Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Reducering av medicinska komplikationer och skador vid uthållighetstävlingar

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin

Kort beskrivning

Projektets syften är att:
- Fastställa incidens av akuta medicinska komplikationer (alla komplikationer, livshotande komplikationer och plötsligt hjärtstoppp eller död) och skador i stora långdistans löpartävlingar.
- Identifiera oberoende riskfaktorer som är associaterade med specifika medicinska komplikationer och skador.
- Fastställa om om screening och utbildande interventionsprogram minskar insidensen av specifika medicinska komplikationer och skador.

Förväntade utfall

Det förväntas att resultaten från projektet kan leda till revidering av nuvarande internationella riktlinjer för screening innan tävlingar. Vid lyckat utfall, förutses projektet leda till:

  • förbättrad medicinsk vård av idrottare,
  • förebyggande av medicinska komplikationer och skador,
  • förståelse kring riskfaktorer för medicinska tillstånd som kan förekommavid uthållighetsidrott.

Totalt kan projektet ha en betydande effekt på det kliniska tillvägagångssättet för säkrare träningsordination till befolkningen.

  • Consensus statement publication 

Deltagare

Interna:

  • Professor Mats Börjesson
  • Professor Stefan Grau

Externa:

  • Professor Martin Schwellnus (University of Pretoria, Sydafrika)