Till sidans topp

Sidansvarig: Webbredaktion
Sidan uppdaterades: 2012-09-11 15:12

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Att bli lärare. Ett ident… - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Att bli lärare. Ett identitetsutvecklande arbete i lärarutbildningen.

Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
Författare Malena Wallin
Charlotta Gavelin
Publicerad i Kropp, Plats och Rum, NEÄL 2018, Göteborgs universitet
Publiceringsår 2018
Publicerad vid Högskolan för design och konsthantverk
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Språk sv
Länkar https://hsm.gu.se/Forskning-utveckl...
Ämnesord Identitet, visuella representationer, multimodalitet, bilddidaktik
Ämneskategorier Didaktik, Utbildningsvetenskap, Lärande

Sammanfattning

Lärare som undervisar elever i grundskola och gymnasium kommer ofrånkomligen att arbeta med identitet. Barn och unga utvecklar under tiden för sin skolgång den egna identiteten och de söker svar på frågor om vem de är och vem de är på väg att bli. Inspiration söks hos varandra, och förebilder från populärkultur, sociala medier och sportvärlden. Bekräftelse söks i den reella såväl som virtuella världen. Vilken beredskap har lärare för det betydelsefulla arbete som bemötandet av elevers sökande efter det egna jaget innebär? Vilken stöttning har lärare själva erbjudits i sin utbildning? Vi försökt utveckla uppgifter som utmanar våra lärarstudenter att arbeta med sin identitetsutveckling, värdegrundsfrågor som har inkludering som ett avgörande perspektiv och där estetik och bilddidaktik använts som didaktiska verktyg. Uppgifterna har genomförts i en svenskkurs för blivande F-3 lärare, och i en kärnkurs för blivande gymnasielärare. I denna workshop presenterar vi en av dessa uppgifter, och låter deltagarna själva skapa visuella representationer av identitet. Teoretiskt perspektiv Studien sin utgångspunkt i socialkonstruktivistiska teorier, som framhåller att den sociala verkligheten är socialt konstruerad (Foucalt, 1971; Burr, 2003; Fairclough, 2010) samt en diskursanalytisk ansats som betonar att diskurser som skapas i sociala sammanhang formar förhärskande föreställningar (Börjesson, 2003; Börjesson & Palmblad, 2007).Vi har ett designteoretiskt perspektiv på undervisning, som är en pluralistisk teoribildning. Den grundar sig på Selander (2008) och dennes teoribildning. Det innefattar socialsemiotik och multimodalitet (Kress & van Leeuwen, 2001, Kress 2005), pragmatism som vi känner den från främst (Dewey, 1997) och sociokulturella teorier (Vygotskij, 2000, Säljö, 2000). Vi stödjer oss också på Bruners tankar om scaffolding, både när det gäller didaktik för skola och didaktik för lärarstudenter (Bruner, 2002). Lärarstudenter behöver själva möta teorier i praktiken, alltså ”bli utsatta” för teorier genom att vara i teorin, inte endast läsa om den och försöka koppla till den i egna texter. Eftersom vi båda är bildlärare i botten spelar Lindströms (2008) modell en stor roll i vårt upplägg och i analys av vårt arbete. Syfte Syftet med studien är att undersöka hur visuella representationer av identitet skapas och uppfattas hos blivande lärare. Resultat I vår analys framträdde två spänningsfält: motstånd och bejakande. Inom vardera fält utkristalliserades två teman vilka slutligen analyserades i förhållande till identitet. I våra intervjuer har vi kunnat se att uppgiften upplevs som både lustfylld och krävande, och att det handlat mycket om att våga. Våga visa vem man är, lära känna sig själv och våga leka och spela ut. Bruner, J (2002). Kulturens väv. Utbildning i kulturpsykologisk belysning. Göteborg: Daidalos. Börjesson, M. & Palmblad, E. (2007). Diskursanalys i praktiken. Solna: Liber. Dewey, J (1997). Demokrati och utbildning. Göteborg: Daidalos. Fairclough, N. (2010). Critical discourse analysis. The critical study of language. Harlow: Pearson Education Limited. Foucalt, M. (1971). Diskursens ordning. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag. Kress, G. & van Leeuwen, T. (2001). Multimodal Discourse. The modes and Media of Contemporary Communication. London: Edward Arnold. Kress, G (2005). Multimodality. London: Routledge. Lindström, L (2008). Nordic Visual Arts Education in Transition. A researc Review. Stockholm: Vetenskapsrådet. Säljö, R (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. Vygotskij, L S (2000). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos.

Sidansvarig: Webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2012-09-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?