Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Översätta politik till praktik

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3 250 000
Projekttid
2017 - 2020
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Sveriges statliga lärosäten har sedan drygt 20 år tillbaka ett myndighetsuppdrag att jämställdhetsintegrera sin verksamhet. Jämställdhetsarbetet inom akademin har dock betecknats som ett i det närmaste omöjligt uppdrag och det är angeläget att förstå varför det är så problematiskt. En förklaring skulle kunna ligga i att jämställdhetspolitiska mål formuleras på en makronivå och är av generell karaktär. De har också kritiserats för att vara otydliga, motsägelsefulla, kvantitativa och sakna kontinuitet, systematik och långsiktighet. Vi vet dock väldigt lite om hur jämställdhetsuppdraget blir till konkret praktik inom akademin.

Projektet undersöker därför hur de jämställdhetspolitiska målen tolkas, konkretiseras och implementeras vid de enskilda lärosätena som ska jämställdhetsintegrera sin verksamhet.