Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kommersialisering av kunskap vid svenska lärosäten - En studie av hur innovationskontor & inkubatorer överför kunskap från svenska universitet till samhället i form av kunskapsintensiva företag.

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Avdelningen för innovation och entreprenörskap, Institutionen för ekonomi och samhälle

Kort beskrivning

Universitetens roll har alltid ansetts som mycket betydelsefull. Historiskt sett har de bedrivit forskning och utbildat studenter. Senare har en tredje uppgift lagts till, nämligen att på olika sätt samverka med det omgivande samhället. Samverkansuppgiften innefattar bland annat att mer direkt bidra till ekonomisk utveckling genom t.ex. kunskapsöverföring. Det är i denna kontext min studie ska förstås. Jag studerar hur kunskap i form av idéer från forskare och andra genomgår en kommersialiseringsfas under universitetets beskyddande vingar.

Doktorand: Linus Brunnström
Huvudhandledare: Maureen McKelvey
Biträdande handledare: Evangelos Bourelos, Guido Bünstorf