Länkstig

Plastisk träning

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2006 - 2008
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (NKU), Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Universitetslektor Ulla Eckersjö