Till sidans topp

Sidansvarig: Therese Palmer
Sidan uppdaterades: 2019-05-15 13:17

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Aktuella stipendier - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuella stipendier


Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.Uppdaterad 2019-05-15


De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

17 MAJ
Ingeborg och Henric Bäckströms fond

Stipendiet kan sökas av dig som är heltidsstuderande på universitet/högskola inom vissa ämnen och har gymnasieexamen från någon gymnasieskola i Karlstad.
Karlstads kommun

 

20 MAJ
Ekhagastiftelsen

Stiftelsen stödjer  vetenskaplig forskning inom ekologiskt lantbruk samt komplementär och biologisk medicin.
Ekhagastiftelsen

 

22 MAJ
Strålsäkerhetsmyndigheten

 • SSM utlyser medel för forskning inom radioekologi för radionuklider genererade vid ESS.
 • SSM utlyser medel för forskning inom interndosimetri kopplat till radionuklider genererade vid ESS.

Utlysning 1Utlysning 2Strålsäkerhetsmyndigheten

 

25 MAJ
Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner

Ett stipendium om 10 000 SEK till masterstudenter och doktorander som i sina utbildningar ägnar sig åt vetenskapligt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska Institutets i Athen verksamhetsinriktning.
Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner

 

25 MAJ
Adlerbertska Forskningsstiftelsen

Forskningsbidrag kan tilldelas envar som bedriver vetenskaplig forskning och konstnärlig verksamhet vid Göteborgs universitet, utom vid Handelshögskolan som har ett eget anslag från stiftelsen. Stiftelsen vill premiera ansökningar med inriktning på Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv. Med detta avses forskning som kan leda till förnyelse och nytänkande i samhällets uppfattning av ansvar och utveckling, och som kan förbättra förutsättningarna för mänskligt liv och glädje.
Adlerbertska Forskningsstiftelsen

 

25 MAJ 
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg

Behörig att söka är den som är vetenskapligt verksam i Göteborgsregionen. Normalt utgör 50.000 kr övre gräns för utdelat stipendium. Följande kategorier och ämnesområden kan stödjas:

 1. Forskare av juniorklass: 1) tekniska vetenskaper, fysik och kemi 2) medicin/odontologi 3) biologi 4) samhällsvetenskap och humaniora
 2. Forskare av seniorklass: 5) tekniska vetenskaper, fysik och kemi 6) medicin/odontologi 7) biologi 8) samhällsvetenskap och humaniora.

KVVS

 

27 MAJ
Stiftelsen Dispaschören Kaj Pineus Forskningsfond

Stipendium i sjörätt och sjöförsäkring. Särskilt prioriteras ansökningar om bidrag till resekostnader för forskning eller utbildning och ansökningar om bidrag för genomförande av forskningsuppgift inom fondens ämnesområden.
Utlysning 

27 MAJ
Sahlgrenska akademin/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Stipendie för utbildning på avancerad nivå vid sektionen för klinisk neurovetenskap.
AnnouncementInst f neurovetenskap o fysiologi

 

28 MAJ 
Hållbara vistelsemiljöer: blågrön infrastruktur, offentliga rum, och transportsystem för alla

Inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande utlyses upp till 120 miljoner kronor för forskningsprojekt som syftar till kunskapsutveckling för att stärka städerna och landsbygdernas förutsättningar att utveckla socialt och ekologiskt hållbara vistelsemiljöer.
Formas

 

31 MAJ
Medisera stipendiet 2019

Ett stipendium på 5500 kr under 2019 som avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom hälsa.
Medisera

 

31 MAJ 
Röstfonden - anslag 2019

Utvecklingsarbete och forskning rörande tal- och sångrösten.
Röstfonden

 

31 MAJ
Ollie och Elof Ericssons Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Stiftelsen stöder forskning inom ämnesområdena medicin, teknik och ekonomi. Stiftelsen vänder sig främst till unga, disputerade självständiga forskare som påbörjat uppbyggnaden av egen forskningsverksamhet.
Genomförd post doc och därmed institutionsbyte är en merit.
Ollie och Elof Ericssons Stiftelse

 

31 MAJ
Stiftelsen Fondazione Famiglia Rausing

Stiftelsen utdelar bidrag för avancerad humanistisk forsking i Italien.
Svenska Institutet i Rom

 

31 MAJ
Eklund Foundation for Odontological

Research and Education. The Eklund Foundation welcomes experimental as well as clinical studies in all fields of dentistry. Projects that can be related to periodontology, implantology, and cariology will be prioritised.
Eklund Foundation for Odontological

 

31 MAJ
Svenska studenthemmet i Paris

Svenska studenthemmet erbjuder en unik studie- och boendemiljö i ett internationellt campus centralt i Paris.
UtlysningSvenska studenthemmet i Paris

 

1 JUNI 
Sambla AB

Ett stipendium på 10 000 kr till student vid svenskt universitet eller högskola som har, eller kommer studera utomlands.
Sambla AB

 

1 JUNI
Parkinsonfonden

Anslag kan sökas för ett år i taget i följande kategorier: projektanslag, apparaturanslag och reseanslag. Anslag kan endast sökas av den som har hel- eller deltidstjänst vid ett svenskt universitet eller sjukhus.
Parkinsonfonden

 

1 JUNI 
Wallenberg Clinical Fellows

Programmet syftar till att stimulera svenska läkares kliniska forskning samt att identifiera morgondagens forskningsledare i en klinisk miljö och vänder sig i första hand till yngre läkare.
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

