Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Områdesspecifik pedagogik i högskolepedagogisk behörighestgivande utbildning vid Göteborgs universitet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för Socialt arbete, Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL)

Finansiär
Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL)

Kort beskrivning

Kursen HPE102 ges av Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL). Kursen vänder sig till universitetslärare som är anställda vid universitetet, och ges i sju varianter för sju olika fakulteter. Dessa har samma kursplan, lärandemål och innehåll men olika upplägg. Vari den områdesspecifika skillnaden mellan dem består finns ännu inte någon övergripande och samlad kunskap om. Syftet med studien är att undersöka vad områdes- eller disciplinspecifik pedagogik innebär i dessa kurser och bidra med kunskapsunderlag för kursutvecklingsarbete inom PIL. Hur uttrycks det områdesspecifika i tolkningen och översättningen av kursplanen till innehåll och arbetsformer i den konkreta utformningen av kurserna? Studien genomförs med deltagande observation i undervisningen, intervjuer med kursansvariga och dokumenstudier av kursmaterial.

Kontakt

Ninni Carlsson, F.D. universitetslektor, Institutionen för Socialt arbete
ninni.carlsson@socwork.gu.se

Tomas Grysell, Chef, PIL-Enheten
tomas.grysell@gu.se