Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Konstruktioner i text och klassrum

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för svenska språket

Kort beskrivning

Forskningsprojektet är ett avhandlingsprojekt inom svenska som andraspråk och har som syfte att bidra till kunskap om hur konstruktioner i ett konstruktionsgrammatiskt avseende hänger samman med elevers litteracitetsutveckling i grundskolan. Konstruktioner är i detta sammanhang konventionaliserade mönster där form och betydelse eller funktion kombineras. I fokus för projektet står flerspråkiga elevers litteracitet.
Genom en kvalitativ empirisk studie undersöks olika kategorier av konstruktioner knutna till ämneslitteracitet. Materialet i undersökningen utgår från ett arbetsområde i fysik och svenska i årskurs nio. I tre delstudier beskrivs och analyseras konstruktioner kopplade till undervisning och undervisningsmaterial liksom till elevtexter.