 

1 JUNI
Psoriasisfonden

Psoriasisfonden stödjer vetenskapliga projekt som syftar till att öka kunskapen om psoriasis och psoriasisartrit, psoriasissjukas levnadsvillkor och utveckla bättre behandlingsmetoder.
Psoriasisfonden

 

 

1 JUNI 
Guldäpplet 2019

Nominera din kollega till IT-stipendiet Guldäpplet. Guldäpplet lyfter fram bra lärare: Lärare som öppnar kunskapens världar – analoga och digitala – för eleverna. Lärare som inspirerar och delar med sina kollegor.
Lärarnas riksförbund

 

1 JUNI 
Ostronakademiens stipendium

Stipendiet kan sökas av studenter vid högskola eller universitet, som planerar, genomför eller har genomfört ett examensarbete med en inriktning i enlighet med stipendiets ändamål.
Ostronakademien

 

3 JUNI 
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 • Forskningsbidrag och Doktorandanställningar. Tema: markvård och vattenvård. 
 • Examensarbeten - svensk naturvård

Announcement Master thesis workStiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 

3 JUNI 
AFA Försäkring

Utlysning FoU-program: Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön inom kommun- och regionsektorn.
AFA Försäkring

 

3 JUNI
Gunvor och Josef Anérs stiftelse

Anslag i form av stipendier lämnas till vetenskaplig forskning:

 • Humanistiska/samhällsvetenskapliga forskningsområdet
 • Medicinska forskningsområdet

Gunvor och Josef Anérs stiftelse

 

3 JUNI 
ALF-medel för klinisk behandlingsforskning

Medlen kan sökas av forskare som är anställda i Västra Götalandsregionen eller vid Göteborgs universitet och som avlagt svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning.
ALF-kontoret

 

3 JUNI
Sahlgrenska akademin - Resebidrag för doktorander

Doktorander vid Sahlgrenska akademin har möjlighet att ansöka om medel för resa och uppehälle (ej kursavgifter) i syfte att genomföra kurser utanför fakulteten. Resebidrag kan i första hand sökas för kurser på forskarnivå eller avancerad nivå som bedöms vara viktiga för doktorandprojektet.
Medarbetarprotalen

 

3 JUNI 
The Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences

In order to promote the development of new research areas and programmes within the humanities and social sciences in the Nordic countries, NOS-HS supports workshop series, consisting of two to three workshops held in the Nordic countries.
NOS-HS

 

4 JUNI 
NordForsk

Call for proposals: Sustainable Urban Development and Smart Cities.
NordForsk

 

 

4 JUNI 
Ökad rörlighet mellan akademi och praktik

Formas utlyser nu medel för ökad rörlighet mellan akademi och praktik. Syftet med utlysningen är att bidra till ökad samverkan mellan forskning och det övriga samhället samt till ökad kunskap och användning av forskningsresultat hos företag och offentliga eller privata organisationer.
Formas

 

 

4 JUNI 
Novo Nordisk Fonden

Project grants in Endocrinology and Metabolism – Nordic Region
Novo Nordisk Fonden

 

5 JUNI
Textilias Miljöstipendium

Stipendiet syftar till att premiera och uppmuntra studentarbeten inom textil och miljö och därmed bidra till att långsiktigt minska textiliernas miljöpåverkan i framtidens textilservice.
Textilia

 

5 JUNI 
Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship – Research Students 2020–2022

Forskningsstudier i Japan under ett och ett halvt eller två år för dem som har en akademisk examen och vars forskning har någon koppling till Japan.
Japanska Ambassaden i Sverige

 

7 JUNI 
Durham University, The Institute of Advanced Study - 2020/21 Fellowship

Applicants may be from any academic discipline or professional background involving research, and they may come from anywhere in the world (though preference is given to International applicants). IAS Fellowships include an honorarium, funds for travel, accommodation, and costs associated with replacement teaching or loss of salary (where appropriate).
Durham University

 

9 JUNI
Helgostipendier

Stipendier ur Helgo Zettervalls fond delas ut för utbildnings-, forsknings- och utvecklingsprojekt inom arkitekturområdet. Du som är student vid en teknisk högskola, doktorand, forskare eller praktisk verksam kan söka.
UtlysningStatens fastighetsverk
 

 

10 JUNI 
Hjärnfondens postdoktorala stipendier 2019

Varje år delar Hjärnfonden ut stipendier och forskningsbidrag till neuroforskare vid svenska universitet och högskolor. 
Hjärnfonden

 

10 JUNI
Journalistfonden - Personlig studieplan 2019

Exempel på ämnesområden: journalistik, samhällskunskap i vidaste mening, national-, företags- eller internationell ekonomi, språk och u-landsproblematik. Sökande ska ha arbetat som journalist i minst fyra år efter grundutbildningen.
Journalistfonden
 

 

11 JUNI 
Stiftelsen för Strategisk Forskning - SSF Sabbatsår
Programmet ger forskare möjlighet att ta ett sabbatsår utomlands inom ett annat forskningsområde än där personen verkar idag. Utlysningen riktas mot tillsvidareanställda lektorer och professorer vid ett svenskt lärosäte.
SSF

 

11 JUNI 
Forskningsrådet Formas  i samråd med Jordbruksverket

Medel för djurskydds- eller djurvälfärdsbefrämjande åtgärder som berör de djur som, permanent eller under en begränsad tid, hålls av människan.
Formas

