Länkstig

Passionen för det reala

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2003 - 2005
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Ett tvärkonstnärligt forskningsprojekt om det dokumentära
Professor Eva Nässén (Principal Investigator)
Delprojekt 2: Från tidstrogenhet till dokumentarism – nya sociala och estetiska möjligheter för operakonsten