Länkstig

PROG – Socialt arbete i förändring: Organisering, professionalisering och kunskapsbildning

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för Socialt arbete

Finansiär
Pågående och avslutade projekt finansierade av bland andra Vetenskapsrådet, Forte, Vinnova, Riksbankens Jubileumsfond, EU, AFA m. fl.

Kort beskrivning

Forskargruppen har sedan starten år 2004 samlat ett 40-tal forskare och doktorander, varav merparten är verksamma vid institutionen för socialt arbete men också vid andra institutioner vid Göteborgs universitet och andra lärosäten. Gruppen utgör en gemensam plattform för att bevaka och driva forskningsfrågor med utgångspunkt i förändringar inom, eller med relevans för, socialt arbete i offentlig, ideell eller privat regi, men även för människobehandlande organisationer och professioner i stort. I olika konstellationer, och med finansiering från bland andra Forte, Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond, bedriver gruppens forskare projekt om t.ex. bakomliggande drivkrafter och orsaker till dessa förändringar, men även konsekvenser för brukare, yrkesverksamma, chefer och andra aktörer.