 

13 JUNI
Rymdstyrelsen - Nasas International Internship Program

Rymdstyrelsen står för kostnaden för själva praktikplatsen (tuition). Studenten betalar själv övriga kostnader som rese- och visumkostnader, mat och logi.  Vid tiden för praktikperioden måste du vara student på kandidat- eller magisternivå inom något av områdena: Science, Technology, Engineering eller Mathematics.
Rymdstyrelsen

 

14 JUNI 
Jeanssons Stiftelser 2019 - Medicinsk forskning

Etableringsanslag till yngre forskare, som är i färd med att etablera sin egen forskargrupp. Sökande bör ha någon form av institutionsanknuten tjänst och ha disputerat 2013 eller senare om ej särskilda skäl föreligger.Ansökningsperiod: 6 maj -14 juni.
UtlysningJeanssons Stiftelser

 

15 JUNI
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

Anslag till medicinsk vetenskaplig forskning rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedin. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde.
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

 

15 JUNI
Veloxiastipendiet

Ett uppsatsstipendium på 15 000 kr som delas ut till en student som har för avsikt att skriva en uppsats inom privatekonomi, antingen från ett juridisk eller ett ekonomiskt perspektiv. Stipendiet kan exempelvis användas till att finansiera litteratur, resor eller annat som kan bidra till att din uppsats blir riktigt bra.
Veloxia AB

 

15 JUNI 
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

 • Lärkan är ett pris för etablerade författare. Priset gäller för medverkan i aktuella och i undervisningssammanhang väl fungerande läromedel eller i aktuell kurslitteratur, som getts ut i Sverige.
 • Lärkungen är ett pris för debuterande författare. Ditt läromedel ska vara skrivet för användning inom svensk utbildning.

SLFF

 

15 JUNI
Anna Ahrenbergs Grez-sur -Loing – stipendium

Enligt ett rullande schema erbjuder Stiftelsen möjlighet till vistelse en eller två vårmånader i Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing söder om Paris. I år kan Bild- och formkonstnärer ansöka. Ansökningsperiod:1 maj–15 juni.
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond

 

15 JUNI 
The Nils Klim Prize

The prize is awarded to young Nordic scholars under the age of 35 for outstanding contributions to research in the arts and humanities, social sciences, law or theology.
Holbergprisen - Universitetet i Bergen

 

15 JUNI
The Holberg Prize 2020

The prize is an international prize awarded for outstanding contributions to research in the arts and humanities, social sciences, law and theology.
Holbergprisen - Universitetet i Bergen

 

15 JUNI 
The international Eppendorf & Science Prize for Neurobiology

The prize is awarded annually to one young scientist for the most outstanding neurobiological research based on methods of molecular and cell biology conducted by him/her during the past three years.
Eppendorf Corporate

 

17 JUNI
AFA Försäkring

AFA Försäkring utlyser ett postdoc-stöd på 2 miljoner kronor inom området hälsa. Årets stöd riktar sig till dig som forskar inom rehabilitering och återgång i arbete.
AFA Försäkring

 

18 JUNI 
Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond

Utlysning 2019 – Jämställdhet i besöksnäringen och ett öppet spår.
BFUF

 

20 JUNI
Foyen Advokatfirmans stipendium i miljörätt

Stipendiet är avsett att premiera en studerande vid juristutbildningen vid något av Lunds, Stockholms, Uppsalas eller Göteborgs universitet som skrivit sin avslutande uppsats i miljörätt under aktuellt år.
Foyen Advokatfirma

 

24 JUNI 
Energimyndigheten

För att nå klimatmålet om en fossilfri transportsektor till 2045 räcker det inte med att utsläppen från våra fordon gradvis minskar. Vi måste även förändra våra invanda beteenden när det kommer till hur vi transporterar oss. I denna utlysning välkomnar vi därför projekt som testar, utvecklar och verifierar hållbara mobilitetstjänster som underlättar mer miljöanpassade resesätt.
Energimyndigheten

 

27 JUNI
Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för 2019

Priset skall tilldelas till den eller de personer som i sin kandidat-, magister- eller masteruppsats på ett förtjänstfullt sätt skrivit om finans och hållbarhet.
Utlysning Announcement

 

 

27 JUNI 
Nytt&Nyttigt – En uppsatstävling om innovation

Tävlingen är öppen för uppsatser/examensarbeten som är framlagda vid svenska högskolor och universitet under läsåret 2018-2019. Det grundläggande kravet för att delta är att uppsatsen har stark koppling till temat innovation och kommersialisering/nyttiggörande.
Nytt&Nyttigt

 

27 JUNI
Forska Utan Djurförsök - Nya projekt - Steg 1

Forska Utan Djurförsöks uppgift är att verka för att djurförsök ersätts med nya, bättre metoder. Genom forskningsanslag bidrar vi till viktig biomedicinsk forskning och förbättrad riskbedömning av kemikalier, läkemedel och andra produkter, samtidigt som djurförsök ersätts.
Forska Utan Djurförsök

 

30 JUNI 
Brottsoffermyndigheten - Uppsatstävling

För att väcka intresse för brottsofferfrågor på universitet och högskolor har Brottsoffermyndigheten en uppsatstävling som heter "Brottsoffer i fokus". Tävlingen är öppen för studenter som skrivit en uppsats där brottsoffer är i centrum.
Brottsoffermyndigheten

 

30 JUNI
Vision - Socionomstipendium

Som medlem i Vision har du som skriver uppsats inom socialt arbete möjligheten att belönas med 20 000 kronor för din uppsats.
Vision

 

30 JUNI
Fam. Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse

 • Entreprenörs­stipendium - Ansökningar skall röra personer som är entreprenörer med registrerat bolag. Observera att medel är personliga och endast kan ges till utbildningsinsatser.
 • Forsknings­­stipendium - Ansökningar gäller forskningsprojekt inom företagsutveckling, med inriktning mot logistik, innovation, kvalitet eller internationalisering samt ergonomi och design.

