Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Unga med intellektuell funktionsnedsättning: självpresentationer online/offline och internet-relaterat stöd

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2017 - pågående
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Avhandlingen undersöker unga med intellektuell funktionsnedsättning och deras aktiviteter på internet, men även vad som händer i spänningen mellan online och offline.
Syftet med projektet är att undersöka vad som kännetecknar de självpresentationer som de unga ger uttryck för i sociala medier, till exempel vad de väljer att berätta och vad de väljer att inte berätta. Projektet undersöker också vilken mening, funktion och konsekvens sociala medier har för ungdomarnas identitetsskapande och hur de i samspel med andra skapar identiteter och om det går att identifiera ”alternativa identiteter”. Avhandlingen utforskar även ungdomarnas upplevelser av internet-relaterat stöd.