Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Patienter med kronisk smärta och fysisk aktivitet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin 

Kort beskrivning

Projektet är en samverkan mellan kliniska forskare vid Smärtcentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Centrum för hälsa och prestation (CHP) vid Göteborgs universitet. Det involverar vuxna patienter med kronisk smärta som genomgår rehabilitetsträning, där bland annat livskvalitet och fysisk aktivitet studeras. Projektansvarig är Paulin Andréll vid Göteborgs universitet. Forskare vid CHP ansvarar för genomförande av fysisk aktivitetsmätning, bearbetning och analys av accelerometerdata.

Smärta är en utav de vanligaste orsakerna för. att patienter söker sig till sjukvården. Kronisk smärts bidrar till funtionsbegränsningar, oro, depression, insomni och försämrad livskvalitet. Minskad fysisk aktivitet är en vanlig beteendeförändring. Fysisk aktivitet som behandling kan leda till positiva effekter på dessa symtom. Detta projekt utvärderar effekten av fysisk träning på den fysiska aktiviteten, smärtan, livskvalitet och olika funktionsnedsättningar.

Projektet är en samverkan mellan forskare vid Smärtcentra vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och forskargruppen Fysisk aktivitet och hälsa vid Centrum för hälsa och prestation (CHP) som är en centrumbildning mellan Utbildningsvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Forskarna vid CHP ansvarar för genomförande av fysisk aktivitetsmätning, bearbetning och analys av data.

 

Deltagare

Interna:

  • Professor Mats Börjesson
  • Docent Daniel Arvidsson
  • Doktorand Jonatan Fridolfsson
  • Paulin Andréll (projektansvarig, samverkan)
  • Emma varkey (samverkan)