Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Grupp Ola Nilsson

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kort beskrivning

Forskning om patologi och behandling av neuroendokrina tumörer.

Sammanfattning av forskning

I vår forskningsgrupp fokuserar vi på att karaktärisera genetiska och molekylära förändringar i neuroendokrina tumörer (NET), med det övergripande målet att förstå NET-tumöruppkomst och förbättra patientvården.

För mer information om vår forskning, se engelsk version av sidan.

Forskningsverktyg och resurser

Vår forskningsplattform utnyttjar en translationell forskningsmodell. Tumörvävnad och klinisk data samlas in i samarbete med sektionen för Endokrin – och sarkom kirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vårt prekliniska laboratorium använder tekniker som immunohistokemisk analys, cellcykelanalys, FISH, RT-PCR och sekvensering för att analysera tumörvävnad. För att verifiera nya fynd och för att testa nya behandlingsstrategier, utför vi både in vitro-analyser på patienthärledda tumörceller och in vivo-experiment på en musmodell.

Nuvarande gruppmedlemmar

Ola Nilsson, MD, PhD, Professor
Yvonne Arvidsson, PhD, Docent
Erik Elias, PhD, Med Dr
Gülay Altiparmak, Biomedicinsk analytiker

Vi har nära samarbete med sektionen för Endokrin- och sarkom kirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vi är även en del av Sahlgrenska Translational Neuroendocrine Cancer Group (SATNEC).

Utvalda publikationer

 1. SMAD4 haploinsufficiency in small intestinal neuroendocrine tumors.
  Hofving T, Elias E, Rehammar A, Inge L, Altiparmak G, Persson M, Kristiansson E, Johansson ME, Nilsson O, Arvidsson Y. BMC Cancer. 2021 Jan 28;21(1):101. doi: 10.1186/s12885-021-07786-9. PMID: 33509126

   

 2. H-STS, L-STS and KRJ-I are not authentic GEPNET cell lines.
  Hofving T, Karlsson J, Nilsson O, Nilsson JA. Nat Genet. 2019 Oct;51(10):1426-1427. doi: 10.1038/s41588-019-0490-z. PubMed PMID: 31548718.
   

 3. 177Lu-octreotate therapy for neuroendocrine tumours is enhanced by Hsp90 inhibition.
  Hofving T, Sandblom V, Arvidsson Y, Shubbar E, Altiparmak G, Swanpalmer J, Almobarak B, Elf AK, Johanson V, Elias E, Kristiansson E, Forssell-Aronsson E, Nilsson OEndocr Relat Cancer. 2019 Apr 1;26(4):437-449. doi: 10.1530/ERC-18-0509. Epub 2019 Feb 1. PubMed PMID: 30730850; PubMed Central PMCID: PMC6391910.
   
 4. miRNA profiling of small intestinal neuroendocrine tumors defines novel molecular subtypes and identifies miR-375 as
  a biomarker of patient survival.

  Arvidsson Y, Rehammar A, Bergström A, Andersson E, Altiparmak G, Swärd C, Wängberg B, Kristiansson E, Nilsson OMod Pathol. 2018 Aug;31(8):1302-1317. doi: 10.1038/s41379-018-0010-1. Epub 2018 Feb 27. PubMed PMID: 29487354.
   
 5. The neuroendocrine phenotype, genomic profile and therapeutic sensitivity of GEPNET cell lines.
  Hofving T, Arvidsson Y, Almobarak B, Inge L, Pfragner R, Persson M, Stenman G, Kristiansson E, Johanson V, Nilsson OEndocr Relat Cancer. 2018 Mar;25(3):367-380. doi: 10.1530/ERC-17-0445.
   
 6. NAMPT Inhibitor GMX1778 Enhances the Efficacy of 177Lu-DOTATATE Treatment of Neuroendocrine Tumors.
  Elf AK, Bernhardt P, Hofving T, Arvidsson Y, Forssell-Aronsson E, Wängberg B, Nilsson O, Johanson V. J Nucl Med. 2017 Feb;58(2):288-292. doi: 10.2967/jnumed.116.177584. Epub 2016 Sep 29. PubMed PMID: 27688470.
   
 7. Expression profiling of small intestinal neuroendocrine tumors identifies subgroups with clinical relevance, prognostic markers and therapeutic targets.
  Andersson E, Arvidsson Y, Swärd C, Hofving T, Wängberg B, Kristiansson E, Nilsson OMod Pathol. 2016 Jun;29(6):616-29. doi: 10.1038/modpathol.2016.48. Epub 2016 Mar 11. PubMed PMID: 26965582.
   
 8. Cytotoxic Effects of Valproic Acid on Neuroendocrine Tumour Cells.
  Arvidsson Y, Johanson V, Pfragner R, Wängberg B, Nilsson ONeuroendocrinology. 2016;103(5):578-91. doi: 10.1159/000441849. Epub 2015 Oct 28. PubMed PMID: 26505883.
   
 9. Gastrointestinal stromal tumors (GISTs) express somatostatin receptors and bind radiolabeled somatostatin analogs.
  Arne G, Nilsson B, Dalmo J, Kristiansson E, Arvidsson Y, Forssell-Aronsson E, Nilsson O, Ahlman H. Acta Oncol. 2013 May;52(4):783-92. doi: 10.3109/0284186X.2012.733075. Epub 2012 Nov 1. PubMed PMID: 23116418.
   
 10. Profiling of ileal carcinoids.
  Nilsson ONeuroendocrinology. 2013;97(1):7-18. doi: 10.1159/000343232. Epub 2012 Nov 2. Review. PubMed PMID: 22986706.
   

Fler publikationer från grupp Ola Nilsson på PubMed

Ola Nilsson
Foto: Emelie Asplund

Kontaktinformation

Ola Nilsson

E-post: Ola Nilsson
Telefon: +46 (0)31 342 1000

Besöksadress:
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Gula Stråket 8
413 45 Göteborg