Utlysning Entreprenörs­stipendiumUtlysning Forsknings­­stipendium Fam. Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse

 

30 JUNI
Encell - Uppsatstävling om livslångt lärande

Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en positiv samhällsutveckling. Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2018 samt vårterminen 2019.
Encell

 

30 JUNI 
Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning

Bidrag och stipendier till personer, organisationer, universitet, högskolor och andra undervisningsanstalter som aktivt verkar för eller arbetar med forskning och utveckling inom bebyggelsehistorisk forskning. Ansökningsperiod: 1 - 30 juni 2018.
Brandförsäkringsverkets stiftelse

 

1 JULI
Olle Jonson-priset 2019

SFK delar årligen ut ett pris för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson.
Svenska Förbundet för Kvalitet

 

 

1 JULI 
Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship – Undergraduate Students

Program för dem mellan 17 och 24 år som har avslutat sin gymnasieutbildning och vill få en betald universitetsutbildning i Japan.
Japanska Ambassaden i Sverige
 

 

3 JULI
Handelns forskningsstiftelses uppsatspris 2019

Två studentuppsatspris om 20 000 kr för bästa kandidat- respektive masteruppsats om handel. Utlysningen vänder sig till alla studenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Handelshögskolan/Centre for Retailing

 

31 JULI 
Hyresgästföreningen 

Ett stipendium på högst 25 000 kr för en kandidat- eller masteruppsats på temat Hyressättning och hyresbostadsmarknadens institutionella förhållanden.
UtlysningHyresgästföreningen

 

1 AUG
Branschföreningen Byggcheferna - Lars Bergqvist-stipendiet

Ett stipendium på 60 000 kr till den eller de som genomfört eller planerar genomföra åtgärder som främjar ökad jämställdhet och mångfald i samhällsbyggnadssektorn. Förutom föreningens ordinarie medlemmar är även studerandemedlemmar i Byggcheferna välkomna att ansöka om stipendiet.
Branschföreningen Byggcheferna

 

1 AUG
Civilsamhällets uppsatsstipendium

Uppsats om civilsamhällets betydelse för samhällsutvecklingen. Utlysningen är öppen för kandidat-, magister- och masteruppsatser
som skrivits under ht 2018 och framåt. Stipendiet omfattar ett diplom samt en stipendiesumma på 10 000 kr.
UtlysningForum

 

1 AUG
Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning

Stipendier till forskning om den obotliga och dödliga nervsjukdomen amyotrofisk lateralskleros ALS.
Ulla-Carin Lindquists stiftelse

 

15 AUG
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur

Forskningsmedel under temat barn och ungdomars livsmöjligheter. Huvudsökande ska vara professor/docentkompetent och vara anställd vid universitet/högskola i Västra Götalandsregionen eller Halland.
Sten A Olssons Stiftelse

 

 

15 AUG
Georgiastipendiet 2020-2021

Studera på college i Georgia, USA under ett år! Stipendierna omfattar terminsavgifter, läromedel, kost och logi på campus samt ett mindre omkostnadsbidrag. 
Rotary
 

 

16 AUG
Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitténs uppsatsstipendium

Uppsatsen ska handla om och har en tydlig koppling till jämställdhet och/eller mångfald.
Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation

 

16 AUG
Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa 2019

Vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa, varvid möjligheterna till försäkringsskydd mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse. Styrelsen välkomnar ansökningar för studier som avser ny teknik som enkelt främjar nyttjandet av naturresurser med undantag av fossila bränslen. Stipendiet kan sökas av såväl anställda inom försäkringsbranschen som studerande eller forskare vid universitet och högskolor med företräde för anställda inom den svenska kooperativa rörelsen.
Svenska Försäkringsföreningen

 

 

16 AUG
Adolf Lindgrens stiftelse

Stipendier till studerande som ej fyllt 30 år. Den sökande skall vara född i och bosatt i Örebro län eller folkbokförd i länet sedan minst fem år. Även sökande som studerar utanför länet betraktas som behörig, under förutsättning att flytten från länet beror på fortsatta studier.
Adolf Lindgrens stiftelse

 

 

22 AUG
Delegationen för militärhistorisk forskning

DMF utlyser ett till tre stipendier i militärhistoria som får dela på den totala summan om 200 000 kr. Stipendierna riktar sig både till disputerade forskare med militärhistorisk inriktning mot säkerhetspolitik och försvarsfrågor i stort, samt anställda med lägst kandidatexamen inom arkiv, bibliotek och muséer.
DMF

 

 

28 AUG
Energimyndigheten

Projekt som bidrar till utvecklingen av ett hållbart sjötransportsystem och stärker svensk konkurrenskraft kan få stöd.
Energimyndigheten

 

