Till sidans topp

Sidansvarig: Webbredaktion
Sidan uppdaterades: 2012-09-11 15:12

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Marknära ozon i bakgrunds… - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Marknära ozon i bakgrundsmiljö i södra Sverige, Ozonmätnätet i södra Sverige 2018

Rapport
Författare Gunilla Pihl Karlsson
Helena Danielsson
Per Erik Karlsson
Håkan Pleijel
ISBN 978-91-7883-088-6
Förlag IVL SVenska miljöinstitutet
Förlagsort Stockholm
Publiceringsår 2019
Publicerad vid Institutionen för biologi och miljövetenskap
Språk sv
Ämnesord ozon, miljöövervakning, AOT40
Ämneskategorier Meteorologi och atmosfärforskning, Miljövetenskap

Sammanfattning

Huvudsyftet med mätningarna inom ”Ozonmätnätet i södra Sverige” är att ge en förbättrad regional uppskattning av eventuella överskridanden av de ozonindex som beskriver inverkan av marknära ozon på växtligheten (AOT40).”Ozonmätnätet i södra Sverige” bidrar även till den nationella övervakningen av ozonhalterna, då programmet ger mer detaljerad information av ozonvariationen i södra Sverige. Med programmets metodik beräknas ozonindex utifrån enkla och kostnadseffektiva mätningar med diffusionsprovtagare på månadsbasis, i kombination med timvisa temperaturmätningar. Temperatur-mätningarna ger ett mått på variationen i luftens stabilitet under dygnet, vilket i sin tur ger ett mått på ozonets variation under dygnet. Utifrån resultaten från mätningarna görs skattningar av AOT40. Förekomsten av marknära ozon i landsbygdsmiljön beror på utsläpp av ozonbildande ämnen lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Ozonhalterna i ett område varierar bl.a. beroende på områdets topografi (höglänt eller låglänt) samt dess avståndet från havet. Tillsammans påverkar dessa regionala omständigheter den lokala ozonförekomsten. Detta ligger till grund för den geografiska uppdelning i fem olika zoner som görs av södra Sverige i detta mätprogram, baserat främst på geografisk position i nord-sydlig och öst-västlig riktning. Ozonhalterna vid olika närliggande platser kan skilja sig åt relativt mycket, därför har varje zon även delats in i tre lokaltyper (höglänta, kustnära eller låglänta). RESULTAT 2018 Ozonmedelhalter Under 2018 rådde mycket speciella förhållanden med långa perioder med höga temperaturer, hög solinstrålning och långvarig torka. Jämförelser mellan AOT40 från instrumentmätningar och beräknade AOT40 utifrån diffusiva provtagare har visat att de beräknade AOT40 för de enskilda mätplatserna med månadsvisa ozonmätningar troligen underskattades under 2018 på grund av det extrema vädret. Speciellt tydligt var detta för de låglänta platserna. Generellt var ozonhalterna (AOT40) i södra Sverige under sommarhalvåret 2018 mycket höga jämfört med tidigare sommarhalvår. AOT40 för 2018 var de högsta som uppmätts sedan mätprogrammet startade 2009. Ozonmedelhalterna är normalt höga under senvåren och försommaren. Under 2018 var de genomsnittliga ozonmedelhalterna högst under april-maj men även höga under juni och juli. Vädret från maj till mitten av augusti var mycket varmt, soligt och torrt med få ostadiga perioder, vilket säkert hade stor betydelse för uppkomsten av de höga ozonhalterna dessa månader. Miljökvalitetsmål för ozon Miljökvalitetsmålets precisering för ozon (målvärde: AOT40, april-september, 10 000 μg m-3 timmar): Under april-september 2018 överskreds det beräknade värdet för AOT40 målvärdet för skydd av växtlighet i samtliga områden och i samtliga zoner, möjligen undantaget låglänta områden i den ostliga zonen. Miljökvalitetsnormer för ozon Nuvarande miljökvalitetsnorm (MKN) för ozon (målvärde: 18 000 μg m-3 timmar beräknat som AOT40, maj–juli, som femårsmedel): De beräknade AOT40-värdena under femårsperioden, maj-juli 2014-2018, låg under den nu gällande miljökvalitetsnormen i samtliga områden och i samtliga zoner i hela det undersökta området. Miljökvalitetsnorm (MKN) för ozon från 2020 (målvärde: 6 000 μg m-3 timmar beräknat som AOT40, maj–juli): Om MKN, som ej bör överskridas från och med 2020, hade gällt för 2018 visar beräkningarna att MKN överskridits i samtliga områden och i samtliga zoner, möjligen undantaget låglänta områden i den ostliga zonen. Analys av de specifika väderförhållanden som rådde under sommaren 2018 och deras påverkan på ozonhalterna: • Högre temperaturer dagtid under sommaren 2018 resulterade i högre halter av ozon nära marken i södra Sverige. • År 2018 ökade de medelhöga ozonhalterna något mer med temperaturen, jämfört med de föregående fem åren, vilket kan tyda på att någon ytterligare faktor kan ha bidragit till den höga ozonförekomsten 2018. Detta kan ha varit mycket solstrålning och/eller låga luftfuktigheter men även att ozon inte i samma utsträckning togs upp av växtligheten till följd av den långvariga och intensiva torkan. • Minskningen av utsläppen av ozonbildande ämnen spelar en större roll för förekomsten av marknära ozon i södra Sverige jämfört med ökningen av lufttemperaturer. SLUTSATS: Ozonhalterna över södra Sverige kommer sannolikt att minska om utsläppen av ozonbildande ämnen fortsätter minska i samma takt som nu, trots troliga framtida ökande lufttemperaturer.

Sidansvarig: Webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2012-09-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?