Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Plötslig hjärtdöd hos unga

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin 

Kort beskrivning

Syftet med att konstruera SUDden Cardiac Death in the Young in Sweden (SUDDY.se) kohort-databasen var att fastställa en landsomfattande plattform med integrerad högkvalitativ data från olika källor för klinisk och molekylärgenetisk forskning på plöttslig död, med målet att förebygga plötslig hjärtdöd hos ungdomar.

Genom att använda SUDDY.se kohorten vi kan förbättra den kliniska proceduren för att förhindra plötslig hjärtdöd. Det kan vara möjligt om symtomen känns igen, korrekt screening genomförs och de genetiska förändringarna som ligger bakom plötslig hjärtdöd identifieras. Genom länkning inom SUDDY.se mellan fall, kontroll och svenska nationella statliga hälsoregister, kommer vi att studera individernas medicinska och familjära historia, symtom som föregår plötslig hjärtdöd, användning av medicinering och socioekonomiska skillnader.

Plötslig hjärdöd är ett stort folkhälsoproblem med en incidens på 50-100 fall per 100 000 invånare och ökar med åldern. Plötslig hjärtdöd hos unga individer är sällsynt, but står ändå för en stor andel av den total dödligheten i denna grupp. Den orsakas primärt av genetiska anlag som som ökar känsligheten för arrytmi. Etiologin framtagen i befintlig forskning är i huvudsak baserad på obduktioner. Eftersom den genetiska bakgrunden oftas är okänd, är de exakta diagnoserna inte fullt kända. Idag finns det ingen komplett populationsbaserad kohort. Existerande kohorter är i varierande grad selekterade. Den sanna insidencen av underliggande sjukdomar är därmed fortfarande inte tillgänglig. Det har inte gjorts någon systematisk utvärdering de med plötslig hjärtdöd eller familjemedlemmar i riskzonen, liksom stickprov för genetiska egenskaper genoförs sällan. Dessutom är identifiering av patienter med risk för plöttslig hjärtdöd fundamental för att minska förekomst. Kan det vara möjligt att identifiera riskindivider om vi har kunskap om symtomen som föregår död?

Syftet med att bygga upp SUDden Cardiac Death in the Young in Sweden (SUDDY.se) kohort-databas var att etablera en landsomfattande plattform av högkvalitatativ data från olika källor för klinisk och molekylär-genetisk forskning på plöttslig död, med målet att förebygga plötslig hjärtdöd hos ungdomar. Prevention är möjligt om symtomen känns igen, korrekt screening genomförs och om bakomliggande genetiska förändringar identifieras. Genom att inom SUDDY.se länka fall, kontroller och statliga hälsoregister kommer vi att studera medicinsk och familjehistoria, symtom som föregår plöttslig hjärtdöd, triggande faktorer, medicinering och socioeknomiska skillnader. hHälsoregister som länkas:

 • Dödsregistrer
 • Patientregistret
 • Läkemedelsregistret
 • Födelseregistret
 • Flergenerationsregistret
 • Totalbefolkningsregistret
 • Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA)
 • Svenska hjärt- och lungräddningsregistret

Deltagare

Interna:

 • Professor Mats Börjesson
 • Professor Mikael Dellborg,
 • Docent Thomas Gilljam.

Externa:

 • Aase Wisten (Umeå universitet)