Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Retoriska och romantiska känslostrategier i musikalisk gestaltning

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2021
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Vetenskapsrådet
Ämne
Musik

Kort beskrivning

Projektet leds av forskarna dr prof. Maria Bania (Principal Investigator) och dr Tilman Skowroneck, som båda är verksamma som musiker och informerade lyssnare tillsammans med dr prof. Paul Goring, prof. Mark Tatlow, Ellie Nimeroski, Rastko Roknic, Johanna Persson, Øyvor Volle och Frida Bromander. Huvudsyftet är att uppnå en djupare förståelse för 1700- och den tidiga 1800-talsmusikens känslomässiga potential och att förbättra möjligheterna för känslomässigt deltagande i dagens performativa situationer.