28 AUG
Energimyndigheten

Du som har en idé och som vill vara med och bidra till en hållbar klimatomställning är välkommen att söka stöd för projekt som syftar till att utveckla lösningar och kunskap för framtidens solel, vindkraft och elnät.
Energimyndigheten

 

29 AUG
The Renova environmental scholarship 2019

Renova donates a scholarship worth SEK 50,000 to PhD students and young researchers at Chalmers University of Technology and the University of Gothenburg who are working in environmental research relevant to Renova's operations.
GMV (sv)
GMV (eng)
 

 

30 AUG
Konsumentverket - Uppsatstävling

Uppsatserna ska handla om konsumtion och vara relevanta för Konsumentverket och konsumentpolitiken. Konsumentperspektivet ska vara tydligt och vi ser gärna att uppsatserna på något sätt fångar upp perspektiv på sårbara och utsatta konsumenter, genus- och jämställdhetsperspektiv eller frågor som rör hållbar konsumtion.
Konsumentverket

 

30 AUG
Birgit och Gad Rausings Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja avancerad svensk vetenskaplig forskning inom humaniora, företrädesvis inom arkeologi, historia, konstvetenskap, litteratur-vetenskap och språkvetenskap, och dessa ämnens hjälpvetenskaper i Sverige och utomlands.
Birgit och Gad Rausings Stiftelse
 

 

31 AUG
Allaljudbocker.se - Uppsatsstipendium

För att kunna söka stipendiet behöver du skriva en uppsats på minst 1 500 ord där du ska svara på följande fråga: Hur kan universitet gå ifrån att rekommendera och låna ut tryckt litteratur till studenter och i stället främja användandet av ljudböcker och e-böcker i studier? 10 000 kronor kommer betalas ut till den student som bidrar med de bästa insikterna och argumentationerna i sin uppsats.
Allaljudbocker.se

 

31 AUG
Föreningen Karin Bergöö Larssons Vänner

Kulturstipendiet på 10 000 kr skall uppmuntra kvinnligt skapande. Stipendiet skall ges till en kvinna, eller kvinnlig grupp, som bor i, är verksam i eller på annat sätt har anknytning till Hallsbergs kommun.
Föreningen Karin Bergöö Larssons Vänner

 

31 AUG
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Stipendier för eftergymnasial utbildning till kvinnliga studerande hemmahörande i Göteborg. Den sökande skall ha avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun.
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

 

31 AUG
Spädbarnsfonden

Medel för stöd till forskning med syfte att förhindra att barn dör före födelsen eller under spädbarnsperioden. Forskningen kan även handla om att förbättra bemötandet av drabbade föräldrar och närstående. Anslag kan sökas för biomedicinsk forskning, inom fostermedicin och nyföddhetsvård, och för omvårdnads- och vårdvetenskaplig samt psykosocial forskning.
Spädbarnsfonden

 

1 SEPT 
Västsvenska Kulturfonden

Stipendiet för kompetensutveckling inom alla de sköna konstarter som kan inräknas i ett aktivt kulturliv. Skönlitteratur, bildkonst, scenkonst, musik och andra konstarter som exempelvis fotografering, design, textilkonst, arkivering, webbkonst, smideskonst etc. Stipendierna vill också värna om det unga kulturlivets fortsatta utveckling.
Västsvenska Kulturfonden

 

 

1 SEPT 
Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning

Stiftelsens ändamål är att genom anslag till enskilda forskare främja klinisk medicinsk forskning. Sökande som ännu inte har etablerat sig som mottagare av regelbundna anslag från den medicinska forskningens ordinarie finansieringsorgan är prioriterade.
Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning

 

 

2 SEPT 
Gustafsbergsstiftelsen

För att vara berättigad till stipendier från stiftelsen ska du vara under under 25 år, född och uppväxt i landskapet Bohuslän och
genomgå utbildning  inom teoretiskt eller praktiskt område.
Gustafsbergsstiftelsen

 

 

2 SEPT 
Kungl. Vitterhetsakademien

 • Resestipendier ur Jacob Lettersteds stipendiefond  - svenska forskare inom historiens, litteraturens eller fornforskningens område i åldern 25–40 år.
 • Resestipendier för disputerade forskare  - humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena.
 • Gästföreläsaranslag  - institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna.

Kungl. Vitterhetsakademien

 

3 SEPT
Naturvårdsverket

 • Utlysning av forskningsmedel om kumulativa effekter
 • Utlysning av forskningsmedel för våtmarkers ekosystemtjänster

Naturvårdsverket

 

7 SEPT 
Alzheimerfonden - Vetenskaplig forskning

Behöriga att söka anslag är disputerade forskare vid universitet eller motsvarande läroanstalt samt doktorander som fullgjort halvtidskontroll. Ansökan ska vara inriktad på vetenskaplig forskning inom området Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.
Alzheimerfonden

 

10 SEPT 
Stiftelsen för Strategisk Forskning

Varje bidrag inom programmet strategisk mobilitet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva strategisk forskning inom något av stiftelsens ansvarsområden som är naturvetenskap, teknik och medicin.
SSF

 

12 SEPT
Stiftelsen Promobilia

Anslag till forskningstjänster inom ämnesområdet funktionshinder. Två forskningstjänster, fördelade på en doktorandtjänst och en postdoktortjänst.
Stiftelsen Promobilia

 

13 SEPT
Sverige-Amerika Stiftelsen

Stipendier för master-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse.
Sverige-Amerika Stiftelsen

