Bild
Deltagare vid slutkonferensen för forskningsprojektet Representation and Reality.
Deltagare vid slutkonferensen för forskningsprojektet Representation and Reality.
Foto: Monica Havström
Länkstig

Representation och verklighet – historiska och nutida perspektiv på den aristoteliska traditionen

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
32,7 miljoner
Projekttid
2013 - 2020
Projektägare
Christina Thomsen Thörnqvist, professor i latin vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

Kort beskrivning

Det stora humanistiska forskningsprogrammet Representation och verklighet sprider nytt ljus över hur vår kunskap om medvetandet har utvecklats från antiken till i dag. Arton forskare har under sju år studerat hur Aristoteles teorier om människans perception och kognition vidareutvecklades under medeltiden och fram till våra dagar. Samarbetet avslutades med en slutrapport och konferens i Göteborg i februari 2020.

Det omfattande programmet, som finansierats av Riksbankens jubileumsfond med 32,7 miljoner kronor, är tvärvetenskapligt och samtidigt djupt rotat i de humanistiska kärndisciplinerna filosofi och klassiska språk.
– Vi är nitton forskare i filosofi, grekiska, latin och arabiska som har studerat hur Aristoteles teorier om perception och kognition tolkades och förklarades under medeltiden. Det handlar om vetenskapliga problem som är i stort sett lika flitigt studerade än idag: mekanismerna bakom våra sinnesförnimmelser, hur det går till när vi uppfattar och tolkar – eller misstolkar – vår omvärld, och hur sinnesintrycken ger upphov till föreställningar, minnen, drömmar och begrepp. Man har länge vetat att medeltidens tänkare intresserade sig mycket för dessa frågor, men kunskapen om vad de kom fram till och hur deras slutsatser kom att påverka den vidare utvecklingen, har fram tills nu varit mycket begränsad, säger projektledare Christina Thomsen Thörnqvist, professor i latin vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

Teorier om sömn och drömmar

I sitt stora verk Om själen lade Aristoteles fram sina teorier om hur det mänskliga medvetandet fungerade, men han skrev också en samling kortare texter om närbesläktade fenomen, som perception, minne, sömn och drömmar vilka han menade hade med både kroppen och själen att göra. Vid de medeltida universiteten utvecklade man Aristoteles filosofi och däribland hans teorier i dessa kortare texter, kända under samlingsnamnet Parva naturalia (Mindre naturfilosofiska skrifter). Den verksamheten kom att lägga grunden för nutidens vetenskap inom området.

– I våra öron kan det låta osjälvständigt men under medeltiden, precis som i dag, tog forskningen avstamp i tidigare teorier och slutsatser inom det område som man studerade. Att skriva en kommentar till Aristoteles där man byggde vidare på hans teorier var under flera århundraden det främsta sätt på vilket man bedrev forskning inom en rad vetenskapsområden. Därför kom Aristoteles också att bli den tänkare som utan jämförelse påverkat vår idéutveckling mest – direkt och indirekt, säger Christina Thomsen Thörnqvist.

Centrala texter i nya utgåvor

Utvecklingen pågick på många språk samtidigt och allra främst på grekiska i det forna Bysans, på latin i Västeuropa och på arabiska i det arabiska språkområdet. För att kunna studera de medeltida texterna som till största delen är tillgängliga i medeltida handskrifter krävs färdigheter i språken och filologisk kompetens. Ett viktigt resultat av programmet är de många utgåvor av centrala medeltida texter som forskargruppen producerat och som nu även forskare inom närliggande ämnesområden kan forska vidare på.

Gigantiskt samarbete

Under de sju åren har drygt 130 forskare från 24 länder gästat Göteborgs universitet för att delta i arbetsseminarier och konferenser som anordnats inom programmet.

I februari 2020 avslutades det hela med en internationell konferens och ett panelsamtal där inbjudna forskare diskuterade resultaten. I samband med detta publicerades också en populärvetenskaplig bok som sammanfattar programmets resultat: Representation och verklighet: Historiska och nutida perspektiv på den aristoteliska traditionen. Slutrapport från ett forskningsprogram
av Christina Thomsen Thörnqvist och Sten Ebbesen
(Riksbankens jubileumsfond och Makadam förlag)
Länk till pdf av boken på extern webbplats

Konferensen Conceptualising Reality in the Aristotelian Tradition and Beyond ägde rum 7-9 februari 2020 på Gothia Towers, Göteborg.

Bild
Deltagare vid forskningsprogrammets internationella konferens i Göteborg 2018.
Foto: Monica Havström
Christina Thomsen Thörnqvist
Christina Thomsen Thörnqvist
Foto: Johan Wingborg
The Aristotelian Tradition
Boken The Aristotelian Tradition samlar tankar från forskare inom det tvärvetenskapliga området klassisk filologi och filosofihistoria. Omslaget är en detalj från en illustrerad skrift från 1483 av Aristoteles Opera.

Projektets föredragsserie

Forskningsprojektet spelade in en samling föreläsningar med såväl egna forskare som inbjudna gäster under perioden som projektet pågick. Dessa videoinspelningar om en rad olika ämnen finns fritt tillgängliga här.

Video (47:14)
Antika och bysantinska kommentarer på Aristoteles