Länkstig

Pedagogiskt utvecklingsprojekt

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2017 - 2018
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Syftet med följande utvecklingsprojekt var att stärka ett lärarlags sambedömning i relation till gestaltande redovisningar/projekt inom teaterlärarprogrammet. Avsikten med projektet var att utveckla kollegiets samsyn och att diskutera betygsgraderingen i kursplanerna.
Lektor Pernilla Ahlstrand