 

15 SEPT 
Axlagården Hospice AB

Pris till examensarbeten som har en tydlig profil mot vård av personer i livets slutskede. Uppsatserna kan vara litteraturöversikter eller empiriska studier. Lärare (handledare och examin- atorer) kan nominera uppsatser.
UtlysningAxlagården Hospice AB

 

15 SEPT
Svensk-Spanska Stiftelsen

Stipendium kan sökas av svensk studerande ungdom för eftergymnasiala studier eller utbildning i Spanien eller spansk studerande ungdom för eftergymnasiala studier eller utbildning i Sverige. Stipendium kan inte sökas enbart för språkstudier. Sökande får inte vara äldre än 30 år.
Svensk-Spanska Stiftelsen

 

15 SEPT
Magn. Bergvalls Stiftelse

Anslag lämnas till vetenskapsmän/kvinnor och svenska vetenskapliga och kulturella institutioner inom områdena humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap inklusive teknikvetenskap samt medicin. Med svenska vetenskapsmän avses personer med svenskt medborgarskap.
Magn. Bergvalls Stiftelse

 

15 SEPT 
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Forskningsstiftelserna har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia. Ansökningsperiod:10 aug - 15 sept  2019.
Svenska Handelsbanken AB

 

15 SEPT 
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

Stiftelsens ändamål är att främja studier som utvecklar ungdomars kunskaper inom ämnesområdet internationella organ, internationellt samarbete och internationella förhållanden, speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt frågor kring energi, miljö och hållbar utveckling, med fokus de samhällsvetenskapliga, rättsliga, ekonomiska och politiska dimensionerna.
Ansökningsperiod:15 maj - 15 sept.
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

 

15 SEPT 
The Olav Thon Foundation

Support for Nordic research projects in medicine. For 2020, the Board of the Foundation has decided to invite applications for research on reparative medicine targeting diseases in the musculoskeletal and peripheral and central nervous system.
Announcement

 

 

15 SEPT
Göteborg Energi - Tänk:Om-stipendiet

Stipendiet för idéer och projekt som bidrar till en mer hållbar vardag. Projektet är ett led i Göteborg Energis omfattande arbete med hållbarhet och miljöfrågor.
Göteborg Energi

 

 

15 SEPT 
Konkurrensverkets uppsatstävling

Uppsatstävling för studenter som skrivit uppsatser om konkurrens- och upphandlingsrelaterade ämnen på kandidat-, magister- och masternivå. Uppsatserna skickas in av institutionsföreståndaren eller handledaren.
Konkurrensverket

 

15 SEPT
Letterstedtska föreningen

Föreningens uppgift är att befordra gemenskapen mellan de fem
nordiska länderna på industrins, vetenskapens och konstens områden. Anslag utdelas till anordnande av nordiska konferenser och seminarier, gästbesök av forskare från annat nordiskt land, tryckning, översättning eller publicering av skrifter av gemensamt nordiskt
intresse m.m.
Letterstedtska föreningen

 

19 SEPT
Erik Philip-Sörensens stiftelse

 • Anslag för genetisk forskning utdelas efter särskild ansökan till disputerade forskare eller forskargrupper i Sverige utan någon begränsning till universitet eller högskola. Rent klinisk/medicinsk forskning stöds ej av Stiftelsen.
 • Anslag för humanistisk forskning utdelas efter särskild ansökan till i första hand disputerade forskare eller forskargrupper knutna till discipliner inom humaniora vid Lunds universitet.

Ansökningsperiod: 19 juli - 19 sept.
Erik Philip-Sörensens stiftelse

 

 

20 SEPT 
Holger och Thyra Lauritzens stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet

Anslag till bearbetning av filmhistoriskt material, kulturhistorisk forskning samt undervisning på den rörliga filmens (kinematografiens) område.  Stiftelseansökan.se

 

20 SEPT 
Olof Palmes Minnesfond

Stipendierna ska främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred och nedrustning, eller stödja arbete mot rasism och främlingsfientlighet, eller på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet.
Olof Palmes Minnesfond

 

30 SEPT
Pineberry Stipendium

Stipendiet ges till den bästa uppsatsen inom ämnesområdet digital marknadsföring.  Stipendiet kan sökas av dig som skrivit C- eller D-uppsats vid en högskola eller ett universitet i Sverige under det gångna läsåret.
Pineberry AB

 

30 SEPT 
Björn Lundén Informations stipendium – för ekonomistudenter inom redovisning

Stipendiet kan sökas av dig som under läsåret 2018/2019 skrivit C- eller D-uppsats vid ett svenskt universitet eller högskola. Stipendiet ges till den eller de studenter som skrivit den bästa uppsatsen på temat digitalisering på redovisningsområdet. 
Björn Lundén Information

 

30 SEPT 
Mystep Stipendium

Stipendium på 10 000 kr till C- eller D-uppsats inom ekonomi vid en högskola eller universitet i Sverige. Uppsatsen ska beröra ett ämne som är relevant till konsumenters privatekonomi, t.ex. lån, sparande etc.
Mystep.se

 

30 SEPT
Mistra - Livsmedelsförsörjning och hållbara livsmedelssystem

Mistra erbjuder forskargrupper att tillsammans med andra samhällsaktörer lämna förslag på ett nytt forskningsprogram som ska bidra med lösningar på hur ett hållbart, konkurrensmässigt, lönsamt och innovativt svenskt livsmedelssystem kan utvecklas till 2030.
Mistra

