Länkstig

Organisatorisk legitimitet på kvasi-marknader: tillhandahållandet av boende för hemlösa och bemannade säkerhetstjänster

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
2 355 000
Projekttid
2013 - 2016
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Fokus i detta projekt – strävan efter organisatorisk legitimitet bland företag på kvasi-marknader – relaterar därmed till den mer allmänna frågan om vad staten bör göra respektive vad som kan och bör produceras och tillhandahållas till medborgarna genom organisationer som drivs i vinstsyfte. Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka de vinstdrivande företagens strävan efter organisatorisk legitimitet på kvasi-marknader; hur de företag som kontrakterats av den offentliga sektorn legitimerar sig själva, sitt arbete och de tjänster de tillhandahåller i egenskap av vinstdrivande organisationer som utför offentliga uppdrag.

Målet är att bidra med teoriutveckling; en detaljerad teori om vinstdrivande aktörers organisatoriska legitimitet och legitimitetssträvanden på kvasi-marknader.