Bild
Wallenberg Centre for Molecular and Translational Medicine
Wallenberg Centre for Molecular and Translational Medicine
Länkstig

Wallenberg centrum för molekylär och translationell medicin

Wallenberg centrum för molekylär och translationell medicin är en del av en nationell satsning för att göra Sverige ledande inom life science.