Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lokala samverkansprocesser i insatser för äldre med behov av samordnad vård och omsorg

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2016 - 2018
Projektägare
Socialt arbete/ AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa.

Finansiär
UGOT Challenges. AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa.

Kort beskrivning

Samverkan är central i vård och omsorg för sköra äldre. I denna studie analyserades och jämfördes olika samverkansmodeller för vård- och omsorg för sköra äldre i tre kommuner. Studiens syfte var att beskriva och analysera skillnader i lokal samverkan kring äldre med behov av samordnade insatser av sjukvård och omsorg. Den lokala samverkan som undersöktes var samarbete och samorganisering mellan inblandade aktörer (t ex hemtjänst, hemsjukvård, vårdcentral) som befinner sig nära den äldre personen och som är en stor del av dennes vardag. Sammanlagt genomfördes 19 intervjuer (individuella och grupp) med 35 anställda, 3 fokusgrupper med anhöriga, samt analys av olika typer av dokument. Resultaten presenterades i en rapport och en artikel.