Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Konstnärliga karriärval och familjebildning.

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
1 488 813
Projekttid
2009 - 2014
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

En uppföljande studie av osäkra yrkessatsningar.

Forskningsprojektet belyser yrkesverksamma konstnärers och konsthantverkares villkor när det gäller att kombinera yrkeskarriär och familjeliv. Här undersöks vilka samband som finns mellan dessa villkor och sociala faktorer som kön, etnicitet, yrkesposition, social bakgrund, generation samt olika former av tillgångar och resurser. I projektet undersöks också hur enskilda aktörer försöker att förena familjeliv och konstnärliga yrken, samt vilka huvudsakliga problem och möjligheter som de uppfattar i dessa sammanhang. Studiens empiriska material bygger på uppföljande intervjuer med en grupp unga kvinnor som intervjuats tidigare mellan åren 1999 och 2004, samt en enkätstudie sänd till svenska konstnärer och konsthantverkare.

Publikationer

Flisbäck, Marita. 2009. ”Familjebildning och konstnärskapets fria vingar”, i Tidskrift för genusvetenskap, nr 4:09, s. 79-94.