Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Perhit: PERson-centredness in hypertension management using information technology. En randomiserad studie om personcentrerad vård, högt blodtryck och informationsteknologi

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Webbplats
PerHit
Projekttid
2018 - 2020
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Kontrollerad studie i primärvården baserad på patientens medverkan i behandling av högt blodtryck genom daglig självmätning och rapportering av blodtryck, symptom, biverkningar, mående och livsstil. Ett interaktivt web-baserat system för mobiltelefon används som stöd i egen hantering av högt blodtryck. Resultat från en pilotstudie med 50 personer visade bl.a att patientens roll under uppföljande konsultation förändrades - patienten delgav i stor utsträckning sina observationer, reflektioner och frågor. Det ger en annan grund för vad samtalet kan handla om och vilka slags samtalsämnen som kan bli föremål för diskussion. Efter användning av systemet under åtta veckor kunde också ett signifikant lägre blodtryck visas. PERHIT testar användning av systemet i en större grupp, ca 900 patienter randomiseras till olika grupper.

Forskare

Patrik Midlöv, professor Lunds universitet

Karin Kjellgren, professor emerita, Linköpings Universitet

Peter Nilsson, professor Lunds Universitet

Agneta Ranerup, professor, Göteborgs Universitet

Ulrika Bengtsson, Universitetslektor, Göteborgs Universitet

Mikael Hoffman, PhD, Linköpings Universitet

Ulrika Andersson, ST-läkare allmänmedicin, doktorand, Lunds Universitet

Katarina Steen Carlsson, Lunds universitet

Ulf Malmqvist, MD, PhD, Lund Universitet samt nodföreståndare Kliniska studier Sverige, Forum söder