Till sidans topp

Sidansvarig: Webbredaktion
Sidan uppdaterades: 2012-09-11 15:12

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Den internationella utvec… - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Den internationella utvecklingen på området aktiebolagsrätt – påverkan på svensk rätt

Rapport
Författare Rolf Dotevall
Förlag Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Förlagsort Östersund
Publiceringsår 2015
Publicerad vid Juridiska institutionen
Språk sv
Länkar www.tillvaxtanalys.se/sv/publikatio...
Ämneskategorier Bolagsrätt

Sammanfattning

Den aktiebolagsrättsliga regleringen har de senaste åren utvecklats mycket snabbt i många av EU:s medlemsländer och i USA – dock inte i Sverige. En övergripande slutsats i detta pm är i stället att den svenska aktiebolagsrätten framstår som föråldrad och i behov av reformering. Den svenska aktiebolags- och insolvensrättsliga regleringen bör reformeras i vissa avseen­den. Såväl EU-domstolens domar i rättsfallen Centros, Überseering och Inspire Art som EU:s insolvensförordning har skapat väsentligt andra förutsättningar för den svenska bolags- och insolvensrättsliga regleringen. Som en följd av dessa domar är det möjligt att bilda ett bolag i ett av medlemsländerna och driva huvuddelen av verksamheten i ett annat med­lems­land. Genom insolvens­förordningen behöver borgenärsskyddsreglerna i aktie­bolags­lagen och motsvarande reglering inom insolvensrätten anpassas till förordningens lagvals- och jurisdiktionsregler för att stärka bolags­borgenärernas skydd vid gräns­över­skridande insolvensförfaranden. Under senare år har det skett en snabb utveckling av den aktiebolagsrättsliga regleringen bland flera medlemsländer inom EU och även i USA i huvudsak vad gäller privata aktie­bolag. Förändringarna består bland annat i att reglerna för bolagsbildning har förenklats och borgenärsskyddsreglerna tar inte längre utgångspunkt i bolagets bundna kapital utan i bolagets likviditet och solvens. Vissa medlemsländer har reformerat reglerna för den befint­­liga privata aktiebolagsformen. Andra länder har infört nya former av privata bolag i flera fall i syfte att skapa lämpliga verksamhetsformer för unga entreprenörer. Ett ökat fokus mot bolagsledningens ansvar har mot bakgrund av de regler som införts i den engelska Companies Act från 2006 bland annat gjort det angeläget att också i den svenska aktiebolagslagen närmare förtydliga de regler som rör lojalitetsplikten för styrelse­ledamot och verkställande direktör. I flera medlemsländer har minoritets­aktieägares ställ­ning stärkts bland annat genom större möjlighet att föra talan för bolagets räkning mot organledamot. Mot bakgrund av vad som skett i vår omvärld blir slutsatsen att den svenska aktiebolags­rätten ter sig som föråldrad och är i stort behov av reformering. Det är framförallt ange­läget att samordna den aktiebolags- och insolvens­rättsliga regleringen för att stärka skyddet för bolagets borgenärer då svenska bolag eller bolag hemmahörande i något annat med­lems­land bedriver gränsöverskridande verksamhet.

Sidansvarig: Webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2012-09-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?