 

30 SEPT
Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse

Anslag till bl a vetenskaplig forskning.
Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse


 

30 SEPT
O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

Stiftelsen delar ut stipendier för forskning, företrädesvis inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stipendier ges normalt till disputerade forskare och inte för studier och resor. Stipendiernas storlek är normalt 25 000 – 150 000 kronor per år.
O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

 

30 SEPT
Viking Olov Björk’s scholarship

The scholarship supports research in the intersection between medical technology and its close to clinical applications. This covers research and development within such areas as tissue engineering, nanotechnology or biomaterial research. The scholarship is to be given to a young researcher at a Nordic university who has shown scientific skills in the field and shown aptitude for leadership within the scientific field supported by the scholarship.
Utlysning
 

30 SEPT 
Lars Salviusföreningen

 • Projektbidrag - Projekten ska helst vara av bestående värde för utgivning och spridning av vetenskap och populärvetenskap, exempelvis i böcker, tidskrifter, etermedier, sociala medier, vid publika sammankomster – eller i helt nya sammanhang.
 • Stipendier - Stipendierna ges för redan utförda insatser och tilldelas fysiska personer som har en betydande skriftlig produktion, i huvudsak av vetenskaplig karaktär, och vilkas verk har använts, företrädesvis kopierats, vid universitet och högskolor.

Lars Salviusföreningen

 

1 OKT 
Folke Bernadotte Stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder

Stiftelsen har som uppgift att stödja sådan forskning och kunskapsspridning, som kan öka möjligheterna för dessa att leva och utvecklas så likt sina jämnåriga kamrater som möjligt och få tillgång till en likvärdig utbildning. Huvudsaklig målgrupp för detta stöd är forskare och praktiker inom områdena vård, skola och omsorg. Bidrag ges i form av forskningsstipendier, för olika former av dokumentationer, samt som konferens -och resebidrag inom och utom Sverige.
Folke Bernadotte Stiftelsen

 

 

1 OKT
Hörselforskningsfonden

Fonden stödjer medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning kring hörselskadade och hörselskadades situation. I år görs en särskild satsning på barn. En miljon av de totalt 2,5 miljoner som delas ut är öronmärkta för forskning som på något sätt rör hörselskadade barn.
Hörselforskningsfonden

 

1 OKT
IDO-stiftelsen för språkforskning till Hellmut Röhnischs minne

Undervisning, utbildning och forskning inom det språkvetenskapliga området. Eftersom stiftelsens medel ursprungligen donerats för främjande av det internationella världsspråket Ido, bör - om så befinnes lämpligt - sådan undervisning, utbildning och forskning främjas som behandlar världsspråk och andra medel för att överbrygga barriärer mellan människor och nationer.
IDO-stiftelsen

 

1 OKT
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

IFAU delar ut medel till forskning om arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och studier av arbetsmarknadens funktionssätt samt effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet.
IFAU

 

1 OKT 
Stiftelsen Cecilia Falkmans Minnesfond

Fonden har till ändamål att främja vetenskaplig, klinisk och social forskning samt annan verksamhet rörande cystisk fibros genom att i första hand bidra till utbildning, information och erfarenhetsutbyte av såväl medicinsk personal som andra personer verksamma med att bekämpa cystisk fibros.
Stiftelsen Cecilia Falkmans Minnesfond
 

 

7 OKT
Göteborgs universitet - Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Bidrag för forskningsvistelse vid utländskt lärosäte. Bidraget skall göra det möjligt för disputerade lärare/forskare med tillsvidareanställning inom fakulteten, att vistas vid en utländsk forskningsinstitution för forskning och vidare meritering.
Utlysning
 

 

15 OKT 
Svensk Båtutbildnings stipendium för ökad sjösäkerhet

Vi vill genom stipendiet komma närmare en nollvision för förolyckade till sjöss i Sverige. Därför ger vi en person eller organisation möjlighet att få ta del av de medel Svensk Båtutbildnings stipendium möjliggör samt en kostnadsfri utbildning till Kustskeppare.
Svensk Båtutbildning AB

 

15 OKT 
L´Amitié Franco-Suédoise - Stipendier för studier i Frankrike

Stipendiet ”Chambre Linné” för studier i Grenoble. Föreningen erbjuder ett rum - ”Chambre Linné” – att hyra i den internationella studentstaden i Grenoble och ett stipendium på 20 000 SEK som bidrag till hyreskostnaden. Hyran är cirka 415 Euro/mån. Stipendiet är avsett för svensk medborgare, som önskar bedriva vetenskaplig forskning eller postgymnasiala studier på högre nivå i ämnen med fransk inriktning.
Utlysning Blankett
 

 

15 OKT 
Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse

Studiestipendier till unga heltidsstuderande kvinnor på högskolenivå. Ansökningstid: 15 aug –15 okt. 
Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse

 

 

15 OKT 
Ottarfonden

Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning som i Sverige och/eller internationellt främjar familjeplanering.
Ottarfonden

 

 

15 OKT
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

Stiftelsen beviljar ett mindre antal stipendier i individuellt stöd för forskning inom de humanistiska och konstnärliga områdena.
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

 

28 OKT 
Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

Stiftelsen har till ändamål att främja rättsvetenskaplig forskning, bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse med de västerländska rättsprinciper, som var allmänt erkända före det senaste världskriget, ävensom att stödja juridisk undervisning.
Sveriges advokatsamfund

