Cooperation Programme in the Nordic countries 
Nordisk-rysk utlysning för förstudie om samproduktion mellan forskare och lokala urbefolkningssamfund i Arktis.
NordForsk

 

20 OKT 
Svensk-danska kulturfonden

Stipendium från Helsingborgsfirmaet Evers & Co:s fond för svenska vetenskapsmäns studier i Danmark. Stipendium kan sökas av högskole- och forskarstuderande i Sverige för kortare tids studievistelser t ex i samband med utbyten, forskarstudier, researchresor mm. 
Svensk-danska kulturfonden

 

 

20 OKT
Folksam - Forskningsstiftelsen

Forskningsstiftelsen stödjer forskning inom områden som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. I år prioriteras forskningsprojekt som bidrar till att öka kunskapen kring barns hälsa, hälsofrämjande forskning inom vägtransportområdet och idrottsskador.
Folksam
 

 

22 OKT 
Nordic Research Infrastructure (RI) Hub

Ny utlysning för Nordic Research Infrastructure Hubs.
NordForsk

 

25 OKT
Stiftelsen för arkitekturforskning

ARQ finansierar forskningsprojekt inom samhällsbyggande, arkitektur och design. Stipendium kan ges för examensarbeten inom Teknik och Design.
ARQ

 

28 OKT 
Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

Stiftelsen har till ändamål att främja rättsvetenskaplig forskning, bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse med de västerländska rättsprinciper, som var allmänt erkända före det senaste världskriget, ävensom att stödja juridisk undervisning.
Sveriges advokatsamfund

 

31 OKT 
VOLVO RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATIONS

Study Visit Grants 2019. The VREF invites PhD students and researchers in early stages of their career to apply for a Study Visit Grant to be supported with up to SEK 30 000.
VREF

 

31 OKT 
Lendifys fintech-stipendium

Lendify delar ut 10 000 kronor till den uppsats som på bästa sätt belyser intressanta infallsvinklar, möjligheter eller problem inom fintech.
Lendify AB

 

31 OKT 
GreenMatch Stipendium 2019

Ett stipendium på 5000 kr till dig som är student med intresse för miljö och hållbarhet.
Greenmatch

 

31 OKT
Expertvalet Stipendium 2019

Stipendium på 5 000 kr för studerande med intresse för företagande och entreprenörskap.
Expertvalet

 

31 OKT 
Talouteni.fi

Scholarship for Nordic Students Going Abroad. All participants must be enrolled at an accredited Nordic post-secondary educational institution within 2019.
Talouteni.fi

 

31 OKT 
Pattern Breaker Scholarship

Scholarship for students breaking the mold. For instance it could be a person who breaks free from a stressful childhood and creates a better life for him- or herself.
Lånio.dk

 

31 OKT 
Senator Emil Possehls stipendiefond

Resestipendier för studie- eller forskningsresor till samt praktik i Tyskland.
Tysk-Svenska Handelskammaren

 

31 OKT 
Njurfonden

Bidrag för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation samt information om njursjukdomar.
Njurfonden

 

31 OKT 
BERTEBOS Stiftelse

Projektanslag och Stipendier. Fysisk person som ägnar sig åt forskning, eller studier, inom livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi vid högskola eller universitet kan söka medel.
BERTEBOS Stiftelse

 

 

31 OKT
Kerstin Hejdenbergs stipendium
Forskning om psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen, samt prioritera forskning som kan leda till förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patient.  Ansökningsperiod: 1 okt - 31 okt.
Astma- och Allergiförbundet

 

1 NOV
Gudrun Malmers stiftelse

Arbetar du inom förskola, grundskola, gymnasium och/eller vuxenutbildning? Vill du bedriva forskningsbaserade projekt som bidrar till matematikundervisningens utveckling? Då kan du söka stipendium.
Gudrun Malmers stiftelse

 

13 NOV 
NordForsk

The new programme will promote high-quality interdisciplinary research that combines and integrate skills from multiple disciplines. The first call for proposals under the Nordic Programme for Interdisciplinary Research has a budget of NOK 120 million.
NordForsk

 

15 NOV
Freedomstipendiet

Ett stipendium till dig som ska skriva en uppsats inom privatekonomi eller liknande inom finans. Stipendiet är tänkt att finansiera litteratur, studieresor eller liknande för att på så sätt ge möjlighet att göra ett mer djupgående arbete än vad som annars hade varit möjligt.
Freedom Finance Kreditservice AB

 

15 NOV
Henry og Astrid Møllers Fond

Legater kan søges til følgende formål:

 1. Støtte til unge svenske mænd og kvinder, der studerer ved en højere læreanstalt i Danmark og unge danske mænd og kvinder, der studerer ved en højere læreanstalt i Sverige.
 2. Støtte til konkrete videnskabelige forskningsprojekter indenfor hjerte- og øjensygdomme.

