Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

PRIMA - Återgång i arbete för patienter med psykisk ohälsa – en interventionsstudie med flernivåperspektiv inom primärvården

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3 530 000
Projekttid
2016 - 2019
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Samverkan med arbetsgivare och åtgärder på arbetsplatsen är centralt för en lyckad återgång i arbete efter sjukskrivning i stressrelaterad psykisk ohälsa (SPO). I och med införandet av rehabkoordinatorer torde primärvårdens kapacitet att involvera arbetsgivare ökat. PRIMA är en randomiserad kontrollerad studie inom Västra Götalandsregionens primärvård. Syftet är att utveckla och utvärdera tidig arbetsgivarkontakt som ett sätt att stimulera återgång i arbete Totalt rekryterades 131 patienter till studien. Resultaten tyder på att en förutsättning för att arbetsgivarkontakt ska kunna implementeras inom primärvården är att det finns goda försäkringsmedicinska rutiner där koordinatorn har en uttalad och tydlig roll gentemot andra yrkesgrupper. Analyserna av sjukskrivnings- och vårdkonsumtionsdata bland deltagande patienter pågår.

Forskare

Lisa Björk, projektledare, Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin, Email: lisa.m.bjork@vgregion.se