 

31 OKT 
VOLVO RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATIONS

Study Visit Grants 2019. The VREF invites PhD students and researchers in early stages of their career to apply for a Study Visit Grant to be supported with up to SEK 30 000.
VREF

 

31 OKT 
Lendifys fintech-stipendium

Lendify delar ut 10 000 kronor till den uppsats som på bästa sätt belyser intressanta infallsvinklar, möjligheter eller problem inom fintech.
Lendify AB

 

31 OKT 
GreenMatch Stipendium 2019

Ett stipendium på 5000 kr till dig som är student med intresse för miljö och hållbarhet.
Greenmatch

 

31 OKT
Expertvalet Stipendium 2019

Stipendium på 5 000 kr för studerande med intresse för företagande och entreprenörskap.
Expertvalet

 

31 OKT 
Talouteni.fi

Scholarship for Nordic Students Going Abroad. All participants must be enrolled at an accredited Nordic post-secondary educational institution within 2019.
Talouteni.fi

 

31 OKT 
Pattern Breaker Scholarship

Scholarship for students breaking the mold. For instance it could be a person who breaks free from a stressful childhood and creates a better life for him- or herself.
Lånio.dk

 

1 NOV
Gudrun Malmers stiftelse

Arbetar du inom förskola, grundskola, gymnasium och/eller vuxenutbildning? Vill du bedriva forskningsbaserade projekt som bidrar till matematikundervisningens utveckling? Då kan du söka stipendium. Gudrun Malmers stiftelse

 

 

15 NOV
Freedomstipendiet

Ett stipendium till dig som ska skriva en uppsats inom privatekonomi eller liknande inom finans. Stipendiet är tänkt att finansiera litteratur, studieresor eller liknande för att på så sätt ge möjlighet att göra ett mer djupgående arbete än vad som annars hade varit möjligt.
Freedom Finance Kreditservice AB

 

15 NOV
Henry og Astrid Møllers Fond

Legater kan søges til følgende formål:

 1. Støtte til unge svenske mænd og kvinder, der studerer ved en højere læreanstalt i Danmark og unge danske mænd og kvinder, der studerer ved en højere læreanstalt i Sverige.
 2. Støtte til konkrete videnskabelige forskningsprojekter indenfor hjerte- og øjensygdomme.

Arnfred Advokatanpartsselskab

 

 

29 NOV
Folkuniversitetet Göteborg

Ett stipendium för att främja fri kunskap. Alla grupper som bedriver studiecirklar i Västra Götalands, Hallands eller Värmlands län är välkomna att ansöka om tre stipendier på vardera 10 000 kr.
Folkuniversitetet Göteborg

 

1 DEC
Trendhim-stipendiet

Trendhim offer a scholarship for students studying marketing, fashion, sales, IT, trade, or management. The scholarship is roughly 21000 sek.
Trendhim

 

15 DEC
Dirk Derrick Car & Truck Accident Injury Scholarship

A $1,000 Scholarship For Those Affected By Auto Accidents. Students applying must submit an essay where you explain, present, inspire, or otherwise convince us as to why you deserve to win this scholarship.
Derrick Law Firm

 


31 DEC
Stiftelsen Familjen Först

Under år 2019 prioriterar stiftelsen ansökningar inom följande två områden:

 • genusfrågor i relation till barn och familj; kritisk belysning av genusteorier och genuspedagogik
 • frågor om barns tidiga utveckling sett i ett familjeperspektiv, särskilt anknytning.

Ansökningar sker löpande.
Stiftelsen Familjen Först

 

31 DEC
Avfall Sverige

Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna eller examensarbetena inom områdena avfallshantering och återvinning, på grundnivå och som läggs fram och godkänns under innevarande kalenderår.
Avfall Sverige

 

15 FEB 2020
Systembolaget - Juniorstipendium

Syftet med stipendiet (50 000 kr) är att stimulera, främja och stärka svensk alkoholforskning som bedrivs inom det humanistiska, samhälls- och folkhälsovetenskapliga vetenskapsområdet. Stipendiet riktar sig till forskare som är i början av sin akademiska karriär, och avhandlingen ska inte vara äldre än tre år. Ansökningsperiod för 2020 års stipendium är 15 december 2019 - 15 februari 2020.
Systembolaget

 

15 FEB 
Systembolagets kunskapspris

Priset går till en enskild alkoholforskare eller en forskargrupp för en betydande insats för alkoholforskningen och som bidragit, eller kan bidra, till att minska alkoholskadorna för individer, grupper och samhället. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras. Nomineringen för 2020 pågår 15 december 2019 - 15 februari 2020.
Systembolaget

 

13 APRIL 
Study a Master's in Europe Scholarship

The scholarship (€5000 ) will be awarded for the fall/autumn semester of 2020 and is open to students from any country who will be studying a master’s degree abroad at a European university or school.
educations.com
  


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelsrådet

 • Handelsrådet har också möjlighet att bevilja forskningsmedel löpande men då handlar det oftast om infrastrukturprojekt eller särskilt initierade projekt som framkommer i dialog tillsammans med Handelsrådet.

Handelsrådet

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till arrangerandet av olika sorters vetenskapliga möten som konferenser, seminarier, workshops samt till att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som på ett eller annat sätt ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

Sidansvarig: Therese Palmer|Sidan uppdaterades: 2019-05-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?