Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Metodologisk utveckling av mätning av fysisk aktivitet med accelerometer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin

Kort beskrivning

Forskningsprojektet utvecklar accelerometer-baserad mätning för att få pålitligare mått på fysisk aktivitet liksom utforskar nya statistiska metoder för att studera samband med olika hälsomarkörer. Detta projekt inkluderar data från experimentella studier och från fältstudier i samverkan med andra forskargrupper. Ett mål med projektet är att utifrån sambands analyser mellan fysisk aktivitet fastställt objektivt och olika markörer för hälsa med hänsyn till individens konditionsnivå, utveckla rekommendationerna för fysisk aktivtet och hälsa. Projektet genomförs vid Centrum för hälsa och prestation vid Göteborgs universitet och innebär samverkan med flera forskargrupper för användning av data för utveckling och utvärdering.

Accelerometer-baserad mätning har etablerats inom klinisk och epidemiologisk forskning för objektiva mått på fysisk aktivitet. Detta har dock varit ett utvecklingsområder under lång tid med metodologiska förbättringar. I forskningsprojektet studeras olika metoder för att bearbeta data till olika mått på fysisk aktivitet och vilken effekt det har på måttens pålitlighet jämfört mot referensmått liksom styrkan på sambandet med olika hälsomarkörer. Ytterst är att kuna visa på att de förbättringar som genomförs också har betydelse för den kliniska och epidemiologiska forskningen där fysisk aktivitet är en viktig faktor. Därför kombinerar forskningsprojektet experimentella studier i lab med fältstudier. Förutom metoder för bearbetning av accelerometer-data, ingår också i projektet att studera olika statistiska tekniker som kan tillämpas för att studera samband med hälsa.

Fysisk aktivitet är ett beteende som består av många olika komponenter som kan beskrivas med hjälp av accelerometer-baserad mätning. Dessa komponenter är också relaterade till varandra, det vill säga om du förändrar en komponent så påverkar du samtidigt andra komponenter. Till exempel om du minskar stillasittande, ökar du samtidigt tid spenderat i måttlig fysisk aktivitet. Därmed måste alla dessa komponenter analyseras samtidigt för att utvärdera individens hela beteende. Att inkludera många samvarierna variabler är en statistisk utmaning, men det finns tekniker som kan hantera detta, vilka utforskas i projektet.

Ett viktigt mål med projektet är att utveckla rekommendationerna för fysisk aktivitet och hälsa baserat på sambandsanalyser mellan accelerometerdata och markörer för hälsa med hänsyn till individens konditionsnivå. Viktiga samverkan för tillämpning är det nationella SCAPIS-projektet och det europeiska IDEFICS-iFAMILY-projektet. Samverkan sker även med Syddansk unversitet i Odense. Projektet genomförs i forskningsmiljön Centrum för hälsa och prestation vid Göteborgs universitet.