Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nya samarbetsformer för strategisk företagshälsovård - nyckeln till framgång för förebyggande och hälsofrämjande arbete

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
3 873 000
Projekttid
2013 - 2016
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
AFA Försäkring

Kort beskrivning

Att utveckla nya samarbetsformer mellan chefer, Företagshälsovård (FHV) och HR och hitta nya arbetssätt för att i större utsträckning arbeta förebyggande och hälsofrämjande och med insatser på organisationsnivå. Företagshälsovårdens förebyggande och hälsofrämjande arbete kan ge stora vinster för arbetsmiljön och göra företaget eller organisationen mer effektiv och attraktiv. Men då behövs nya samarbetsformer och arbetssätt. Projektet har prövat några sådana i en stor offentlig organisation med intern företagshälsovård. Resultaten är värdefulla i utvecklingen av företagshälsovården mot ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete.