Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Screening och bedömning av skörhet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

FRESH-gruppen har varit med och fått genomslag för begreppet skörhet i Sverige, som är ett betydligt bättre sätt att beskriva och hitta äldre med risk för stora vårdbehov, framförallt jämfört med ”multisjuka” och ”de mest sjuka ädre”(1) vilket debatterats av forskargruppen. Vi har också debatterat att skörhet är att bra begrepp för att hitta äldre med stort behov av vård och omsorg(2).

Screening instrument ”FRESH”

Vi har tagit fram ett kort screeninginstrument(3) för att identifiera äldre personer med risk för skörhet med mest behov av insatser. Har man svarat ja två eller flera av fyra kriterier är man skör och har ett behov av att få vård och rehabilitering genom strukturerat omhändertagande (CGA). Resultatet visar att instrumentet har hög sensitivitet, specificitet och prediktivt värde(4). Screening är implementerad på flera akutmottagningar i Göteborg. Ett samarbete har också startat för att utveckla screeninginstrument så att det passar i primärvården. Detta arbete pågår.

Hur personal upplever bedömning av svaghet
Forskning visar att förutsättningarna för ett framgångsrikt omhändertagande för sköra äldre personer är en sammanhållen vård och omsorgskedja. Det innebär integrerad vård dvs.att vård och omsorg sker i ett samarbete mellan professioner och över organisationsgränserna. Genom att arbeta tillsammans över gränserna minskar man risken att information missas som kan vara livsviktig för behandling och säker vård och omsorg.

Dagens högt specialiserade vård och omsorg är dåligt anpassad till sköra äldres komplexa behov och är mer fragmenterad än integrerad. Detta beskrivs i en av forskargruppen nyligen publicerad studie med olika yrkesgrupper inom vård och omsorg där personalen beskriver att sköra äldre personer inte har samma möjlighet till vård och omsorg på grund av brist på riktlinjer och rutiner över organisationsgränsarna(5).

Artiklar

(1)Bättre vård och omsorg för multisjuka äldre kräver samverkan och ansvariga vårdgivare.
Wilhelmson K, Dunér A, Eklund K, Gosman-Hedström G, Gustafsson H, Dahlin-Ivanoff S Läkartidningen 2009 Okt;106(48):3273-4.

(2) Skörhet bra begrepp för att hitta äldre med stort behov av vård och omsorg.
Wilhelmson K, Eklund K, Gustafsson H, Larsson A-C, Landahl S, Dahlin-Ivanoff S.
Läkartidningen 2012;109(16):826-827

(2).Akutvården måste klara också sköra åldringar.
Dahlin Ivanoff S, Ehrenberg A, Ekdahl A, Eklund Grönberg A, Oredsson S, Sjöstrand F, Wisten A
Dagens Nyheter, 2014. no 2014-01-03

(4) Screening for frailty among older emergency department visitors: validation of the new FRESH-screening instrument.
Eklund K, Wilhelmson K, Landahl S, Dahlin-Ivanoff  S
BMC Emerg Med 2016 Jul;16:27

(5)Comprehensive geriatric assessment of frail older people: ideals and reality.
Dahlin-Ivanoff S, Duner A, Eklund K, Wilhelmson K1, Lidén E, Holmgren E
Journal of Interprofessional Care 2018 Jul; 728-734

 

Forskare

Synneve Dahlin-Ivanoff, Kajsa Eklund, Katarina Wilhelmson, Sten Landahl, Eva Holmgren, Eva Liden, Anna Duner