Länkstig

Musik och genus – Vad hände sedan?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2016 - pågående
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Ett uppföljande forskningsprojekt som undersöker högre musikutbildning med fokus på jämställdhet och genus.
Lektor Carina Borgström Källén.