Länkstig

Konsekvenser av inlärning av färdigheter

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Psykologiska institutionen

Kort beskrivning

Formell utbildning är det viktigaste sättet genom vilket människor lär sig komplexa färdigheter. I detta projekt använder vi oss av naturliga experiment, som till exempel reformer av det svenska utbildningsväsendet, tillsammans med registerdata, för att förstå hur utbildning påverkar intelligens, välmående, och hälsa igenom hela livet.

Mer information

Projektet genomförs i forskargruppen Lifespan Development Lab (Lifelab) vid Psykologiska institutionen.