Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Socio-ekonomiska och kulturella konsekvenser av ekosystembaserad havsförvaltning

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Havs- och vattenmyndigheten

Kort beskrivning

Projektets syfte att kartlägga de ekonomiska, kulturella och sociala förutsättningarna för hur en ekosystembaserad förvaltning kan utformas regionalt. Den övergripande målsättningen är svara på följande frågeställningar:
• Hur kan marknadsmekanismer användas för att stötta ett hållbart användande av havets resurser?.
• Hur kan den miljömässigt och socialt hållbara förvaltningen av marina ekosystemtjänster kopplas till kostnader och intäkter?
• Hur kan marknadsaktörer gemensamt utforma förslag på hur ekonomiska utbyten kan stödja miljömässigt och socialt hållbara förvaltningen av marina ekosystemtjänster?