Arnfred Advokatanpartsselskab

 

15 NOV
Otovo - Solstipendiet

Stipendie på 10 000 SEK till miljöintresserad student. Du kan söka stipendiet om du:

 • Studerar heltid eller halvtid och engagerar dig i hållbarhet
 • Motiverar ditt intresse för hållbarhet

Otovo

 

20 NOV
Nordic societal security in light of the emerging global and regional trends

Ny utlysning om samhällssäkerhet med fokus på växande globala och regionala trender.
NordForsk

 

29 NOV
Folkuniversitetet Göteborg

Ett stipendium för att främja fri kunskap. Alla grupper som bedriver studiecirklar i Västra Götalands, Hallands eller Värmlands län är välkomna att ansöka om tre stipendier på vardera 10 000 kr.
Folkuniversitetet Göteborg

 

30 NOV
Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond - Intresseanmälan

Kompetensutvecklingspriset: 500 000 kr till framtidens innovationer. Stiftelsen vill främja den träfiberbaserade industrins utveckling, förnyelse och konkurrenskraft.
Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond
 

 

1 DEC
Trendhim-stipendiet

Trendhim offer a scholarship for students studying marketing, fashion, sales, IT, trade, or management. The scholarship is roughly 21000 sek.
Trendhim

 

1 DEC
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv

Stipendier för resor till Japan för studier av japanskt samhällsliv. Stipendierna är individuella och riktar sig till svenska medborgare  för två veckors till tre månaders vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige.
Japanstiftelsen

 

15 DEC
Dirk Derrick Car & Truck Accident Injury Scholarship

A $1,000 Scholarship For Those Affected By Auto Accidents. Students applying must submit an essay where you explain, present, inspire, or otherwise convince us as to why you deserve to win this scholarship.
Derrick Law Firm

 

31 DEC
Stiftelsen Familjen Först

Under år 2019 prioriterar stiftelsen ansökningar inom följande två områden:

 • genusfrågor i relation till barn och familj; kritisk belysning av genusteorier och genuspedagogik
 • frågor om barns tidiga utveckling sett i ett familjeperspektiv, särskilt anknytning.

Ansökningar sker löpande.
Stiftelsen Familjen Först

 

31 DEC
Avfall Sverige

Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna eller examensarbetena inom områdena avfallshantering och återvinning, på grundnivå och som läggs fram och godkänns under innevarande kalenderår.
Avfall Sverige

 

31 DEC
Stiftelsen Alvins fond

Fonden delar ut pengar till projekt som bidrar till svenskt naturskydd, främst fågelskydd. Både enskilda personer och lokala-/regionala och nationella föreningar och organisationer kan söka bidrag.
Naturvårdsverket

 

15 FEB 2020
Systembolaget - Juniorstipendium

Syftet med stipendiet (50 000 kr) är att stimulera, främja och stärka svensk alkoholforskning som bedrivs inom det humanistiska, samhälls- och folkhälsovetenskapliga vetenskapsområdet. Stipendiet riktar sig till forskare som är i början av sin akademiska karriär, och avhandlingen ska inte vara äldre än tre år. Ansökningsperiod för 2020 års stipendium är 15 december 2019 - 15 februari 2020.
Systembolaget

 

15 FEB 
Systembolagets kunskapspris

Priset går till en enskild alkoholforskare eller en forskargrupp för en betydande insats för alkoholforskningen och som bidragit, eller kan bidra, till att minska alkoholskadorna för individer, grupper och samhället. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras. Nomineringen för 2020 pågår 15 december 2019 - 15 februari 2020.
Systembolaget

 

13 APRIL 
Study a Master's in Europe Scholarship

The scholarship (€5000 ) will be awarded for the fall/autumn semester of 2020 and is open to students from any country who will be studying a master’s degree abroad at a European university or school.
educations.com
  


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelsrådet

 • Handelsrådet har också möjlighet att bevilja forskningsmedel löpande men då handlar det oftast om infrastrukturprojekt eller särskilt initierade projekt som framkommer i dialog tillsammans med Handelsrådet.

Handelsrådet

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till arrangerandet av olika sorters vetenskapliga möten som konferenser, seminarier, workshops samt till att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som på ett eller annat sätt ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

Sidansvarig: Therese Palmer|Sidan uppdaterades: 2019-08-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.gu.se/forskning/stipendier/aktuellastipendier/
Utskriftsdatum: 2019-08-18