Bild
Nattfotografi, en metod som vanligen används av hällristningsforskare för att framhäva topografin på hällytan. Med hjälp av släpljuset blir ristningarna mycket tydligare.
Foto: Bertil Almgren
Länkstig

SHFA - Svenskt hällristningsforskningsarkiv

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Webbplats
SHFA
Projektets storlek
37 miljoner SEK
Projekttid
2006 - pågående
Projektägare
Institutionen för historiska studier

Finansiär
Riksbankens jubileumsfond och Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Kärnverksamheten innefattar huvudsakligen digitaliserande av analog dokumentation av hällristningar. Vi utför också egen dokumentation av hällristningar och då i form av 3D dokumentation, både bildbaserade SfM och laserskanning. Vi tillgängliggör all information för forskare och allmänheten via webbplatsen www.shfa.se

Svenskt Hällristnings Forsknings Arkivs (SHFA) bilddatabas

SHFAs bilddatabas omfattar drygt 20 000 digitaliserade bilder över hällristningsdokumentation,  primärt från Sverige men även från Danmark, Norge, Italien och Spanien. Bilddatabasen omfattar såväl analog dokumentation som interaktiva 3D modeller, från olika platser och tider. 

Under fliken "bildsök" på bilddatabasens webbplats får ni tillgång till det största materialet av digitaliserade bilder av hällristningar från Sverige.

Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv (SHFA)

Svenskt hällristningsforskningarkiv är ett nationellt arkiv för hällristningsdokumentation och forskning vid institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet, som har byggts upp med hjälp av medel från Riksbankens Jubileumsfond, Riksantikvarieämbetets FoU-anslag och Vetenskapsrådet.

I oktober 2006 beviljade Riksbankens Jubileumsfond 3 miljoner kr till projektet Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv (SHFA) för att bygga upp en ny infrastruktur för hällristningsforskning, genom att skapa en databas där all hällristningsdokumentation samlas och kan nås över Internet. Åren 2007 och 2008 beviljade RAÄ FoU-medel till en IT-förstudie samt därefter en vidareutveckling av förslaget till en fungerande IT-infrastruktur. Systemet var färdigutvecklat för drift under 2009.

Omfattande arkivmaterial

Orsaken till att bygga upp SHFA är att i Sverige och Norden finns en snart fyrahundraårig tradition av hällristningsdokumentation och forskning. Redan 1627 avbildades den kända hällristningen ”Skomakaren” vid Backa i Brastad i Bohuslän av den norske prästen Peder Alfssön. I samband den landsomfattande inventeringen ”Rannsakningarna…” på 1600-talet avbildades och beskrevs hällristningar vid Boglösa i Enköping och Glösa i Jämtland. I Bohuslän genomfördes sedan under 1800-talet flera stora dokumentationsprojekt av de märkliga hällristningarna där. Ett omfattande arkivmaterial med stor forskningspotential har därför samlats genom århundradena. Totalt rör det sig om hundratusentals dokument i form av avbildningar på papper och plast, avgjutningar, foton, kartor och textbeskrivningar.

Inventering av dokumentation

SHFA har sedan våren 2007 genomfört en omfattande inventering av den hällristningsdokumentation som finns samlad på museer, hos forskare och i privata och offentliga arkiv. Totalt berörs ett 80-tal olika institutioner. Dokumentationsmaterialet skannas och registreras i “SHFA Arkiv” och bilder läggs in i en bilddatabas “SHFA Bild”.  Redan har ett stort arkivmaterial från ett antal institutioner digitaliserats och finns nu tillgängliga i Bildsök på forskningsarkivets webbportal www.shfa.se. Informationen där finns också i en engelsk version.

Om webbportalen

Webbportalen med hemsidan har utvecklats tillsammans med IT-konsulten Miljödata med tillhörande bildregister, databas och annan hällristningsinformation, samt länkning till Riksantikvarieämbetets Fornminnesinformationssystem, FMIS - FornSök med tillhörande karta och RAÄ:s samsök i Kringla, K-Samsök och Europeana. De senare är stora sökregister till vilka även andra institutioner är kopplade båda nationellt och internationellt. Fler kartor finns att tillgå såsom Eniro och GoogleMaps. Portalen har från starten haft omkring 100 000 besökare årligen.

Långtidslagringen och tillgängligheten av informationen i SHFA:s databaser och system har säkrats genom ett avtal med svensk Nationell Datatjänst (SND) vid Göteborgs universitet.

Från 2011 har en ändamålsenlig arbetslokal erhållits med plats för just den större utrustningen på Vitlycke museum i Tanum ställts till förfogande av den regionala kulturförvaltningen Västarvet.

Nya metoder som laserscanning

Under de senaste åren har SHFA fokuserat på att inkorporera och utveckla digitala dokumentationsmetoder i hällristningsforskningen. Det rör sig bland annat om SfM och laserskanning. Detta har medfört att vi kan erbjuda högupplösta 3D modeller till besökarna av vår hemsida. Det har också gett oss möjligheten att hålla oss i framkanten av hällristningsforskning.

Syfte

SHFA:s syfte är att göra modern och historisk hällristningsdokumentation tillgänglig för forskning genom att:

  • skapa en infrastruktur genom att utveckla ett IT-system med forskningsdatabaser och göra dessa tillgängliga med ett webbaserat digitalt forskningsarkiv och med originaldokumentation i ett publikt besöksarkiv som är resultatet av en kartläggning och registrering av hällristningsdokumentation från fler än 80 offentliga och privata arkiv.
  • Skanna, digitalisera och webbanpassa arkivens handlingar och samlingar.
  • Främja hällristningsforskning och själva bidra med forskning.
  • Introducera och implementera digitala dokumentationstekniker.